Juha Hänninen

Intresse för utveckling och sociala egenskaper gjorde Juha till Scrum Master

"Fördelen med OP är att du inte behöver fastna i ett visst område, utan att utbudet av arbeten är mycket varierande. Bank-, försäkrings- och kapitalförvaltningstjänster samt internt utvecklingsarbete erbjuder arbeten av många slag", säger Juha Hänninen som arbetar som Scrum Master hos OP på enheten Design & Software.

Juha vet verkligen vad han talar om, eftersom han inledde sin karriär i Pohjola som expert på försäkringsärenden och övergick 2008 till ICT-utvecklingen som expert på testningar. För knappt två år sedan fick Juha arbetet att som Scrum Master ta utvecklingsansvaret för sitt nuvarande team.

"För mig var det ett stort steg, då jag fick det här jobbet. Jag fick genast börja i djupa änden av poolen. Visserligen kändes det som en naturlig fortsättning, men förändringen var betydande."

Juhas jobb utvidgades från att ha skött sina egna uppgifter till ett ansvar som omfattade hela teamet. Detta lämpade sig för lagspelaren som var van vid växelverkan med människor, för i fortsättningen svarade han som Scrum Master för teammedlemmarnas välbefinnande i arbetet och hur arbetet framskred på allmänt plan.

Ett stort karriärsteg

Juha avancerade till Scrum Master i samma team där han själv tidigare varit expert på testningar. Han hade alltså perspektiv och direkt förståelse för vad som krävs för att arbetet ska utföras framgångsrikt.

"Jag började betrakta mitt dagliga arbete genom att fundera vad jag kan göra för teamet, för att det ska må bättre", sammanfattar Juha.

Hans arbetsdag fylls av diskussioner med människor, lösningsorienterad verksamhet i anslutning till organiseringen av arbetet och överlag kartläggning av hur arbetsprocessen kan förbättras. Trots att Juha själv ansåg att den nya ansvarsrollen var ett stort steg, visste hans chef att han var mogen för uppgiften.

"Mina chefer i OP har alltid velat stödja min utveckling och gett mig ansvar. Då jag visat mitt intresse för att ta över ett nytt jobb, har jag också alltid fått ansvaret."

Chefernas stöd och förtroende då han tagit de nya ansvarsrollerna har varit mycket viktigt för Juha. Han uppskattar särskilt att sådant ansvar inte har erbjudits honom, som han inte ansett sig vara redo för.

"Om du i OP vill ta ansvar och du har kapaciteten, kommer du också att erbjudas det i takt med dina framsteg. Jag har aldrig varit i en situation, där jag varit tvungen att fundera på om jag kan sköta jobbet eller inte. "

Som en viktig sak i sin arbetsfilosofi lyfter Juha fram genomskinligheten.

"Jag har försökt vara genomskinlig i det jag gör. Mitt mål är att jag inte ska ha ett separat arbets-jag. Genomskinligheten har för mig alltid varit en viktig egenskap. Jag vill att folk känner mig också på arbetet."

Människor i centrum för arbetskulturen

Motivationsfaktorer bakom Juhas långvariga karriär hos OP har varit människornas välbefinnande och att de anställda uppskattas. Åren har lärt honom att man ska respektera de anställda och deras önskemål.

"Här vill man satsa på de anställdas välbefinnande. OP vill genuint att de anställda utvecklas och de ges stöd i enlighet med deras intressen", sammanfattar han.

Juha upplever att han också gjort sin karriär tack vare arbetsmiljön och kolleger. Arbetsgemenskapen har också en viktig roll med tanke på hur Juha trivs i arbetet.

"För mig är det ytterst viktigt att jag trivs med de människor som jag arbetar med. Jag kan inte tänka mig en arbetsplats, där jag inte trivs med människorna i min omgivning."

Respons och utveckling motiverar

Juha berömmer sina medarbetare för en osjälviskt stödjande arbetskultur som baserar sig på ett öppet informationsutbyte. Fortlöpande inlärning och utveckling av rutinerna är värdefulla drag i arbetskulturen, då vi talar om den gemensamma framgången för ett testningsteam.

"Alla lär och sparrar varandra och ingen försöker glänsa som ensam stjärna. De vill göra detta tillsammans och de delar sinsemellan kunskap."

Juha anser att en av de mest belönande sakerna i arbetet är att hitta nya områden som kan utvecklas och att fortlöpande förbättra hur arbetet utförs.

"ICT-världen känner inte till ordet färdigt", säger han skrattande.

Med tanke på välbefinnandet i arbetet gillar Juha då han får beröm för fungerande lösningar. Också enkäter ger för sin del respons om hur han lyckats lyssna på människors behov.

"Det mest belönande är att se resultaten, det är belöningen i det här arbetet. Om exempelvis vitsorden stiger vid kartläggningar av välbefinnande i arbetet, så anger de att vi gör saker på rätt sätt."

"Det spelar mindre roll hur jag som individ lyckas, viktigare är att hela gänget mår bättre", preciserar Juha.

Inom en nära framtid tror han att DevOps är den grej, som han tillsammans med sina kolleger kommer att sätta sig in i. Inom utvecklingsarbete är endast förändringar bestående. Det här passar Juha utmärkt.

Det känns varje dag trevligt att fara till jobbet och jag mår bra av att få göra detta jobb. Jag lär mig nytt hela tiden, och svärdet förblir vasst."