Hiiop sata vuotta vapaaehtoistyötä

OP öppnar en webbplats för förmedling av frivilligarbete

OPs gåva till det 100-åriga Finland är hundra år av frivilligarbete. OP har byggt upp webbplatsen hiiop100.fi där de som behöver och de som erbjuder frivilligarbete möts och där vem som helst redan nu kan anmäla sitt intresse för frivilligarbete.

OPs gåva till det hundraåriga Finland är hundra år av frivilligarbete. Varje OP-anställd kan använda en arbetsdag för frivilligarbete under 2017. Det här motsvarar ungefär hälften av målet på hundra årsverken. Resten av de återstående hundra åren samlas ihop genom att uppmuntra alla finländare att donera t.ex. en dag för inhemskt frivilligarbete.

För att göra det lättare för finländarna att hitta lämpliga objekt för frivilligarbete öppnar OP på adressen www.hiiop100.fi en webbplats där utbudet av och efterfrågan på frivilligarbete möts. På den lättanvända webbplatsen kan vem som helst söka volontärer eller anmäla sig som volontär.

- Vårt mål är att sänka tröskeln för frivilligarbete. Finländarna anser att de största hindren för frivilligarbete är tidsbrist och möjlighet att hitta volontärer. Webbplatsen blir en slags förmedlingstjänst för frivilligarbete som ska göra mötet mellan frivilligarbete och potentiella frivilligarbetare/volontärer smidigare, säger direktör Tuuli Kousa som svarar för projektet hos OP.

Webbplatsen har byggts upp under hösten och öppnas i hela sin omfattning vid årsskiftet. Redan nu kan de som är intresserade gå in på webbplatsen och berätta hurdant frivilligarbete de är intresserade av och lämna sin kontaktinformation. Efter årsskiftet får de som lämnat sin kontaktinformation meddelanden om frivilligobjekt som kanske intresserar dem.

- Vi samarbetar med stora organisationer såsom HelsingforsMission, Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors. På vår webbplats vill vi erbjuda sådana sätt att delta i volontärverksamheten som är möjliga för alla, säger Kousa.

Idag 3.12 firar vi i Finland den Internationella volontärdagen.