Mikko Koskinen

Mikko återvände till sina rötter i Uleåborg och fann sin hittills mest inspirerande arbetsmiljö

"Den tjänst som jag varit med om att bygga upp används av långt över en miljon människor. Då man tänker på saken ur den synvinkeln, så är det ju fint”, sammanfattar Lead Developer Mikko Koskinen sina tankar om projektet där han fick ta sig an en ny ansvarsroll.

Mikko har lång erfarenhet och har under sin karriär fått arbeta som programutvecklare, planerare och med olika expertuppdrag, men här på OP har han som huvudplanerare fått sitt första projekt som arkitekt.

”Det här har verkligen vidgat perspektivet och ökat kompetensen.”

I sin roll får Mikko påverka åtskilliga lösningar, och han betraktar de val som gjorts ur ett helhetsmässigt perspektiv. Det här passar Mikko eftersom han är van vid att fatta stora beslut i sitt liv. Ett sådant beslut var när han valde att börja på OP, eftersom han genom sitt beslut inte endast bytte arbetsplats utan också bosättningsland, då han beslöt att med sin familj återvända till sina rötter i Uleåborg.

Ibland kan det också behövas lite tur för att pusselbitarna ska falla på plats.

Slumpen avgjorde

Innan Mikko kom till OP bodde han i Stockholm och arbetade inom finansbranschen. Han hade bott i Sverige i tre år, då han på sin julledighet i hemstaden Uleåborg fick höra om en chans som han inte ville missa.

”En bekant till mig berättade att OP just då sökte en konsult med just sådana kunskaper som jag råkade ha.”

Mikko hade hört sina tidigare kolleger som flyttat till OP berömma projekten och arbetsatmosfären på OP. Mikko visste att han skulle gilla att arbeta med dessa personer och tanken på att få ett nytt perspektiv på finansbranschen ansåg han vara en fiffig fortsättning på karriären.

”Allt hände egentligen mycket snabbt efter det. Jag var på ett par intervjuer hos OP och fick grönt ljus”, minns Mikko.

Efter en familjeökning kändes det naturligt att återvända till hemtrakterna och närstående. Arbetet som erbjöds åt Mikko var den perfekta kombinationen av passion och utmaningar för en person som redan har en hel del arbetserfarenhet.

“Vi bestämde oss med frun att flytta tillbaka till Finland, och efter ett par månader började jag arbeta på OP som konsult.”

Ansvar och förtroende från första början

Mikko började arbeta hos OP på våren 2016 i egenskap av konsult med en specialisering inom programutveckling. Mikko har en passion för programutveckling, och miljön och projekten vid OP erbjöd en intressant helhet som överraskade och t.o.m. överträffade hans förväntningar.

”Jag överraskades av hurdan arbetsgemenskapen var och hur väl jag blev emottagen”, säger Mikko om den första tiden vid OP.

En positiv arbetskultur som betonar respekt för alla var kanske det som Mikko uppskattade mest i sitt nya arbete. Kollegernas stöd och en kultur av förtroende fick motivationen genast från första början att stiga.

"Jag fick ansvarsuppgifter och man litade på att jag sköter uppgifterna. Jag fick verkligt bra uppmuntran. Alla hade tid att hjälpa mig genast i början, så att arbetet tog fart."

Då Mikko arbetade som konsult uppskattade han också jämlikheten i arbetsgemenskapen. Han arbetade hos OP som konsult i cirka ett års tid och trivdes så väl med jobbet att han sökte en ledig tjänst som huvudplanerare – och fick uppdraget.

Efter det första året som konsult blev Mikko huvudplanerare och strax därefter fick han den nya rollen att ansvara för arkitekturen i OP-mobilen. Nu arbetar han som Lead Developer.

Mikko ansåg att det meningsfulla arbetet och den kontaktskapande arbetskulturen tände en gnista i veteranens vardag. Därför blev OP det naturliga valet för Mikko att fortsätta sin karriär och utvecklas som expert.

Energigivande kultur

"Här kan jag lita på att alla alltid gör sitt bästa. Det stärker min motivation och själv har jag naturligtvis samma mål.”

Mikko berömmer arbetskulturen på avdelningen i Uleåborg. Enligt hans åsikt baserar sig arbetskulturen på en sporrande och stödjande atmosfär samt av ett fint urval av medarbetare. Också transparensen i organisationen stödjer den atmosfär som Mikko sätter stort värde på.

"Alla kan fråga råd av vem som helst, tröskeln för det är mycket låg. Vi utvecklar tjänster tillsammans från första början och endast på det här sättet får vi det bästa resultatet”, sammanfattar han.

Som erfaren medarbetare inspireras Mikko av de insikter och lärdomar som det kollegiala arbetet kan ge. Då alla medarbetare sitter i samma arbetsutrymme uppstår en kommunikativ omgivning där människor kan utbyta tankar och kunskaper på ett naturligt sätt vid sidan om projektarbetet.

"Här finns flyt i arbetet. Vi vill göra arbetet bra och slutföra det. Jag anser att det är en kombination av kompetens och pragmatism", säger Mikko.

Ofta är det små detaljer i arbetet och de hängivna kollegerna som fungerar som inspirationskälla för Mikko också i hans eget arbete. Han värderar högt gedigen sakkunskap.

"Vi har personer som kan sätta sig in i saker på ett otroligt bra sätt. Det ger dem deras yrkesskicklighet och starka förmåga att argumentera. Jag försöker själv lära mig samma stil och kanalisera en liknande passion i mitt arbete."

Mikko berömmer rikligt sina kolleger, eftersom han anser att han lärt sig – och lär sig – av dem alla. Hans utåtriktade, nyfikna och intresserade natur stödjer också hans proaktiva grepp i arbetet.

Uppfylld önskan

Rollen som arkitekt för OP-Mobilen har gett Mikko ett nytt perspektiv i sitt arbete. Han betraktar numera saker på längre sikt och tillämpar i sitt arbete en framtida synvinkel. Tänkande arbete, växelverkan med olika parter och nya skyldigheter har gett Mikko nya element i arbetet, sådana som han velat ha, delvis kanske också omedvetet.

"Det här arbetet stödjer min nyfikenhet och min vilja att lära mig. Jag skulle påstå att rollen som arkitekt uppfyller den här önskan”, skrattar Mikko.

I sitt nya arbete på OP har han insett organisationens betydelse, men han är också medveten om att det är något som kräver inlärning och aktiv träning.

”Det hjälper om du kan fokusera på de rätta sakerna och hålla energinivån uppe, eftersom det här arbetet kräver en del tankearbete. Delegering är också något jag varit tvungen att lära mig", tillägger Mikko.

Mikko anser att de aktuella teknologireformerna och de nya regleringarna inom bankvärlden kommer att bli intressanta omständigheter inom en nära framtid. Det kontinuerliga utvecklingsarbetet och den planmässiga förbättringen medför långsiktighet, som belönar dem som utför arbetet.

"Vi får arbeta med mycket varierande jobb, och det är verkligen spännande."

Mikko har inga problem med att hitta sin arbetsmotivation. Hos OP har han hittat en plats där motivationen hålls uppe av de anställdas passion för sitt jobb. Det kollegiala arbetet stärker Mikkos motivation ytterligare.

”Det viktigaste för mig har alltid varit att jag kan vakna på morgonen och veta att det blir en trevlig dag. Här har det förverkligats.”