Pekka Lensu

Karriären bygger på utveckling och inlärning – Pekka Lensu avancerade från försäljningsrådgivare till direktör

Pekka Lensu, 35, har i OP gjort en elvaårig karriär, som fått fart av en brinnande vilja att utveckla sig.

Pekka Lensu skulle aldrig bli direktör, men så gick det inte. I dag leder han i OP avdelningen Bankrörelsetjänster i Centraliserad tjänsteproduktion, där 1 000 experter inom finansbranschen arbetar. Då Lensu studerade ekonomiska vetenskaper ansåg han att det var nästan omöjligt för honom att föreställa sig som direktör. Drivkraften bakom den händelse- och framgångsrika karriären har varit ett brinnande intresse för att utveckla sig.

"Jag har alltid velat lära mig något nytt och att utmana mig själv. Med den attityden har jag avancerat i karriären, trots att jag aldrig haft några egentliga karriärmål. Jag tycker att det har varit intressant att se hurdant mervärde min kompetens kan ge organisationen i olika uppdrag", förklarar Lensu sin filosofi.

Han har också haft rikligt med olika uppdrag i OP under sin elvaåriga karriär. Han började på OP i Joensuu där han som 24-åring vid sidan om sina studier arbetade som deltidsanställd försäljningsrådgivare. Efter ett knappt år avancerade den unge mannen till säljtränare och ett halvt år senare fick Lensu ett vikariat som teamchef, som senare blev hans fasta jobb.

"I början ändrades mina arbetsuppgifter i snabb takt och jag fick testa min förmåga att anpassa mig till olika uppdrag. Jag avancerade eftersom jag uppfyllde de resultatmål som ställdes på mig."

Efter en tid med chefsuppdrag beslöt Lensu prova på något nytt som resursplanerare. Parallellt med arbetet avlade han en kurs i problemlösning eller Lean Green Belt. Arbetet löpte exemplariskt och snart blev han utvecklingschef och flyttade med sin sambo till Helsingfors.

Erfarenhet medför ansvar

Med ökade erfarenheter ökade också ansvaret. Årsskiftet 2013 valdes Lensu till chef för enheten Stöd för och styrning av tjänsteproduktion. Två år senare fick han i åtta månader vikariera avdelningsdirektören, vilket gav nya utmaningar – hur ska man motivera och uppmuntra människor så att de bättre trivs i arbetet? I arbetet som direktör sätts färdigheter i människorelationer i centrum.

"Det var säkert den mest lärorika perioden under min karriär hittills, eftersom jag i min nya ansvarsroll fick utnyttja allt vad jag tidigare lärt mig. Det var första gången som jag under mig hade chefer som ansvarade för stora organisationshelheter. Mitt ansvar var större än någonsin."

Efter vikariatet återvände Lensu igen till sitt uppdrag som enhetschef, men ett halvt år senare i samband med organisationsändringar fick han chansen att söka uppdraget som avdelningsdirektör för Bankrörelsetjänster. Min omfattande erfarenhet av tjänsteproduktion och försäljning var avgörande. All den erfarenhet och kunskap som han tidigare samlat kulminerade i att Lensu utsågs till direktör i en ålder av drygt trettio år.

"Mitt mål har varit att utveckla mig själv och att avancera i takt med min förmåga. Jag anser rentav att tvångsmässig karriärsträvan och målsättning kan vända sig mot en själv. Min erfarenhet är att då du har säkerställt din egen kompetens och förmåga att avancera, erbjuds du sannolikt också möjligheter."

OP:s arbetskultur stödjer utveckling

Den största enskilda orsaken till Lensus långa och uppåtgående karriär finns uttryckligen i OP:s lärorika befattningar och i en arbetskultur där de anställda uppmuntras att utveckla sig själva.

"Under min karriär har inte en enda befattning varit en självklarhet, men mycket har helt berott på min egen aktivitet. Som organisation erbjuder OP många möjligheter. Kulturen med fortlöpande inlärning har hållit mig här", sammanfattar Lensu.

Det viktigaste stödet för karriärutvecklingen har Lensu under årens lopp fått av sina chefer, som han uppskattar högt. Ibland har han blivit tvungen att mycket analytiskt fundera över sina egna färdigheter, då cheferna har ifrågasatt hans åsikter. Lensu anser att det är ett privilegium att OP värdesätter en persons potentiella förmåga.

"Med tanke på mitt ansvarsområde är jag en ung kille. Jag är tacksam för att i OP ges möjlighet att förnyas och förnya."

Resultatet görs tillsammans

Lensu har i sin ungdom utövat tävlingsidrott och han vet att han till sin natur är tävlingsinriktad, men hans lugn och logik balanserar helheten. Han anser att hans specialbegåvning är att se saker och ting i ett positivt ljus. Han vet att framgång grundar sig på att kompetenta enheter kan utföra saker tillsammans.

"I mina olika arbetsuppgifter i OP har jag lärt mig att du är just så bra som sammanhållningen är i ditt lag. Endast sammanhållning medför framgång. Om du från första början försöker göra allt själv, är slutresultatet troligtvis dåligt."

Lensu berömmer arbetskulturen i OP och uppskattar i synnerhet det sätt och hur snabbt man för närvarande arbetar för att förbättra kundupplevelsen. Resan mot ett branschövergripande tjänsteföretag kräver nya sätt att arbeta och en kollegial kultur. Lensu driver i sin enhet en strategi, där ett av prioritetsområdena är att ge bästa möjliga kundupplevelse.

"De största personliga upplevelserna av framgång får jag då vi uppnår saker tillsammans. De anställda på avdelningen svarar exempelvis på årsplanet för över två miljoner kundmöten. Redan en enskild positiv respons från en kund värmer hjärtat. Vi arbetar för OP:s kunder."

Utveckling är fortfarande ett av Lensus kärnvärden, och arbetskulturen i OP stödjer detta värde. Han anser att ett bra arbetsuppdrag kontinuerligt utmanar dig till utveckling och att söka lösningar. Då känns det inte omöjligt att nå ens stora mål. Det är viktigt att tillsammans glädja sig över uppnådda resultat.

"Ledarskap är helt och hållet ett serviceyrke. Det är inte en befattning, utan ett arbetsuppdrag och i anslutning till det finns klart fastställda resultatmål."