Tulevaisuuden suunnannäyttäjä

OP är en vägvisare för framtiden

Känner du till känslan när du är på randen till något nytt, riktningen är klar och du behöver bara ta det första steget? Det gör vi också.

OP står inför en ny framtid. Vi har ritat upp konturerna för den, och nu börjar vi ta bestämda steg i riktning mot den. Ett av dessa steg är du. Hämta med dig dina kunskaper, färdigheter, visioner och hela din person. Hos oss finns det tillräckligt att göra tillsammans.

På väg till ett branschövergripande tjänsteföretag

OP är redan nu Finlands ledande finansgrupp och branschens största arbetsgivare i Finland. OP Gruppen består av nästan 200 självständiga andelsbanker och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Hos OP arbetar mer än 12 000 experter på finansbranschen, av vilka cirka 300 i Baltikum. I fortsättningen är vi ännu fler.

Framtidens OP är ett branschövergripande tjänsteföretag. Vi producerar och utvecklar utöver moderna bank-, kapitalförvaltnings-, försäkrings- och hälsovårdstjänster dessutom tjänster för boende, trafik och säkerhet samt tjänstekoncept för våra drygt fyra miljoner kunder.

Från människa till människa

OP:s ansvarskänsla utgår från vår grunduppgift och våra värden. Vi är en starkt värdestyrd sammanslutning baserad på andelsverksamhet. All vår verksamhet styrs förutom av ansvarskänsla även av människonärhet och framgång tillsammans. Vår framgång gör det möjligt för oss att förverkliga den samhälleliga rollen och att göra gärningar för finländarnas bästa. Som en nationellt viktig aktör är kärnan i vår strategi att skapa hållbar framgång, trygghet och välfärd för våra kunder och för samhället. Vi erbjuder möjligheter, tar hand om våra kunder och vår personal och skapar nytt. För oss innebär mod förändringskraft – tillsammans med våra kunder bygger vi ett nytt OP, betydelsefulla initiativ och ett nytt Finland. Vi visar riktningen.

Allt mer närvarande i kundernas vardag

Framtiden kommer inte genom att vänta på den, utan vi måste skapa den. Det är inte tillräckligt för oss att göra en sak lite bättre. Det är inte enbart fråga om att förbättra det nuvarande, utan om en totalreform. Digitaliseringen och teknikens utveckling förändrar världen och det sätt på vilket vi uppfattar den.

Också finansbranschen och kunderfarenheten upplever en brytningstid. Även om människors grundbehov i vardagen inte har förändrats, har sätten att fungera förändrats. Det gäller att röra sig på de ställen där också kunderna rör sig. På bussen, i distansarbete, på arbetsresor – såväl på kontoret som vid maskinen. På OP ser vi här bara möjligheter till ett allt smidigare och mer betydelsefullt sätt att delta i våra kunders vardag. OP är våra kunders livspartner.

 

Läs mer: