OP Ryhmä maksoi 140 miljoonaa euroa yhteisöveroa

OP Ryhmään kuuluvat yhtiöt maksoivat yhteensä 140 miljoonaa euroa yhteisöveroa vuonna 2019. Edellisenä vuonna 2018 OP Ryhmä maksoi 121 miljoonaa euroa yhteisöveroa.

OP Ryhmän tulos ennen veroja vuonna 2019 oli 838 miljoonaa euroa. Viime vuoden lopussa OP Ryhmään kuului 147 jäsenosuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö tytär- ja lähiyhteisöineen.

OP Ryhmä on talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettu taloudellinen kokonaisuus. Ryhmän emoyhtiöksi on teknisesti määritelty osuuspankit yhteensä, ja ryhmän yhtiöt ovat yhteisvastuullisia.