Katariina Säntti ja Hanna Heinonen

Fokus på pionjärskap – i främsta linjen i den utvecklingsinriktade bankbranschen

Katariina Säntti och Hanna Heinonen anser att den kontinuerliga förändringen inom bankbranschen avspeglar sig inom OP:s arbetskultur som en positiv utvecklingsatmosfär.

Silorna lyser med sin frånvaro.

"OP har till sin företagskultur helt förändrats under den tid jag varit här. Numera arbetar nästan alla korsvist över sina affärsrörelsegränser och olika intressentgrupper finns mer än någonsin."

Katariina Säntti vet med tretton års erfarenhet vad hon talar om. Hon har på första parkett sett det digitala genombrottet i finansbranschen och varit med om att genomföra det inom OP:s betalningsrörelse. Det kontinuerliga utvecklingsarbetet, införande av nya betalningssätt på konsumentmarknaden och kundundersökningar ingår varje vecka i Sänttis arbete. För närvarande arbetar Säntti som expertchef och hon känner husets verksamhetskultur som sina egna fickor.

Hanna Heinonen, utvecklingschef inom digital försäljning och relativt nyanställd hos OP, har åter lanserat nya synvinklar för att forma den digitala kundupplevelsen, så att de uppfyller krävande konsumentstandarder. Heinonen har arbetat hos OP i tre månader och hämtade sitt stenhårda kunnande till OP från Sanoma där hon i sex år arbetat med digital försäljning och utveckling av köpstigar.

"Jag planerade egentligen inte att lämna Sanoma, men ett telefonsamtal från OP fick mig att fundera", säger Heinonen om hur hon blev kontaktad av sin nuvarande arbetsgivare.

Hon blev tillfrågad om hon vill delta i det digitala utvecklingsarbetet inom bankrörelsen. Heinonen är en passionerad arbetstagare och blev entusiastisk över att OP hade en så stark vision om utvecklingen av den digitala kundupplevelsen på bred front inom tjänsteutbudet.

"Först blev jag överraskad av kontakten, men sist och slutligen var det lätt för mig anta utmaningen, eftersom digitalt utvecklingsarbete var för mig bekant från tidigare. Också bytet av bransch lockade mig."

En ny synvinkel på en bekant arbetsuppgift och ett ambitiöst, kontinuerligt utvecklingsarbete i en ny omvärld fick Heinonen att övergå till OP.

"Inget förändringsmotstånd"

Säntti och Heinonen är i olika skeden av sin karriär i OP, men många saker förenar dem, såsom en resultatinriktad attityd och insikter i kundupplevelsen. I OP:s företagskultur härstammar mycket från individernas egen aktivitet, vilket igen avspeglar attityderna här.

"Här finns inget förändringsmotstånd", sammanfattar Säntti.

"Det var en positiv överraskning för mig, då jag började här. Människorna har i enlighet med strategin förbundit sig till att världen förändras, och vi med den", fortsätter Heinonen.

Både Säntti och Heinonen uppskattar den allmänna öppenheten och inställningen till diskussioner, som OP uppmuntrar till. Det här märks både i den interna och externa kommunikationen.

"Här behöver du inte hålla tand för tunga, om du märker något som borde utvecklas eller ett missförhållande. Du kan nämna bristerna, och därefter åtgärdas de", säger Heinonen.

Öppenheten begränsar sig inte enbart till dialoger mellan de anställda, utan det är kärnan i hela verksamhetskulturen. Inte ens den högsta ledningen i OP har egna arbetsrum – direktörerna är synliga och närvarande i arbetsgemenskapen.

Det känns fint att här finns en ledning som du enkelt kan kontakta. Om jag så vill kan jag föra stora frågor framåt och bli hörd, förklarar Säntti rutinerna.

Säntti och Heinonen anser att OP:s nya, toppmoderna huvudkontor i Vallgård i Helsingfors möjliggör ett nytt slags företagskultur. Säntti berättar att det här märks i öppenheten och hur ärenden i allmänhet uträttas.

"Möten hålls på ett mycket informellt sätt på Ljusgården som finns mitt i huset. Många håller också Skype-möten i entréhallen. De här lokalerna stödjer smidiga arbetsrutiner och snabb reaktionsförmåga."

Heinonen anser att den öppna atmosfären och att människorna är så lättillgängliga är en rikedom i hennes arbete. Det uppmuntrar de anställda till att bilda nätverk.

"Det är fantastiskt hur mycket jag här kan lära mig av kollegor, eftersom här finns experter inom så många olika områden. Alla hjälper dig och berättar gärna om vad de håller på med. Här råder en kultur av att dela information med sig", säger Heinonen.

Arbete som påverkar 1,7 miljoner finländares liv är motiverande

Säntti säger att den största orsaken till att hon trivs i OP är att hon i olika arbetsbeskrivningar fått delta i förändringen. E-fakturan som lanserades under början av hennes karriär i OP har senare inverkat på nästan varje finländares bankrutiner – mycket har också skett efter det, såsom den minskade användningen av kontanter, kontaktlös betalning och nya mobila sätt att betala inköp.

"En fin sida i mitt arbete är att jag får leva mitt i den stora förändringen. Det att jag med mitt eget arbete får bidra till förändringen, ger arbetet en större betydelse."

Heinonen vill med sina kollegor inom utvecklingen av nya digitala tjänster alltid vara steget före konsumenternas förväntningar. Nya projekt och digitalisering av olika processer medför alltid sina egna utmaningar.

"Kundens behov ökar hela tiden, och vi vill leva upp till deras förväntningar. Allt vad vi gör, når kundernas värld och blir rutiner för dem. Vi måste hela tiden blicka in i framtiden – också exempelvis hur dagens unga någon gång i framtiden kommer att använda banktjänster", förklarar Heinonen filosofin i hennes arbete.

Konsumentfokuseringen har stor betydelse i Sänttis och Heinonens arbete i OP, som utvecklas med tiden, och ofta rentav ligger lite före i tiden. Detta pionjärskap skapar ambition i arbetet, och med ambition gör Heinonen också sitt arbete.

"Jag upplever att jag just nu håller på med det som jag vill göra. Här får jag göra stora och intressanta saker, som hela OP vill satsa på."

Ännu efter tretton arbetsår och lärorika projekt hittar Säntti i OP nya sätt att utveckla sin kompetens. Motivationen är hög, rentav på topp.

"Jag gillar att arbeta i bankvärldens kärna. Jag motiveras av mina arbetsuppgifter, där jag får studera ämnen i branschen, som är nya för mig. Det finns ännu mycket jag kan lära mig."