OP Yrityspankin vihreällä joukkovelkakirjalainalla saavutettu merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia ensimmäisen vuoden aikana

Helmikuussa 2019 OP Yrityspankki Oyj laski liikkeeseen 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan (green bond), jolla on rahoitettu uusiutuvaa energiaa, ympäristöystävällistä rakentamista ja kestävää maankäyttöä. Tänään julkaistu ensimmäinen Green Bond -raportti sisältää kuvauksen green bondista, sillä rahoitetuista käyttökohteista sekä saavutetuista ympäristövaikutuksista.

OP Yrityspankin green bondilla on rahoitettu kestävää yritysluottokantaa, joka täyttää OP:n Green Bond Frameworkissa määritellyt kriteerit. Green bond -kelpoisesta yritysluottokannasta ylläpidetään rekisteriä, joka sisältää green bondin kokoa vastaavan luottomäärän lisäksi reservissä olevia luottoja esimerkiksi erääntyvän luottokannan kattamiseksi. Joulukuussa 2019 OP Yrityspankin green bond -rekisterissä oli luottoja 961 miljoonan euron arvosta seuraavilta toimialoilta: uusiutuva energia (68 % eli 656 miljoonaa euroa), ympäristöystävällinen rakentaminen (16 % eli 159 miljoonaa euroa) sekä kestävä maankäyttö (15 % eli 146 miljoonaa euroa).

OP Yrityspankin ensimmäisellä green bondilla (500 miljoonaa euroa) saavutettiin vuoden 2019 aikana merkittäviä ympäristövaikutuksia, jotka on esitetty toimialoittain alla.

Toimiala Arvio ympäristövaikutuksista
Uusiutuva energia 328,6 ktCO2e-päästöjä vältetty
864,7 GWh uusiutuvaa energiaa tuotettu
271,5 MW uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia asennettu
Ympäristöystävällinen rakentaminen (green buildings) 32 000 m2 ympäristöystävälliseksi sertifioitua rakennuspinta-alaa
1,2 ktCO2e-päästöjä vältetty johtuen pienemmästä energiankulutuksesta
Kestävä maankäyttö 69 160 hehtaaria sertifioitua metsää

Vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskeminen tukee OP:n vastuullisuusohjelman tavoitetta edistää kestävää taloutta.

OP Yrityspankin Green Bond -raportti on laadittu ICMA:n (International Capital Markets Association) Green Bond -periaatteiden ja Harmonized Framework for Impact Reporting -viitekehyksen mukaisesti. Green Bond -raporttiin liittyen on tänään julkaistu myös KPMG Oy Ab:n riippumaton varmennuslausunto (Independent Limited Assurance Report) ja Sustainalyticsin riippumaton lausunto (Second Party Opinion Annual Review). Markkinakäytännön mukaiset tietovaateet täyttävä raportointi on monelle velkasijoittajalle sijoituspäätöksen edellytys.

Englanninkieliset julkaisut löytyvät pdf-muodossa liitteenä ja ovat saatavilla osoitteesta https://www.op.fi/op-ryhma/velkasijoittajat/green-bonds.
 

Lisätiedot:
Lauri Iloniemi, johtaja, Keskuspankki ja tasehallinta, puh. 010 252 3541

Lisätiedot medialle ja haastattelupyynnöt:
OP:n viestintä, puh. 050 523 9904, viestinta@op.fi