OP lanserar en förenklad nättjänst för att erbjuda likvärdiga banktjänster för alla kundgrupper

Den lättanvända och förenklade tjänsten OP Tillgänglig erbjuder grundläggande banktjänster för privatkunder som endast begränsat kan använda nättjänster.

OP Tillgänglig är riktad till kunder som behöver nättjänster men inte kan använda till exempel tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Tjänsten lämpar sig för kunder som har t.ex. begränsad syn och hörsel, nedsatt motorik eller andra funktionsbegränsningar. OP Tillgänglig lämpar sig också för äldre kunder och för kunder som vill ha en lättanvänd tjänst. Tjänsten har tagits fram i samarbete med kunderna så att kundernas behov har beaktats.

- I dagens samhälle är det nästan oundvikligt att sköta ärenden på nätet, men det kan vara svårt för flera äldre kunder och för användare med specialbehov. Vi vill underlätta våra kunders vardag och se till att alla våra kunder har likvärdiga möjligheter att sköta bankärenden också digitalt, säger OP Gruppens chefdirektör Timo Ritakallio.

I det första skedet är det möjligt att sköta dagliga penningaffärer samt hantera konton och betalningar via OP Tillgänglig. Tjänsten fungerar på svenska, finska och engelska och den lämpar sig också t.ex. för dem som vill ha nättjänster på klarspråk.

- Världen digitaliseras allt snabbare, men vi kommer också i fortsättningen att beakta våra kunders olika behov av tjänster. Vi vill erbjuda en utmärkt kundupplevelse både för digitalt infödda och för kunder som inte har lätt för att använda nätet eller som inte är vana vid att använda nätet. Vårt mål är att vara vägvisare för lättanvända tjänster och på så sätt främja våra kunders och vår omvärlds framgång och välfärd. Vi utvecklar som bäst också t.ex. röststyrning och andra funktioner som underlättar användningen av våra tjänster, säger Ritakallio.

OP Tillgänglig är en tjänst som till sitt yttre är tydlig och enkel. Det går att använda nättjänsten med tangentbord utan mus och den har optimerats t.ex. för synskadades hjälpmedel och skärmläsare.

OP Tillgänglig finns på adressen https://saavutettava.op.fi/.

Ytterligare information och intervjubegäran:
OPs kommunikation, 050 5239904