Myynti- ja asiakaspalvelu

Försäljning och kundbetjäning

Kundbetjäning och en kundupplevelse utan motstycke står i centrum för vår verksamhet. OP är känt för att vara en mycket tillförlitlig aktör och vårt mål är att kontinuerligt upprätthålla och utveckla vår standard.

I branschen försäljning och kundbetjäning finns det mest omfattande utbudet av arbetsplatser och uppgifter inom OP. I branschen finns olika slags kundservice- och expertuppgifter inom finansiering och försäkring, back office-uppgifter som möjliggör försäljning, seniorexpertuppgifter inom produkter och tjänster samt coachinguppgifter inom försäljning.

Enligt en jämförelse som gjorts av den uppskattade nyhetsbyrån Bloomberg är OP Gruppen den starkaste banken i Europa och den åttonde starkaste banken i hela världen. OP placerade sig som enda europeiska bank bland de tio bästa.

Finansbranschen

OP är den ledande bostads- och företagsfinansiären i Finland. Med finansbranschens brytning avses framför allt förändringen inom kundupplevelsen. Hos OP får kunden ett övergripande bemötande såväl inom fastighets-, bank- som försäkringsärenden. Vi är en samarbetspart inom ekonomin för våra kunder och svarar för deras ekonomiska trygghet och välbefinnande med allt från dagliga ärenden till de stora vändningarna i livet. Samarbetsparterna inom ekonomin fungerar som våra kunders rådgivare i de dagliga frågorna.

Inom OP kan du arbeta med olika slags uppgifter inom finansiering av privat- och företagskunder. En framgångsrik skötsel kräver i synnerhet att du är serviceinriktad, resultatorienterad och tänker i ett brett perspektiv. Finansbranschen är också en god möjlighet exempelvis för dem som planerar att byta karriär.

Hos personer som vill börja inom finansbranschen uppskattar vi ett mångsidigt yrkesmässigt kunnande, insikter i digital teknik, serviceattityd och samarbetsförmåga. Du kan redan genom en bisats förstå kundens behov och du kommer på den bästa totallösningen för kunden. Du kan sätta dig in i kundens position – det sägs att många OP-anställda vid låneförhandlingar kommer ihåg de minsta i familjen med småbilar som de har i skrivbordslådan.

Försäkringsbranschen

OP är den ledande skadeförsäkraren i Finland. Vi erbjuder privatkunder samt företags- och samfundskunder ett mångsidigt och omfattande försäkringsskydd. Vi är ett ställe, där löften infrias och vår ersättningstjänst hjälper kunderna snabbt tillbaka till vardagen då något överraskande inträffar i livet. Skadeförsäkringens affärsområden är Privatkunder, Företagskunder samt Hälso- och välbefinnandetjänster.

Våra försäkringsförsäljare betjänar kunder genom flera kanaler runt om i Finland. Inom försäkringsbranschen arbetar människor med många olika utbildningsbakgrunder allt från ingenjörer till sjukskötare och matematiker. Arbetsuppgifterna är mycket varierande – hos oss arbetar exempelvis ersättningsrådgivare, försäkrings- och skadehandläggare, experter på lagstiftning inom försäkringsbranschen samt experter på skötsel av försäkringsbeståndet och tjänsteutveckling, kontaktchefer och säljdirektörer.

Kapitalförvaltning

OP erbjuder ett brett urval av lösningar inom sparande, placering, kassahantering, kapitalförvaltning samt modern riskrapportering och portföljanalys. Vårt utbud av internationella tjänster är bland de mest omfattande på marknaden och innehåller förutom traditionella tillgångsklasser också private equity-, hedge fund- och fastighetsplaceringar. Dessutom erbjuder OP ett brett urval av tjänster inom värdepappersförmedling, förvar och analys. Vårt prisbelönade aktieanalysteam följer upp cirka 90 börsföretag, gör upp företags- och branschvisa prognoser och rekommendationer samt producerar mångsidiga analyser och rapporter om makroekonomin, aktiemarknaden och branscherna.