OP Ryhmä maksaa Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2020 lokakuun alussa

OP Ryhmä maksaa Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2020 maanantaina 4.10.2021. OP Ryhmä on noudattanut voitonjaossaan Euroopan keskuspankin (EKP) suositusta, jonka voimassaolo päättyi 30.9.2021.

OP Ryhmä on aiemmin kertonut lykkäävänsä vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkojen maksua EKP:n suosituksen mukaisesti lokakuulle 2021. EKP tiedotti 23.7.2021, että sen pankkien voitonjakoa rajoittava suositus päättyy syyskuun lopussa 2021. OP Ryhmä maksaa vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korot Tuotto-osuuksien haltijoille 4.10.2021. 

Tuotto-osuuksille maksettavat korot vuodelta 2020 ovat yhteensä 95 miljoonaa euroa alkuperäisen 3,25 prosentin tuottotavoitteen mukaan.

Jatkossa OP Ryhmä palaa voitonjaossaan normaaliin Tuotto-osuuksien korkojen maksuaikatauluun, jossa edellisen vuoden korko maksetaan seuraavan vuoden kesäkuussa maksuedellytysten täyttyessä. Tuottotavoite vuodelle 2021 on 3,25 prosenttia. Koron lopullinen määrä vahvistetaan tilikauden päättymisen jälkeen. OP Ryhmä on yksi Euroopan vakavaraisimmista pankeista, ja sen CET1-vakavaraisuus oli kesäkuun 2021 lopussa vahva 18,3 prosenttia.