Luottoluokitukset

Rating

OP Gruppens företag för tillfället har rating från Standard & Poor's Global Ratings Europe Limited och Moody's Investors Service Ltd.

OP Företagsbanken Abp

Standard & Poor's Moody's Investors Service

Utsikter: Negativa

19.5.2020

Utsikter: Stabila

4.12.2018

Kortfristig kapitalanskaffning Långfristig kapitalanskaffning Kortfristig kapitalanskaffning Långfristig kapitalanskaffning
Issuer Credit Rating Issuer Credit Rating Issuer Rating Issuer Rating
A-1+ AAA P-1 Aaa
A-1 AA+ P-2 Aa1
A-2 AA P-3 Aa2
A-3 AA- Not Prime Aa3
B A+   A1
C A   A2
D A-   A3
  BBB+   Baa1
  BBB   Baa2
  BBB-   Baa3
  BB+   Ba1
  BB   Ba2
  BB-   Ba3
  B+   B1
  B   B2
  B-   B3
  CCC+   Caa1
  CCC   Caa2
  CCC-   Caa3
  CC   Ca
  C   C
  D    

 

OP-Bostadslånebanken Abp

Standard & Poor's Moody's Investors Service

Utsikter: Stabila

Utsikter: Stabila

Rating för obligationslån med säkerhet i fastigheter
(covered bond rating)

17.9.2019

Rating för obligationslån med säkerhet i fastigheter
(covered bond rating)

2.11.2018

AAA Aaa
AA+ Aa1
AA Aa2
AA- Aa3
A+ A1
A A2
A- A3
BBB+ Baa1
BBB Baa2
BBB- Baa3
BB+ Ba1
BB Ba2
BB- Ba3
B+ B1
B B2
B- B3
CCC+ Caa1
CCC Caa2
CCC- Caa3
CC Ca
C C
D

 

Pohjola Försäkring Ab

Standard & Poor's Moody's Investors Service

Utsikter: Negativa

19.5.2020

Utsikter: Stabila

15.1.2019

Financial Strength Rating Insurance Financial Strength
Rating (IFSR)
AAA Aaa
AA+ Aa1
AA Aa2
AA- Aa3
A+ A1
A A2
A- A3
BBB+ Baa1
BBB Baa2
BBB- Baa3
BB+ Ba1
BB Ba2
BB- Ba3
B+ B1
B B2
B- B3
CCC+ Caa1
CCC Caa2
CCC- Caa3
CC Ca
C C
D