Tuomas Tohkoja

Från testare till utvecklingschef – Tuomas njuter av att arbeta med människor

"Den största betydelsen för min karriärutveckling har varit de team som jag haft omkring mig. Jag har varit i den lyckliga ställningen att jag alltid varit omgiven av kunniga kamrater", sammanfattar Tuomas Tohkoja, som berömmer de kolleger han haft under sina år på OP.

I dag fungerar Tuomas som utvecklingschef i Vallgård i Helsingfors, men vägen till en teambyggande ansvarsperson som beaktar människors önskemål har varit händelserik. Sin resa i OP inledde Tuomas för sex och ett halvt år sedan i Uleåborg som testare, men under åren har han hunnit vara med om mycket.

"Jag har också nu en mycket mångdimensionell roll", konstaterar Tuomas glatt.

Människor, samhörighet och arbetsglädje har tagit honom på en resa, som han inte ser något slut på.

Arbetskultur utan motstycke

Tuomas beslutade att söka till OP utifrån kompisarnas rekommendationer om den mobila utvecklingen och arbetsgemenskapen. Han inledde sitt arbete hos OP under en intressant tid, eftersom Tuomas genast i början fick delta i arbetet med att utveckla appen OP-mobilen och senare OP-företagsmobilen.

"I båda projekten fanns ett fantastiskt roligt och kunnigt team. Då jag beslutade söka till OP tyckte jag att det var viktigt att man här uppskattar sina arbetstagare verkligt mycket."

Tuomas som är en naturlig problemlösare och en lugn teamspelare var i sitt riktiga element då han märkte att arbetet löpte bra i teamet, men att det dagliga arbetet aldrig behövde vara allvarstyngt.

"Det är överlag det viktigaste att arbetet ska vara meningsfullt och tillräckligt krävande. Teamet ska bestå av så olika personer som möjligt, för ett fungerande team behöver experter på olika nivåer och olika slags personer. Det har stor betydelse med tanke på teamets funktionalitet."

Vid sidan av det aktiva testningsarbetet satt Tuomas snart också i personalklubben PoGos styrelse, vars syfte är att ordna trevliga aktiviteter för de anställda, bl.a. skidresor, ölprovningar och kurser i fallskärmshopp – utanför kontorstid. Byggande av samhörighet var den klubbaktiva Tuomas motiv att delta i verksamheten.

"Därigenom har jag bekantat mig med folk och fått goda vänner. Samhörighet är mycket viktigt, dvs. du lär dig bättre känna de människor som du arbetar med. I allmänhet löper arbetet mycket bättre om du också på fritiden har blivit bekant med människorna."

Det människonära testningsarbetet passar utmärkt Tuomas sociala natur och han njuter genuint av sitt arbete. Plötsligt en dag gav hans chef ett arbetserbjudande som han hade svårt att tacka nej till.

Överraskande chans

"Vill du bli Scrum Master, frågade han mig."

Tuomas blev tvungen att en stund överväga det överraskande erbjudandet, eftersom han en längre tid varit testare och gillade arbetet. Det kändes spännande att ta på sig ett större ansvar, men till slut fattade han modet att tacka ja till erbjudandet.

"Jag svarade min chef, att utan vidare vill jag vara Scrum Master", berättar Tuomas.

Till en början tyckte Tuomas att den nya rollen och den nya synvinkeln på arbetet var mer krävande än vad de sist och slutligen var. Tuomas hade redan som testare fått en bra helhetsbild över sin gestaltningsförmåga och det hade han nytta av som Scrum Master och projektansvarig. Kanske var det just därför som chefen ansåg att Tuomas var kompetent för uppdraget. Dessutom fortsatte Tuomas med testningsarbetet vid sidan av arbetet som Scrum Master.  

"Jag har mycket fått arbeta med nya saker. Mina chefer har under hela min karriär lyssnat på vad jag vill göra. Dessutom har jag alltid haft tillgång till nödvändiga arbetsredskap och verktyg."

Genom att börja som Scrum Master har Tuomas fått självförtroende, som han har försökt dela vidare till sina kolleger som fått motsvarande karriärerbjudanden.

"Jag har uppmuntrat människor, att om jag klarar jobbet, så gör du också säkert det", berättar Tuomas om hur han sporrar sina kolleger.

Som Scrum Master märktes Tuomas sociala egenskaper och förmåga att vinna människors förtroende i helt nytt ljus. I uppgiften fick han utnyttja det han lärt sig av sina chefer: att lyssna på människor, att stöda dem och påminna dem om att det alltid finns en lösning på ett problem.

Tuomas är utvecklingsorienterad och efter fem år i OP i Uleåborg visste han att det var dags att göra något nytt. Men han överraskade också sig själv.

Arbete & liv förde till Helsingfors

Kanske omedvetet hade Tuomas valt en väg som ledde honom till att bli utvecklingschef. Den tekniska förståelse som han fått som testare och den goda människokännedom som fördjupats som Scrum Master var just den rätta erfarenhetskombinationen som gav honom chansen att växa som expert.

"Jag bestämde mig på stående fot för att ta emot den roll som utvecklingschef som jag erbjudits och meddelade samtidigt att jag vill till huvudstadsregionen."

Tuomas såg en flytt som en bra chans att göra något helt nytt i sitt arbetsliv. Dessutom kunde han i Helsingfors bo i samma stad som flickvännen, vilket betydde att som på beställning skulle flera saker som han funderat på ordnas.

De praktiska arrangemangen tog sin tid, men Tuomas började som utvecklingschef i Helsingfors våren 2017. I sin nya roll kan han dra nytta av både sitt tekniska kunnande och sin sociala kompetens då han för projekt sammanställer optimala team och deltar i rekryteringar.

"Chefen sade att jag får utforma mitt arbete efter egen smak. Jag uppskattade då det stort och gör det fortfarande", minns Tuomas övergången till sin nya arbetsuppgift.

Tuomas grundprincip som utvecklingschef är hygglighet. Han bryr sig om människor och trots sin stora sakkunnighet anser han att hans styrka är som organisatör av teamarbete, trots att han ännu inte egentligen har chefsansvar som utvecklingschef.

"Nu har jag efter mina tidigare roller börjat få göra annat slags arbete. Jag gillar utmaningar, eftersom det gäller att komma bort från komfortzonen. Annars utvecklas man inte."

Blicken på framtiden, fötterna på jorden

Tuomas anser att den uppåtgående karriären inte har förändrat honom som människa. Han har inte utvecklat en separat roll för arbetet – och anser det inte ens vara nödvändigt.

"Jag är helt samma typ som förut", skrattar Tuomas.

"Jag skulle få mycket respons av kompisarna, om jag skulle försöka vara någon annan än vad jag är. Jag har alltid fötterna på jorden."

Tuomas får motivation av att OP:s branschutvidgningar gett honom och kollegerna nya möjligheter som experter. Tuomas tror att kunskapen och kompetensen i en nära framtid kommer att växa utanför rörelsegränserna, då det finns så mycket att utveckla på en bred arbetsfront.

Tuomas gillar mycket arbetet som utvecklingschef och anser att därmed ökar hans människokännedom ytterligare. Tuomas fokuserar på att göra sitt bästa i sin nuvarande roll, som i lämpliga mängder ger honom utmaningar och framgångar.

Tuomas typiska arbetsvecka är händelserik, men han försöker låta bli att helt fylla kalendern. Erfarenheten har lärt honom att flexibilitet är trumf.

"Det gäller att alltid ha litet extra tid. Det viktigaste är att människorna omkring dig trivs och mår bra."