Tomi Nurmi

En tydlig ändring och respektfull atmosfär belönar den erfarne experten Tomi

"Den historia som presenterades för mig med alla sina utmaningar lät så intressant att jag bestämde mig för att acceptera utmaningen", sammanfattar den glade Tomi Nurmi orsaken till att han beslutade ta emot den erbjudna rollen som produktägare av testautomationen hos OP.

Tomi med tjugo års erfarenhet såg framför sig ett omfattande projekt som krävde långsiktighet och där han skulle få utnyttja all sin kunskap och djupförståelse. OP erbjöd honom en större och annorlunda värld samt mer teknisk variation än i det gamla arbetet.  

"Under intervjun upplevde jag att jag kunde vara till nytta för OP och vice versa kunde OP erbjuda mig något. Den känslan visade sig stämma."

Tomi har med egna ögon sett hur saker och ting har utvecklats hos OP under sitt fartfyllda arbetsår. Han uppskattar speciellt att ändringen blivit konkret verklighet, människor lyssnar på honom och hans expertis respekteras.

Hans arbete är att lokalisera områden där det finns användning för testautomation och att stödja team inom främjandet av ändringsarbeten. Tomi anser att ansvaret för att utveckla testautomationen är belönande, men innan arbetet inleddes förvånades han av utgångsläget och sin egen roll.

"Innan jag började i mitt nya arbete presenterade min nuvarande kollega på ett seminarium hur de hos OP utför testautomation. Då tänkte jag att vad ska jag egentligen göra hos OP – allt är ju färdigt där”, säger Tomi skrattande.

Snart framgick det ändå att OP hade ett verkligt behov av hans kompetens. Mångfalden av områden och antalet team utgjorde en garanti för det.

Vägröjare

Tomi inledde arbetet med att utveckla OP:s testautomation som produktägare i sitt team. Snabbt insåg Tomi var hans arbetsinsats skulle behövas allra mest.

"Vi började harmonisera linjen och utarbetade en strategi för testautomationen, som fastställde riktningen, dvs. vad vi vill uppnå", erinrar han de första stegen.

Tillsammans med sitt team fick Tomi skapa verktyg, modeller och hjälpmedel för de team som de hjälpte att genomföra testautomationen. Han ser som sin roll och sitt huvudansvar att vara diskussionsöppnare, att möjliggöra utveckling och att sparra sina medarbetare.

"Jag gräver efter kontakter och söker lösningar åt dem, dvs. jag är på sätt och vis en vägröjare som öppnar nya stigar. Jag utmanar ingrodda uppfattningar. Detta jobb kräver att du är lite extrovert, eftersom jag främst måste prata, utreda ärenden och uppträda."

Utöver det interaktiva arbetet använder han också en hel del tid till träna upp sin teknologiska expertis. Tomi anser att i en nära framtid är målet inom verktygs- och kompetensområdet att höja nivån, så att man i arbetet så snabb som möjligt kan införa den moderna DevOps-modellen. Trots att verksamhetsmodellen för honom är lika bekant som mammas gata, har Tomi som mål att fortlöpande studera ämnesområdet.

"I det här arbetet är studier mycket viktiga. Världen förändras så snabbt, att du trots flitiga studier har svårt att hänga med i utvecklingen. På grund av det här behövs typer som sparrar varandra framåt, så att de hittar lösningar tillsammans."

Efter två intensiva utvecklingsår är stigen upptrampad för framtiden.

"Grunden har skapats. Nu gäller det bara att föra arbetet vidare, utvidga till flera områden", sammanfattar Tomi den nuvarande arbetssituationen för sig och sina kolleger.
Den snabba utvecklingen och utvidgningen av testautomationen inklusive resultaten skulle inte ha lyckats utan ett exemplariskt arbetsklimat bland experterna, ett fantastiskt eget team och exemplariska pionjärteam, som gick med i talkot för att utveckla en gemensam helhet.

På allvar, men inte gravallvarligt

"Arbetsklimatet, flytet i arbetet hur man förhåller sig till de anställda är mycket viktigt för mig."

Tomi sätter värde på hur man i OP förhåller sig till experters åsikter och hur folk bemöter varandra. En kultur med samarbete och respekt gjuter en bra grund för smidigt arbete.

"Vi har en bra stämning och en atmosfär där människor respekteras. Det är trevligt när det känns lätt att komma på jobb. Här behöver ingen låtsas vara viktig eller besserwisser", sammanfattar han.

På teamplan värdesätter han den expertmiljö och det expertnätverk som medarbetarna bildar, där alla jobbar för samma mål och alla är villiga att bära ansvar också självständigt. Det egna teamets engagemang i det konkreta arbetet är kompromisslöst, men gravallvarligt är gänget aldrig.

"Vårt team har humor. De här jobben behöver du inte göra med ett deppigt ansikte. Vi tar jobbet på allvar, men det hindrar inte att vi samtidigt har roligt."

Tomi har lång erfarenhet av chefsansvar och vet därför vilken betydelse arbetsro har i expertarbete. Som produktägare vill han med sitt uppförande och sin approach säkerställa en idealisk miljö för sina kolleger.

"Jag vill styra vårt team i rätt riktning, men jag ser min roll närmast som en coach. Jag har redan så pass mycket erfarenhet att jag vet att jag kan komma överens med folk också i alla kundteam, beskriver Tomi sin roll.

Genom sin starka människokännedom är Tomi medveten om hur man uppnår det bästa resultatet. Retrospektiva genomgångar behövs för kolla upp teamarbetet, men onödiga möten undviker vi.

"Då jobbet är trevligt sker också utveckling. På så sätt uppnår vi resultat."

Goda resultat

Tomis aktiva grepp som produktägare av testautomationen och hans erfarenhet har möjliggjort att verksamhetsmodellen på bara två år har implementerats i en stor del av kundteamen. På det hela taget har det egna arbetet stor betydelse för Tomi.

"Då vi är framgångsrika i vårt arbete, leder det till att OP:s förnyelseförmåga inom utveckling och testning förbättras och till att kvaliteten på publikationerna stiger. Med testautomation sparas tid och resurser utan att ge avkall på kvaliteten."

Den största behållningen av det tekniska utvecklingsarbete som Tomi leder är att förnyelsen gör människors dagliga arbete mer högkvalitativt. Expertarbetet förändras med testautomationen, då det manuella rutinarbetet upphör.

Målet med detta arbete är att vi ska underlätta teammedlemmarnas liv."

"Det är teamet som slutligen genomför ändringen, men vi ger dem verktygen för det, tillägger Tomi.

Tomi anser att det mest belönande i hans arbete är att han på riktigt kunnat påverka saker och ting. Han har fortfarande mycket att lära sig och att ge.

"Jag lär mig nytt hela tiden och får nya synvinklar. I praktiken finns det aldrig två dagar som skulle vara likadana. Det är det som gör det här arbetet intressant ", sammanfattar Tomi.

Också en erfaren expert utvecklas, då stämningen är den rätta och det finns flyt i arbetet.