Terveys ja hyvinvoinpalvelut

Hälso- och välbefinnandetjänster

OP:s hälso- och välbefinnandetjänster är ett helt nytt slags hälsovårdskoncept, som växer till ett riksomfattande sjukhusnätverk. Tillväxten erbjuder kontinuerliga karriärmöjligheter för yrkesfolk inom hälsovården. Vi betjänar med hela vårt hjärta, för att våra kunder ska kunna återgå till vardagen så snabbt som möjligt.

Pohjola Hälsa söker människor som arbetar helhjärtat och som bemöter människan som en helhet. Inom branschen finns lediga tjänster bland annat för vårdpersonal, vårdmästare, sjukskötare, för personal inom företagshälsovården och laboratorier samt till operationssalen och uppvakningsrummet.

Utöver arbetserfarenhet är det viktigt med rätt serviceattityd – vi finns till för kunderna och vårt mål är att de upplever att vården är smidig och snabb. Du är flexibel och redo att på bred front ta ansvar.

Pohjola Sjukhus verkar i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg.