OP: Pk-yritysten lainamuutosten hakemusmäärät kymmenkertaistuivat

Pk-yritysten lainojen maksuohjelmien muutoshakemusten määrä on kasvanut nopeasti vain muutamassa viikossa. Suuryritykset seuraavat tilannetta pääosin rauhallisesti.

OP:n saamien pk-yritysten maksuohjelmien muutoshakemusten määrä noin kymmenkertaistui kahden viimeisen viikon aikana. Uusia hakemuksia on tehty jo yli 6 000 kappaletta. Samalla haettujen joustojen euromäärä on kasvanut.

- Hakemusten nopeasti kasvanut määrä kertoo siitä, että koronapandemian vaikutukset ovat iskeneet moneen yrittäjään ja pk-yritykseen jo täydellä voimalla. Jos pandemia pitkittyy, ennakoimme yritysten hakemusmäärien kasvavan entisestään. Monet yritykset tarvitsevat kaikki tukitoimet ja helpotukset selvitäkseen tilanteen yli, sanoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi

Pk-yrityksille lyhennysvapaan hakeminen on selkein apukeino lyhyellä tähtäimellä, mutta myös uudelle rahoitukselle on tarvetta. OP:lla pk-yritysten hakemusmäärät uuden rahoituksen saamiseksi ovat jo samalla tasolla kuin lainojen muutospyynnöt.

Pk-yritykset voivat hakea käyttöpääomaa koronakriisin yli selviämiseen Finnvera-takauksen avulla. Finnveran takaamia luottoja on haettu kaikista osuuspankeista. Osuuspankkien asiakkaille myönnetyt takaukset ovat Finnveran takauskannasta sekä kappalemäärissä että rahallisesti mitattuna noin 40 prosenttia.

Suuryrityksien maksuohjelmien muutoksia on huomattavasti pk-yrityksiä vähemmän. Ne seuraavat tilannetta pääosin rauhallisesti. Suuryrityksillä on vähemmän luottoja, joissa on esimerkiksi kuukausittainen lyhennysohjelma, ja näin ollen lyhennysohjelmien muutosten merkitys on niille pienempi.

- Keskustelemme aktiivisesti suuryritysasiakkaidemme kanssa sekä tilanteen etenemisestä että varautumisesta. Ensimmäiset merkit koronapandemian vaikutuksista suuryrityksiin ovat jo nähtävissä. Saamme vaikutuksista lisää tietoa pian käynnistyvänä vuoden ensimmäisen kvartaalin tuloskautena, Keitaanniemi jatkaa.   

Pk-yritys voi hakea lyhennysvapaata helposti verkossa

OP tarjoaa yritysasiakkailleen mahdollisuuden lyhennysvapaaseen, jos koronapandemia on aiheuttanut häiriöitä yrityksen liiketoimintaan. Lyhennysvapaiden ja käyttöpääomarahoituksen lisäksi OP tukee asiakkaitaan neuvomalla heitä talouteen liittyvissä kysymyksissä.

OP:n yritysasiakkaat voivat hakea rahoitusta tai lyhennysvapaata yrityslainaan helposti verkossa. Yrityksille myönnetään lyhennysvapaata lainoihin aina kuuteen kuukauteen saakka. Lisäksi yrityksille tarjotaan rahoitusratkaisuja eri tarpeisiin. Lyhennysvapaasta ei peritä erillistä maksua.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP:n viestintä, p. 050 5239904, viestinta@op.fi