OP ja TAT: Korona heikentänyt merkittävästi nuorten kesätyöllistymistä – yrityksiltä tarvitaan tekoja

Koronapandemian myötä jopa viidennes nuorista on jäänyt työttömäksi tai lomautetuksi, ja peräti 40 prosenttia menetti viime vuonna kesätyönsä tai harjoittelupaikkansa. OP ja Talous ja nuoret TAT tukevat nuorten kesätyöllistymistä konkreettisesti ja kannustavat myös muita yrityksiä panostamaan nuorten palkkaamiseen. 

Useampi kuin joka neljäs nuori kokee päivittäistä stressiä taloudellisen tilanteensa takia. Tiedot käyvät ilmi Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamasta DigiConsumers- ja CoronaConsumers -hankkeiden tutkimuksista. 

– Koronatilanteesta huolimatta on tärkeää, että nuoret saavat mahdollisuuksia ottaa ensiaskelia työelämässään. Kesätyöpaikalla on merkitystä niin oman talouden kuin työelämään tutustumisen kannalta. Kannustamme kaikkia yrityksiä tukemaan nuorten kesätyöllistymistä parhaan kykynsä mukaan, jotta kesätyöpaikkojen määrä saadaan vielä nousuun, kertoo OP:n viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa.

OP Ryhmä työllistää suoraan merkittävän määrän nuoria kesätöihin. Kesällä 2021 osuuspankit tarjoavat kesätöitä yhteensä noin 500 nuorelle, jotka ovat pääsääntöisesti AMK- ja yliopisto-opiskelijoita. 

– Palkkaamme kesätöihin joka vuosi sekä ensimmäisen vuoden opiskelijoita että vastavalmistuneita. Tärkeintä on hakijan kiinnostus alaa kohtaan ja halu oppia uutta, Tuuli Kousa sanoo.
Suoran työllistämisen lisäksi OP Ryhmä toteuttaa useita erilaisia yhteistyöhankkeita nuorten kesätyöllistämisen tueksi. 

Nuorten kesätyöllistämistä ja yleishyödyllisiä yhdistyksiä tukeva Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanja on käynnissä kahdeksatta kertaa. Kampanjassa osuuspankki tarjoaa työnantajana toimivalle yhdistykselle tuen nuoren työllistämiseksi. Kun yhdistys palkkaa nuoren, OP maksaa yhdistykselle nuoren palkan kahdeksi viikoksi. Tulevana kesänä kampanjan kautta työllistyy yli 1 700 iältään 15–17-vuotiasta nuorta. Näiden kesäduunien hakuaika on käynnissä 18.4. asti. 

TATin kehittämä ja OP:n tukema Kesäyrittäjä-ohjelma auttaa 17–29-vuotiaita nuoria kokeilemaan kesällä omia yritysideoitaan ja ottamaan vastuuta omista tekemisistään. Kesäyrittäjäksi voi hakea 20.4. mennessä. Tänä vuonna 250 nuorta voi hakea ohjelmaan Espoossa, Helsingissä, Iisalmessa, Oulussa, Raumalla, Turussa ja Vantaalla. 

– Kesäyrittäjät oppivat paljon työstä ja itsestään. Kokemukset ovat olleet selvästi rohkaisevia, sillä viime vuonna Kesäyrittäjinä toimineista peräti 78 prosenttia jatkoi yritystoimintaa myös kesän jälkeen, kertoo Talous ja nuoret TAT:n toimitusjohtaja Jenni Järvelä.

– Erityisesti itsenäistymisen kynnyksellä olevien nuorten aikuisten taloudellisen kyvykkyyden tukeminen on tärkeää. Luottamus omaan talousosaamiseen tukee elämänhallintaa, terveyttä ja hyvinvointia nuoren muuttaessa omaan talouteen ja siirtyessä opiskelu- ja työelämään. Rahasta ja työelämästä puhuminen on terveysteko yksilölle ja hyvinvointiteko koko yhteiskunnalle, Jenni Järvelä summaa.

OP on mukana myös yläkoululaisille suunnatulla EtäTET-viikolla 19.24.4. TATin ja Oikotien kehittämää, EtäTET-mallia kokeillaan ensimmäisenä finanssialalla ja mukaan on ilmoittautunut noin 300 nuorta ympäri Suomea.