OP laskee ennustettaan Suomen talouskasvusta: Talousnäkymien epävarmuus poikkeuksellista

OP:n ekonomistit ovat laskeneet kuluvan vuoden talouskasvuennustettaan Suomelle. Uuden ennusteen mukaan Suomen talous ei kasva tänä vuonna. Aiemmin OP:n ekonomistit ennustivat Suomen BKT:n kasvavan tänä vuonna 0,5 prosenttia. Taustalla ovat koronavirusepidemian heijastukset talouteen.

Vuoden 2021 talouskasvuennuste Suomelle säilyy ennallaan 0,5 prosentissa. Talousennusteen poikkeuksellisen nopea muuttaminen johtuu koronaviruksen tuotantoketjuille aiheuttamista, aiemmin arvioitua suuremmista ongelmista ja lisääntyneestä epävarmuudesta. Myös viime vuoden talouskehitys on tuoreimpien tietojen mukaan ennakkotietoja heikompi.

– Suomen talous on altis vientimarkkinoiden vaihteluille, ja Kiinan talouden merkitys Suomen taloudelle on suuri. Suomi onkin Euroopassa suurimpien kärsijöiden joukossa, toteaa OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Uuden ennusteen taustalla on maltillinen skenaario, jossa Kiinan talouskasvu hidastuu tänä vuonna keskimäärin 5,4 prosenttiin lyhyen mutta jyrkän notkahduksen jälkeen. Aiemmin OP:n ekonomistit ennustivat Kiinalle 5,9 prosentin talouskasvua. Päivitetty skenaario vastaa viime aikojen keskivertoarvioita. Tämän seurauksena maailmantalouden kasvu hidastuu tänä vuonna 2,6 prosenttiin (aiemmin 2,8 prosenttia).

Maailmantalouden hidastuminen heijastuu Suomeen ensisijaisesti viennin välityksellä. Kulutuksen ennustetaan kasvavan jokseenkin aiemman arvion mukaisesti. Heikomman kasvun vuoksi työttömyys nousee, mutta työllisyysaste voi pysyä hieman aiempia vuosia korkeampana.

– Olemme haarukoineet monia eri skenaarioita. Jos epidemia pitkittyy useamman kvartaalin mittaiseksi, on ainakin lievä taantuma todennäköinen. Olennaista on myös palautuminen. Mikäli Kiinan talous palaa aiemmalle trendille, voi Suomen talous voi elpyä seuraavana vuonna vauhdilla, pohtii pääekonomisti Heiskanen.

OP:n ekonomistien heikommassa skenaariossa Kiinan talouskasvu jäisi tänä vuonna vain viiteen prosenttiin, eikä palautuisi enää aiemman trendin tasolle. Tällöin Suomen talous painuisi taantumaan, josta ei kunnolla elvyttäisi ensi vuonnakaan. Myös työllisyysaste heikkenisi.

OP:n ekonomistit eivät ole muuttaneet ensi vuoden ennustetta. Ensi vuoden näkymät voivat muuttua myös paremmiksi, jos notkahdus jää lyhyeksi, ja talouspolitiikkaa kevennetään. Ensi vuoden näkymien koheneminen voi toteutua myös silloin, jos kehitys lyhyellä aikavälillä heikkenee jyrkästi, mutta palautuu normaaliksi verrattain nopeasti.

– Lähiaikoina taloutta joudutaan haarukoimaan monenlaisten skenaarioiden varassa, ja ennustettavuus alkaa kohentua vasta sitten, kun epidemian kehityksestä saadaan selvempi kuva. Tilannekuva vaatii siihen asti jatkuvaa tarkastelua, ja talousennusteita voidaan joutua muuttamaan jatkossakin tavanomaista useammin, toteaa Reijo Heiskanen.

Päivitetty suhdanne-ennuste kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.op.fi/op-ryhma/medialle/raportit/markkinatietoa