Liiketoiminnan johto

Ledning av affärsrörelse

OP erbjuder krävande uppgifter för erfarna proffs inom ledning av affärsrörelse, som kan utveckla affärsrörelsen då finansbranschen och digitaliseringen är i ett brytningsskede. Inom branschen finns uppgifter på direktörs- och chefsnivå samt för strategiska analytiker.

Inom ledningsuppgifter kan du driva igenom stora helheter, rikta din blick stadigt på framtiden och utveckla ny affärsrörelse. Du tror på förnyelse och på världens bästa kundupplevelse. Du förstår dig på OP:s kooperativa karaktär och vill skapa en karriär i det mest intressanta flerbranschföretaget i Finland.

OP Ledning

Målet för ledningskulturen i OP är att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna vara framstående i sitt arbete. Vi skapar förnyelseanda genom exemplets kraft och bygger upp våra anställdas expertkunnande. Vår filosofi är att det inte är cheferna som leder arbetet, utan OP:s värden. En bra drivkraft som leds genom värden skapar en grund för en överlägsen kundupplevelse. OP Ledning märks såväl inom de sociala medierna, som i entusiastiska människor och i en visionär attityd.