Skeittaus

Vårt nya smidiga verksamhetssätt

I OP Gruppen pågår en betydande förändring i tänkesättet och verksamhetskulturen. Syftet med förändringen är att förbättra arbetstagarupplevelsen, kundupplevelsen och effektiviteten. Förändringen är ett svar på förändringarna i omvärlden och kundbeteendet samt de nya regleringskraven.

Kärnan i vårt nya smidiga verksamhetssätt utgörs av team som skapar kundvärde och vilkas verksamhet stöds på många sätt. I teamen möts kompetensen, makten, ansvaret och människorna dagligen. I den självstyrande organisationen är ansvarsfördelningen tydlig och beslutsfattningsnivåerna färre. Ledningen innebär framför allt att man drar upp riktlinjer och gör det möjligt för teamen att nå framgång. Då går det snabbt att reagera på kundernas förväntningar.

Vi är nu bara i början av förändringen i verksamhetssättet, men det är frågan om ett av OP Gruppens största förnyelseprojekt. Vi tror att det nya smidiga verksamhetssättet ökar arbetets betydelse och trivseln i arbetet, vilket leder till att kundupplevelsen förbättras och effektiviteten i arbetet ökar. 

Det första skedet i introduktionen av det nya verksamhetssättet inleddes i OP Gruppens centralinstitut i januari 2019 i banktjänsterna till privatkunder och i utvecklingen. År 2019 planerar vi det följande skedet, dvs. hur resten av organisationen börjar tillämpa de smidiga verksamhetssätten. Vi står inför en lång förändringsresa, men vår vision är klar: vi ska vara Finlands ledande och attraktivaste finansgrupp.