Uratarina_Marko_Kyrolainen

Marko inspireras av mångsidigheten i sitt arbete – ökad kompetens och strålande arbetsklimat skapar en bra grund för utvecklingen

"I OP görs många konkreta projekt ända till slut. Det är motiverande att våra arbeten når kunderna och tas i drift", sammanfattar Marko Kyröläinen som arbetar som teknisk produktägare i OP:s Design & Software.

Marko vet av erfarenhet vad han talar om. Han inledde sin karriär i OP för sex år sedan som applikationsexpert och utsågs redan i ett tidigt skede till Scrum Master med ansvar för projektarbeten. Numera utför han mycket interaktivt arbete, där syftet i arbetet är att fokusera på kundvärdet samt att tillgodose både affärsrörelsens och projektteamens intressen.

Det som särskilt tilltalar Marko är arbetets mångsidiga karaktär. Det har också bidragit till att den erfarne Marko fått ny kompetens.

"Den egna sakkunskapen har under det gångna året ökat avsevärt. En teknisk produktägare vet vad affärsrörelserna efterfrågar och förstår kundsynvinkeln, dvs. vad den kund som använder appen behöver", säger Marko.

Sex år hos OP har gett den erfarne programmeringsexperten en uppiggande och varierande vardag samt många intressanta projekt.

Tajmningen var perfekt då Markos karriärambitioner och en ledig plats hos OP sammanstrålade.

I rätt tid

Innan han började på OP märkte Marko att han yrkesmässigt var i en situation som krävde nya lösningar. Han hoppade av från sitt jobb hos en stor arbetsgivare. Detta gav honom chansen att se vad framtiden för med sig. Mycket snabbt stötte Marko nästan bokstavligen på en intressant möjlighet.

"Min gamla kollega hade nyligen övergått till OP och han tipsade mig om en ledig plats, med exakt en sådan roll som jag vid denna tidpunkt ville ha."

Marko hade hört positiva rykten om arbetsgemenskapen och arbetsklimatet hos OP:s Design & Software. Dessutom väckte tanken på att få utveckla en tjänst som är bland de mest populära och mest använda i landet hans intresse.

"Jag tänkte att det skulle vara trevligt att hos OP få börja utveckla de mest använda tjänsterna, erinrar han sig sitt viktiga karriärval.

Marko skickade in sin ansökan och fick jobbet. Han inledde sitt arbete som del av ett nytt team, där en stor del började samtidigt på OP.

De rykten som Marko hört om det positiva arbetsklimatet visade sig stämma gång på gång.

Kollegialt arbete

Markos alla roller i OP har till sin natur varit interaktiva. Det har passat den utåtriktade Marko alldeles utmärkt, för han njuter av socialt umgänge. Marko anser att kulturen att jobba tillsammans gör arbetet meningsfullt.

"Vi har haft ett bra gäng, med en ledig och öppen atmosfär. För mig har människorna omkring mig alltid varit en mycket viktig sak."

Trots att ansvaret som teknisk produktägare kräver tid för växelverkan med olika parter och fokusering på att skriva kundberättelser, anser Marko inte att han fjärmat sig från teamet. Hans mål är att fortfarande aktivt delta i det praktiska dagliga arbetet.

“Jag jobbar fortfarande mycket tillsammans med teamet och sitter också i samma lokal. Kommunikation utgör en väsentlig del av arbetskulturen. Jag arbetar dagligen med många olika människor", beskriver Marko sin vardag som teknisk produktägare.

Den underliggande inspirerande känslan har en mycket viktig ställning i det ibland också fartfyllda utvecklingsarbetet. De dagar då ärendena framskrider och det är flyt i arbetet är särskilt belönande för Marko. Framgångar och arbetet ger ny energi i vardagen.

Erfarenheten har lärt honom att energin, förtroendet och öppenheten ökar om människorna också tillbringar tid tillsammans utanför kontoret och projektarbeten.

"Många är vänner sinsemellan, inte enbart avlägsna kolleger. En bra atmosfär byggs upp av att människor är öppna mot varandra. Det underlättar också kommunikationen i arbetet."

Friheten och flexibiliteten i arbetet ingår väsentligt i kulturen hos Markos team. Han vet att ett framgångsrikt teamarbete inte kräver att man sitter i samma arbetsrum, men Marko själv njuter av att vara närvarande.

"Jag gillar att komma på jobb. Jag upplever att jag mer konkret och genuint kan vara till nytta för andra, om jag är närvarande här", säger han.

Kunnandet växer med fart

Som teknisk produktägare har Marko avancerat flera steg i att djupare förstå sig på OP:s appar och tjänsteutveckling. Han kan mer övergripande inverka på produkternas egenskaper och också på hur produkten borde fungera, för att kunden ska få bästa möjliga användarerfarenhet.

"Jag ser numera arbetsfältet i ett vidare perspektiv, då jag arbetar med människor över team- och affärsrörelsegränser."

I sitt arbete njuter Marko av uppgifter där han får använda sin kreativitet och slutledningsförmåga. Apparnas feature-beskrivningar, skrivande av kundberättelser och det allmänna prioriteringsansvaret vid projektarbeten är uppgifter där dessa två synvinklar möts.

De färska särdrag som de nya rollerna medfört har uppfyllt Markos yrkesmässiga intresse för utveckling. Avancemangsmöjligheter och ett nytt perspektiv på det egna arbetet är något som Marko uppskattar. Här ges möjligheter till förnyelse, om man själv är intresserad av att leta efter nya utmaningar i sitt arbete.

"Jag gillar att jag fått ingå i olika slags projekt, delta i mycket och därigenom kunnat utvecklas. Det har varit trevligt och givande. Intresset hålls vid liv då det finns lämpligt med variation", beskriver Marko den meningsfulla variationen i sitt arbete.

Aldrig i skrivbordslådan

"Jag känner yrkesstolthet över hur mångsidigt jag här har fått uppleva de olika delområdena inom applikationsutveckling."

Marko motiveras av att de produkter som de utarbetat med svett och kärlek får betydelse för människor. Det gör att hans och kollegernas arbete får en större kontext.

"Jag har tidigare under min karriär också deltagit i projekt, som inte nödvändigtvis nådde fram till kunderna. Så visst blir jag motiverad på ett helt annat sätt om mitt arbete publiceras."

En kundorienterad produktutveckling möjliggör att Marko fortlöpande växer som expert i sitt arbete. Särskilt det kundorienterade tänkandet och produktkännedomen blir vassare dag för dag. Han entusiasmeras av den energiladdning nya projekt ger och väntar redan ivrigt på nästa applikationsplanering som börjar från idéplanet.

Bäst är entusiasm om du får dela den med din arbetsgemenskap.

"Det är en fin stund då vi tillsammans får en produkt färdig och kan ge den till kunden för användning. Att se en app användas och få positiv respons från kunderna värmer sinnet. Det ger en härlig känsla."