Opiskelijat ja vastavalmistuneet

Ökad substanskännedom och personlig tillväxt – Renja Raatikainens läroresa från kundbetjäning till finansieringschef

Den bekanta orangea aktören i bygemenskapen i Tervo verkade vara en bra arbetsplats med ett kundorienterat, människonära och gemenskapligt rykte. Redan under sitt sommararbete kändes det viktigt för Raatikainen att värderingarna passade ihop.

Ökad substanskännedom och personlig tillväxt – Renja Raatikainens läroresa från kundbetjäning till finansieringschef

Renja Raatikainen, 28, jobbar som finansieringschef. Hon hittade sina starka sidor då hon jobbade med kundbetjäningsuppgifter. Förmågan att lösa problem och en entusiastisk inställning till utvecklingen av verksamhetssätten drev henne snabbt till interna utvecklingsuppgifter i OP:s Centraliserad tjänsteproduktion.

År 2010 var Renja Raatikainens tradenomstudier på hälft på Tiimiakatemia. Hon drömde om ett meningsfullt sommarjobb inom den egna branschen. Under hela sin studietid hade Raatikainen jobbat vid sidan av skolan och redan blivit bekant med ett antal uppdrag i kundbetjäningsbranschen.

Hon bestämde sig för att söka ett jobb i OP, eftersom den bekanta orangea aktören i bygemenskapen i Tervo verkade vara en bra arbetsplats med ett kundorienterat, människonära, och gemenskapligt rykte. Redan under sitt sommararbete kändes det viktigt för Raatikainen att värderingarna passade ihop.

“Jag var jätteglad att få börja hos OP och jag skulle aldrig ha gissat att jag är här ännu efter åtta år”, säger Raatikainen.

Arbetet i telefontjänsten förstärkte den lösningsorienterade inställningen

Raatikainen började sommarjobba hos OP som kundrådgivare. Hon kontaktade kunder och ringde servicesamtal som en del av telefontjänstteamet. Arbetet lärde henne mycket om kundmöten och under sommarens lopp hann hon få en bred helhetsbild av hurdana behov bankkunder kan ha.

Arbetet hos OP fortsatte också följande år. Raatikainen fortsatte med kundbetjäning per telefon och gjorde uppringningar ytterligare en sommar tills hon blev fast anställd hos OP. Studierna fick ge efter en aning då jobbet förde den ivriga arbetaren med sig. Men på motsvarande sätt ordnades arbetspassen flexibelt då Raatikainen behövde tid för att slutföra sina studier: hon kunde vid behov avlägga tentamen, till och med mitt under arbetsdagen.

Då hon blev fast anställd 2013, utvidgades hennes arbetsbeskrivning också till inbound-samtal. Raatikainen hann jobba i några år i kundtjänsten. Under den tiden hittade hon sina starka sidor, såsom förmågan att lösa problem och att lyssna på kunder på ett lösningsorienterat sätt.

“Jag lärde mig också att ingen kan komma ihåg eller kunna allt, men min lösningsorienterade inställning och min informationssökningskompetens är mina starka sidor. Med dem kan jag bäst och snabbast hjälpa våra kunder”, säger Raatikainen.

Nya karriärvinklar med fortbildning

Efter flera år i telefontjänsten kände Raatikainen att det var dags för nya utmaningar. Hon bestämde sig för att avlägga värdepappersexamen APV1. OP erbjöd både möjlighet att delta i kursen och ett coachande avsnitt.

I och med kursen fick Raatikainen färdigheter att arbeta som placeringsrådgivare. Ett tag gav hon placeringsråd för kunder per telefon i kundbetjäningsteamet. Samtidigt skolade hon också nya anställda och fick därmed erfarenhet som utbildare. Då teamen omorganiserades, bestämde sig Raatikainen dock för att rikta in sig på finansieringssidan i stället för att jobba kvar som placeringsrådgivare och på den vägen är hon.

I snabb takt till tränare och utvecklare av verksamhetssätt

På finansieringssidan började Raatikainen som finansieringsrådgivare. I praktiken hjälpte hon kunderna med låneansökningar genom att behandla ansökningarna och granska kundernas uppgifter så att kunderna skulle få en låneoffert lättare och snabbare. I och med de nya erfarenheterna på finansieringssidan hade Raatikainen fått omfattande kompetens om kundgränssnittet i många enheter.

I finansieringsteamet avancerade Raatikainen till tränare. Som tränare utvecklade hon teamets arbete och verksamhetssätt så att de blev ännu mer effektiva och kundorienterade. Tillsammans med sin chef märkte Raatikainen snart att det var just utvecklingsarbetet som låg nära hennes hjärta, eftersom hon är en framåtblickande och lösningsorienterad person. Därmed hade hennes karriärflytt till en finansieringschef som utvecklar OP:s interna verksamhetssätt börjat - lite i smyg.

Raatikainen berättar att hon alltid har haft bra chefer som också kan kallas för mentorer. Sedan 2010 har Milla Ruokolainen varit hennes teamchef och de har gått en lång väg tillsammans. Raatikainen har alltid fått förtroende och möjligheter att visa vad hon kan. Hon har varit glad över och tacksam för det.

För ett halvt år sedan, då hon blev finansieringschef, fick Raatikainen en ny chef och hon är fortfarande nöjd. “OP har en bra ledarkultur. Här ger man verkligen chanser och möjligheter att visa vad man kan, om man är redo att ta emot dem”, säger Raatikainen. “Själv har jag lärt mig väldigt mycket under den här resan och, till min glädje, har jag också fått visa det. Jag har också alltid gärna modigt tagit nya steg på min karriär.”

Nya inspirerande möjligheter i och med robotisering och digitalisering

Att bli finansieringschef vid årsskiftet 2018, var det ett stort steg för Raatikainen. “Under en väldigt kort tid har jag fått en hel del ansvar och avancerat en bra bit. I mitt nya arbete kan jag utnyttja allt det som jag tidigare har lärt mig i kundgränssnittet samt min utvecklingsinriktade karaktär”, säger Raatikainen glatt.

Den åtta år långa resan kallar hon för en personlig läroresa. Under resan har hon fått ökad substanskännedom och också växt som människa. “Dessutom har det varit glädjande att märka OP:s smidighet i en värld som ständigt förändras samt hur skickliga mina kollegor här är”, säger Raatikainen.

“Jag gillar det att saker och ting förändras och att ingen dag är sig lik. Vi kan verkligen inte veta hurdana utmaningar vi står inför om ett halvt år”, säger Raatikainen. I branschen pratas det hela tiden om robotisering och digitalisering. Raatikainen ser dem som stora möjligheter. Hon tror att de leder till nya arbetsuppgifter och att traditionella benämningar kan bli helt annorlunda.

“Det bästa är att man fastän man genomgår stora förändringar omges av jätteskickliga och proffsliga kollegor”, säger Raatikainen. “I mitt arbete får jag ta fram bättre och kundvänligare verksamhetssätt för oss. Den största glädjen i att lyckas får man då de nya verksamhetssätten från att ha varit en skiss på rutpapper omvandlas till en del av mina kollegors vardag och slutligen till fördel för våra kunder.”

Om kundorientering är en hjärtesak för dig och du vill arbeta i en miljö som uppmuntrar till förändring, kan Kepa vara det rätta stället för en expert som du.