Ytterligare information om rekryteringsprocessen

Frågor och svar gällande OP:s rekrytering

Vi är alla en del av OP. Vi är en starkt värdestyrd på andelsverksamhet baserad familj, som erbjuder sina kunder tjänster i vardagen och stöd vid stora förändringar i livet. Människonärhet, framgång tillsammans och ansvarskänsla står i centrum för vår verksamhet. För oss innebär mod kraft till förändring – tillsammans med våra kunder bygger vi ett nytt OP och ett nytt Finland.

Ta med dig hela ditt kunnande och hela din person och kom till oss och bygg en arbetsgemenskap som är mer än en arbetsplats för oss alla.

Hos OP är du en del av vår grupp av experter genast från första dagen. Hos oss är varje människa viktig, och vi uppmuntrar alla att dela med sig av sina visioner och sitt kunnande. Välkommen med!

 

Hur söker jag arbete hos OP?

Du hittar alla lediga tjänster hos OP via vår webbplats. Du ansöker om en tjänst genom att fylla i en ansökningsblankett. Vi behandlar endast ansökningar som kommit till oss via systemet. En del av våra tjänster publiceras också i profilen OP LinkedIn.

Satsa på ansökan

Berätta i din ansökan på vilket sätt ditt kunnande lämpar sig för uppgiften i fråga och vad som inspirerar dig. Berätta också varför en karriär hos OP intresserar dig. Vi hoppas att du bifogar ditt CV och ett följebrev. I följebrevet är det skäl för dig att nämna varför just du passar för uppgiften i fråga med tanke på ditt kunnande, din bakgrund, din person eller andra egenskaper.

Ta med hela din person och hela ditt kunnande till intervjun

En sökande går i allmänhet på en eller två intervjuer, där både chefen och en rekryteringskonsult från OP Gruppen deltar. Syftet med intervjun är att berätta mer för dig om den plats som du sökt och om det företag som du söker dig till. Vi pratar dessutom om hur ditt kunnande motsvarar den sökta tjänsten och hur du passar ihop med OP:s företagskultur, värden och behov – och vice versa. Förbered dig på att svara på frågor om dina konkreta prestationer och karriärmål.

Personbedömningar

Som en del av rekryteringen görs en personbedömning som komplement till intervjun. Med hjälp av denna bedöms din lämplighet för uppgiften. Bedömningen görs av rekryteringskonsulter från OP Gruppen, och du får respons på resultaten. Alla bedömningar är konfidentiella.

Rekryteringsbeslut

Efter en intervju och eventuella bedömningar granskar vi bakgrunden hos de sökande som nått det sista skedet och deras referenser. Vi ber om samtycke till detta vid intervjun.

Den som väljs till tjänsten underrättas om det så fort som möjligt. Vi meddelar alla sökande när ansökningsprocessen har avslutats.

 

Var publicerar OP lediga anställningar?

OP:s alla anställningar ledigförklaras på OP:s nätsidor, där du kan läsa annonser och lämna din ansökan. Du kan också hitta OP:s arbetsplatser via andra kanaler för platsannonser.

Det lönar sig att följa våra arbetsplatser också via sociala medier, såsom OP Gruppens LinkedIn-profil, som du hittar under namnet OP Financial Group. En del av våra arbetsplatser hittar du också via Twitter när du skriver #OPrekry i sökfältet.

Hur lämnar jag en öppen ansökan?

Du kan anmäla dig till OP Gruppens expertnätverk, om du inte tidigare har fyllt i din profil i vårt system. När du ansluter dig till expertnätverket, kan du välja vilka sökord (t.ex. placering, uppgiftsområde o.a.dyl.) du vill ha. Utifrån sökorden får du meddelanden om lediga anställningar. Om du redan tidigare har sökt anställning hos OP Gruppen, kan du dessutom noggrannare definiera din utbildningsbakgrund och arbetshistoria i din kandidatprofil.

