Tiina Seppänen

Teamarbete och personlig utveckling – Tiina hittade i OP:s Design & Software nya synvinklar för yrkesmässig tillväxt

Engagemang i det du gör i kombination med ett arbete som del av ett professionellt mångkunnigt team har överlag styrt den yrkesinriktade glöden hos Tiina Seppänen som arbetar som expert på testning hos OP Design & Software.

"Det jag får mest glädje av i mitt arbete är att få vara med människor, sammanfattar den erfarna experten på programtestning.

Då Seppänen 2015 inledde sin karriär hos OP var de avgörande faktorerna vid valet av den nya arbetsplatsen OP:s människonära anseende. Hon ville finna en arbetsgemenskap där alla skulle vara en stor familj – en sådan gemenskap hade hon erfarenhet av tidigare under sin karriär. Människorna fick den avgörande betydelsen, då Seppänen valde OP till sin nya arbetsplats.

"Vi har en verkligt bra samhörighet inom teamet, men dessutom också inom hela OP. Inte bara mitt eget engagemang utan också arbetsgemenskapens engagemang motiverar mig i mitt arbete", beskriver Seppänen arbetsgemenskapens betydelse för henne själv som yrkesmänniska.

Seppänen ser möjligheter också på lång sikt, för hon anser att OP är ett starkt varumärke och en aktör i kontinuerlig utveckling, vilket ger möjligheter till yrkesmässig tillväxt.

"Jag upplever det som intressant att trots att jag nu jobbar med produktutveckling i anslutning till bank- och försäkringsärenden, kan OP kanske snart satsa på teknik inom välbefinnande, eftersom OP har utvidgat sin verksamhet med Pohjola Sjukhus och därigenom till hälsovårdstjänster."

Seppänens karriär började i OP i Uleåborg i den dynamiska enheten Design & Software, som gav experten på programtestning en optimal omvärld.

Fortlöpande inlärning tillsammans

Jag har alltid gillat att delta i praktiska testningar. Jag upplever att det är då jag mest kan påverka kvaliteten i arbetet och jag gillar teamarbete."

Som expert på testning ingår Seppänen i ett team som specialiserat sig på kommunikationsverktyg, såsom nätmöten, nätmeddelanden och chatt-tjänsten. Hon ser till att tjänsterna är högkvalitativa och användarupplevelsen utmärkt för både kunder och de tjänstemän som använder tjänsterna i sitt arbete.

Seppänen ingår i det tio personer starka teamet Scrum, där gränssnittsplanering, programutveckling och tjänstedesign tillsammans arbetar för en högkvalitativ produkt och kundupplevelse.

"Här lär vi oss något nytt hela tiden och genom teamarbetet kan vi sparra varandra. Om du ensam arbetar med något, kan du inte nödvändigtvis beakta allt."

Som erfaren expert anser hon att särskilt belönande i det dagliga arbetet är en öppen arbetskultur och direkt växelverkan, som slutanvändarna av produkterna märker i form av en högkvalitativ tjänst.

"Det är fantastiskt att vi alla är i samma lokaliteter. Jag kan sitta bredvid en kollega som arbetar med tjänstedesign och tillsammans med kollegan fundera på vilken lösning som är bäst för kunden."

Växelverkan möjliggör en snabb och inspirerande arbetskultur, som lämpar sig för Seppänens lösningsorienterade tänkesätt och sociala natur.

"Teamet är ganska lite beroende av utomstående aktörer, vilket gör att arbetet löper snabbare. Det är viktigt att vi kan reagera snabbt och självständigt fatta beslut."

Seppänen upplever att hon kan utvecklas i sitt arbete just tack vare den öppna diskussionskulturen och en arbetsgemenskap som kritiskt funderar igenom processerna. Nyckeln till framgång är det förtroende som avspeglas i den lediga arbetskulturen.

"Vi har ett mycket kompetent gäng och ett ledigt flyt i arbetet. I Daily går vi igenom dagens arbeten och under teamets morgonkaffe övriga ärenden. Vi har blivit ett mycket sammansvetsat team."

Möjligheterna inspirerar

Kärnan i Seppänens arbetsfilosofi är viljan att utvecklas. Som erfaren expert uppskattar hon särskilt att OP lyssnar till och stödjer hennes önskemål att få utveckla sig. Seppänen berömmer OP särskilt för att det sporrar de anställda att utveckla sig.

"OP ger goda möjligheter till utbildningar och uppmuntrar till personlig utveckling."

Seppänen ser som intressanta karriäralternativ antingen en roll som Scrum Master eller ansvarsuppgifter i anslutning till programtestning. En ansvarsroll som Scrum Master skulle passa henne utmärkt på grund av hennes människonära sätt att arbeta och samtidigt skulle hon få koordineringsansvar inom teamarbete, vilket igen vore en ny plats för tillväxt.

"Jag vill lära mig nytt och utveckla mig som expert. Det är en fin känsla att få utmana sig själv och efteråt märka att jag utvecklats. Särskilt belönande är att jag för detta får verktyg", säger Seppänen.

Seppänen anser att OP erbjuder experter på utvecklingsarbete av hennes typ också möjligheter utanför den egna kärnkompetensen. Detta intresserar henne särskilt, eftersom därigenom får hon en chans att lära sig nya ansvarsområden och roller.

Seppänen är medveten att nyckeln till personlig tillväxt är att hon söker nya synvinklar och att hon fördomsfritt arbetar med sådant som står utanför hennes komfortzon.

"Alltid då jag börjar med något nytt känns det lite spännande, men det är bara bra. Då vet jag att jag gör något sådant som utvecklar min kompetens och tar mig framåt som expert.”