Riskit ja valvonta

Risker och tillsyn

OP erbjuder krävande uppgifter inom riskhantering och tillsyn. Till uppgifterna hör bland annat att du arbetar med nätverket av återförsäkrare, du skyddar företags resultat och lönsamhet, utvecklar prissättning samt värde- och prognosmodeller samt bedömer risker i omvärlden och affärsrörelsen.

Våra inspektörer svarar för internrevisionens uppgifter och dess utveckling. Våra kreditchefer svarar för skötseln av företagskunder och för kreditbeslut. Våra experter erbjuder analytiskt stöd för affärsrörelsebeslut och säkerställer genom riskhantering att OP når sina mål.

Vi söker till branschen suveräna innehållsexperter och gedigna proffs. Du anpassar dig snabbt till en föränderlig omvärld och lär dig snabbt nya saker. Du har utmärkt samarbetsförmåga och skapar utan svårigheter nätverk både inom och utanför OP. Du förstår både kundens och affärsrörelsens behov.