Pohjola Bank Abp:s aktier

OP Andelslag (tidigare OP-Pohjola anl) har genomfört det uppköpserbjudande som det offentliggjorde i februari 2014 och genom beslut av en skiljedomstol fått äganderätt till alla aktier i Pohjola Bank Abp i enlighet med 18 kap. 6 § i aktiebolagslagen. Pohjola Bank Abp:s aktier i serie A avnoterades från Helsingforsbörsen 30.9.2014. OP Andelslag infördes som enda aktieägare i Pohjola Bank Abp:s aktieägarförteckning sedan 7.10.2014.

Antal aktier Antal röster Aktiekapital totalt
319 551 415 319 551 415 427 617 463,01 euro

Aktieserier A och K har kombinerats för att forma ett aktieslag och bolagets aktier har avförts från värdeandelssystemet 28.11.2014.

Pohjolas aktiehistoria 1989-2014

Pohjola Bank Abp:s aktiehistoria sedan 1989

Pohjolas 12 mån. aktieinnehavshistoria

Pohjola Bank Abp:s 12 mån. aktieinnehavshistoria 09/2013-09/ 2014