OPn ekonomistit Suomen taloudesta: edessä mukavaa kruisailuvauhtia

OPn ekonomistit arvioivat Suomen talouden kasvavan kuluvana vuonna odotetun vahvasti, mutta hidastuvan ensi vuonna hieman arvioitua enemmän. Kuluvan vuoden kasvuennuste pysyy samana. Ensi vuoden ennustetta ekonomistit laskevat hieman.

Ennuste kuluvan vuoden bruttokansantuotteen (BKT) kasvuksi on yhä 2,8 %, mutta ensi vuonna BKT:n ennustetaan kasvavan 2,1 % aiemman 2,3 % arvion sijaan.

- Noususuhdanteen alkukiihdytys jää selvästi taakse, ja edessä on mukavaa kruisailuvauhtia. Kasvu ei tosin enää ole yhtä laajalla pohjalla kuin aiemmin, eikä vientimarkkinoihin liittyvää epävarmuutta voi sivuuttaa kevyesti. Riskien lisääntyminen on heijastunut ennusteeseemme, toteaa OPn pääekonomisti Reijo Heiskanen.

OPn ekonomistien mukaan viennin veto on jo vaimentunut, mutta sen kasvu jatkuu kohtalaisena. Investointien vauhti hidastuu, kun asuinrakentaminen alkaa vähentyä. Kulutus sen sijaan jatkaa vahvassa vireessä.

- Vahva talouskehitys näkyy entistä selvemmin myös kotitalouksien kukkarossa. Palkansaajien ansiot nousevat inflaatiota nopeammin, ja työllisyys lisääntyy ripeästi. Myös kotitalouksien luottamus omaan talouteen on vankka, toteaa ekonomisti Henna Mikkonen.

OPn ekonomistien mukaan työllisyys lisääntyy vahvasti myös ensi vuonna, vaikka ei olekaan todennäköistä, että se yltäisi enää vuoden alkupuoliskon lukuihin. Työllisyysaste nousee ensi vuonna keskimäärin 72,4 prosenttiin, ja työttömyysaste laskee keskimäärin 7,1 prosenttiin, mikä on lähellä edellisen suhdannehuipun tasoa.

- Työllisyyden kasvu on alkuvuonna ollut suhdannetilanteeseen nähden poikkeuksellisen vahvaa. Emme odota työpaikkojen lisääntyvän jatkossa näin runsaasti, vaikka ne toki hyvää vauhtia lisääntyvätkin. Työmarkkinoilla rekrytointivaikeudet lisääntyvät yhä, ja olemmekin tarkistaneet arviotamme palkkaliukumista ylöspäin, toteaa Heiskanen.

Talouskehitys jatkuu ensi vuonna vakaana niin ulkoisen tasapainon, inflaation, velkaantumisen kuin julkisen talouden kohenemisenkin osalta. Julkinen talous kokonaisuutena on tasapainossa vuonna 2019, vaikka valtio velkaantuukin edelleen.

EKP:lle painetta nostaa ohjauskorkoaan puheitaan nopeammin

Maailmantalouden kasvu hidastuu ensi vuonna, mutta säilyy hyvänä. Inflaatio nostaa vähitellen päätään useimmissa maissa. Näin myös euroalueella, jossa talouskasvu jatkuu parin prosentin tuntumassa ja työttömyysaste laskee jo aiemman suhdannehuipun tasolle.

OPn ekonomistien mukaan inflaatio säilyy kokonaisuutena hieman keskuspankin tavoitetta korkeammalla ja on yhä laajemmalla pohjalla.

- EKP on linjannut, että ohjauskorot säilyvät nykytasolla vielä ensi kesänkin. Epäilemme, että EKP joutuu tarkistamaan ensi keväänä kantaansa, kun inflaatio nousee arvioitua nopeammin tavoitetasolle, toteaa pääekonomisti Heiskanen.

Riskit liittyvät lyhyellä ajalla vientimarkkinoihin. OPn ekonomistien arvion mukaan riskit ovat laveammat kuin aiemmin, ja mahdollisuuksia niin myönteisiin kuin kielteisiinkin yllätyksiin on aiempaa enemmän. Suurimmat riskit liittyvät kauppapolitiikkaan, jonka äkillinen kiristyminen voisi hyvin aiheuttaa maailmantalouteen jo ensi vuonna merkittävän rytmihäiriön. 

OPn ekonomistien suhdanne-ennusteen löydät täältä: https://uusi.op.fi/op-ryhma/medialle/raportit/markkinatietoa