Kan jag söka en anställning om jag är under 18 år?

Vi anställer bara personer som är myndiga.

Kan jag söka en deltidsanställning?

Ja. Vi publicerar alla lediga tjänster på våra karriärsidor, också deltidsanställningar.

Kan jag skicka min ansökan och mitt CV via e-post?

Alla ansökningar ska lämnas direkt till rekryteringssystemet. En ansökan som gäller en ledig tjänst och som lämnats in via rekryteringssystemet märks lättare än en ansökan som lämnats in via e-post.

Hur fyller jag i den elektroniska ansökningsblanketten?

Du kan skapa din profil här: https://op-careers.fi/

Kan jag fylla i ansökan delvis och spara den?

Ja. Om du har fyllt i en ansökan för en bestämd uppgift hittar du den i din kandidatprofil i punkten sparade ansökningar. Du kan när som helst komplettera dina uppgifter och lägga till bilagor (CV, följebrev, andra bilagor). Uppgifterna sparas i din profil, och du kan söka olika tjänster med uppgifter och bilagor som alltid är uppdaterade.

Kan jag redigera ansökan efter det att jag har skickat den?

Du kan redigera en ansökan som du redan skickat så länge som ansökningstiden varar. Du hittar de ansökningar som du har skickat i din kandidatprofil i punkten sökta anställningar.

Vilka dokument ska jag bifoga till ansökan?

Vi hoppas att du till din ansökan fogar ditt CV, där du ingående presenterar din tidigare arbets- och utbildningsbakgrund och andra eventuella viktiga uppgifter. Vi hoppas dessutom att du bifogar ett följebrev, där du berättar mer om din bakgrund, dig själv och varför du är intresserad av just den här uppgiften. Om du vill kan du också bifoga eventuella arbetsprov eller andra handlingar som du tror att är till nytta för anställningen.

Kan jag utnyttja min LinkedIn-profil vid ansökan?

Om du tar fram din LinkedIn-profil hjälper det rekryteraren att bättre uppfatta din bakgrund och kompetens. Du kan också söka en anställning genom att använda din LinkedIn-profil eller genom att till din ansökan (till exempel CV:t eller följebrevet) lägga adressen till din LinkedIn-profil.

Kan jag söka flera anställningar med samma ansökningsblankett?

Du kan söka flera anställningar med din kandidatprofil, också samtidigt. Det är bra att alltid uppdatera följebrevet enligt den anställning som du söker. CV:t och följebrevet sparas i respektive ansökan, även om du redigerar din kandidatprofil eller söker en annan anställning med uppdaterade bilagor.

Hur länge varar OP:s rekryteringsprocess?

Hur länge rekryteringsprocessen varar varierar enligt den sökta anställningen. Vi har emellertid som mål att vid varje rekrytering nå ett beslut i god tid, så att varje sökande får besked om resultatet av rekryteringen utan dröjsmål.

Vem kan jag kontakta i frågor gällande rekryteringen?

I fråga om en viss rekrytering lönar det sig för dig att kontakta den kontaktperson som nämns i platsannonsen, då får du bäst besked om hur rekryteringen i fråga framskrider.

Hur länge sparas öppna ansökningar?

Din kandidatprofil sparas i vårt system i 24 månader efter din senast inloggning. Ansökningsspecifika uppgifter sparas i vårt system i två år.

Hur söker jag sommarjobb hos OP?

Ansökningstiden för OP:s sommarjobb är årligen ungefär i januari–februari. Närmare uppgiftsspecifika ansökningstider meddelas när ansökningstiden börjar. Nämn i din ansökan de arbetsuppgifter som du är intresserad av. Sommarjobb annonseras på vår webbplats. Vi ber dig skicka din ansökan så fort som möjligt, för i fråga om vissa anställningar påbörjar vi intervjuprocessen redan innan ansökningstiden gått ut.