DevOps

Ketterän yrityskulttuurimuutoksen teknisenä ajurina toimii DevOps ja muutokseen on sitoutunut koko organisaatio

OP:lla aloitettiin vuoden 2019 alussa koko organisaation kattava transformaatio kohti ketterää toimintakulttuuria. Määräaikaisen projektin tai hankkeen sijaan kysymys on muutosmatkasta ja uuden yrityskulttuurin omaksumisesta, mikä tarkoittaa oleellista muutosta myös työn tekemisen tapoihin.

OP:n ketterässä transformaatiossa teknisen ketteryyden ajurina toimii DevOps. DevOps-periaatteiden organisaatioon jalkauttamisen takana puolestaan työskentelee monipuolinen joukko asialle vihkiytyneitä ammattilaisia. Tätä joukkoa voisi jo oikeastaan kutsua OP:n DevOps-yhteisöksi, jossa on voimaa.  

Mitä on DevOps OP:lla ja mitä vaikutuksia sillä on?

DevOps OP:lla tarkoittaa yksinkertaisuudessaan teknistä ketteryyttä, jossa ohjelmistokehitystyöstä poistuu manuaalinen, virheherkkä työ sekä turhat, rutiininomaiset toisinnot. Työajan kehittäjät voivat näin hyödyntää mielekkääseen tekemiseen ja loppuasiakkaille nopeasti näkyvän lisäarvon tuottamiseen.

DevOps Specialist Mikko Pietola työskentelee OP:lla osana DevOps-työtapojen kehittämiselle omistettua teknistä tukiorganisaatiota. Mikko tiimeineen rakentaa muiden kehitystiimien käyttöön tuotteistettua putkea, joka mahdollistaa ohjelmistokehittäjille CI ja CD (continuous integration ja continuous delivery) -menetelmien käytön.

Pipelinen tarkoituksena on nopeuttaa kehitystiimien loppuasiakkaille näkyvän arvon tuottamisen prosessia aikaisemmasta muutamasta viikosta jopa pariin päivään, ja siten sujuvoittaa työn tekemistä olennaisesti.

”OP:lla on tunnistettu ja hyväksytty niiden muutosten laajuus ja välttämättömyys, joita tarvitsemme ollaksemme oikeasti ketteriä”, Mikko kertoo.

”Juuri nyt teemme paljon töitä skaalataksemme DevOps-periaatteita ja toimintamalleja softakehitykseen läpi koko organisaation. Mitattavista tavoitteista puhuttaessa DevOps-periaatteisiin siirtymisen odotetaan vaikuttavan kolmeen asiaan. Isossa kuvassa se vaikuttaa työn nopeuteen: kuinka nopeasti viemme näkyvän lisäarvon loppuasiakkaiden käyttöön. Toinen vaikutus on työn laadussa ja toimitusvarmuudessa, kun virheherkkä manuaalinen työ jää pois”, kertoo Head of Engineering and DevOps Henri Helakari.

”Kolmas tärkeä vaikutus on työn merkityksen kokemuksessa softakehittäjillemme. Työajan saa käyttää merkitykselliseen tekemiseen, mikä taas linkittyy positiiviseen työilmapiiriin, yhteishenkeen ja arjen mielekkyyteen”, jatkaa Henri.

DevOpsin vaikutus työntekijäkokemukseen

DevOps Specialist Juha Kreivi tekee OP:lla tiivistä yhteistyötä kehittäjien kanssa. Hänen hattunsa vaihtelevat aina Product Ownerista Agile Masteriin työn punaisen langan ollessa tiimien ja heimojen valmentamisessa DevOps-toimintatapojen oppimiseen ja kehittämiseen. DevOpsin tärkeimmiksi hyödyiksi myös hän mainitsee juuri sujuvuuden kautta syntyvän työn ilon.

”Kun turhat manuaaliset stepit ja odottelu poistetaan, DevOpsin kautta kehittäjät voivat keskittyä työssään merkityksellisiin asioihin. Olemme vieneet heimotasolle 70-20-10 -ajattelua, jonka mukaan 70 % työstä on kontribuutiota liiketoiminnan vaatimusten ympärillä, kun taas 20 % on työtapojen kehittämistä ja loput 10 % oman osaamisen kehittämistä. Ja jotta tämä toimii, on koko heimon sitouduttava toimintatapaan”, Juha avaa.

”Tästä mallista on kahdenlaista päähyötyä. Jos tekisimme kiireessä 110 % työpanoksella pelkkiä featureja, saisimme todennäköisesti aikaan vain vaikeasti testattavia ja ylläpidettäviä sovelluksia, joiden toiminnasta ei oikein kellään ole varmuutta. 70-20-10 -mallilla tekninen velka jää siis pienemmäksi. Lisäksi 70-20-10 -ajattelu vaikuttaa positiivisesti kehittäjien jaksamiseen ja hyvinvointiin ja sitä kautta parantaa työntekijäkokemusta.”  

Juhalle parhaita hetkiä työssä ovatkin ne, kun tiimeissä syntyy ymmärrys DevOpsista sekä sen hyödyistä ja kehittäjät alkavat itse innostuneina kantaa DevOps-lippua arjessaan. Siitä Juha tietää, että työtavan hyödyt kehittäjien arjessa ovat todellisia.

Muutos on innostavaa ja haastavaa, mutta se on lupa kokea myös pelottavana

DevOps on siis tehokas, korkean automaatioasteen omaava tapa tehdä ohjelmistoja, mutta sen lisäksi se on OP:lla juuri nyt myös työn tekemisen, työntekijäkokemuksen ja arjen mullistava muutos.

”DevOps tarkoittaa teknistä ketteryyttä, mutta silti kaiken takana töitä tekevät aina ihmiset. Iso toimintatavan muutos ei voi onnistua, jos se tuntuu vähänkään päälle liimatulta suoritukselta”, sanoo OP:lla työtapojen kehittämiseen erikoistunut Pauliina Juhola. ”Muutoksen läpivientiin ei riittäisi, että päättäjien kammiosta todettaisiin, että nyt me muutumme.”

Pauliina Juhola

”DevOps esimerkiksi vaatii toimiakseen perinpohjaista läpinäkyvyyttä. Tiimi ei voi toimia DevOps-periaatteiden mukaan, jos jokaisella ei ole täydellistä näkyvyyttä siihen, mitä muut tiimiläiset tekevät. Muutoksen alkutaipaleella voi tuntua pelottavaltakin, kun joudut yhtäkkiä näyttämään kaikille, mitä teet tai aiot tehdä”, kuvailee Pauliina.

”Mielestäni OP:lla on esimerkillisesti otettu muutoksessa myös inhimillinen puoli huomioon. Muun muassa humaaneilla keinoilla, kuten huumorilla ja vastaanottajalähtöisellä viestinnällä olemme onnistuneet kasvattamaan tietoisuutta DevOpsista koko organisaatiossa”, iloitsee Pauliina. ”Nyt kaikki täällä ovat kuulleet DevOpsista, ja mitä hyötyä siitä meille softakehityksessä on. Muutosta viedään läpi siten, että jokainen kehittäjä tietää, miten voi omassa arjessaan toimia sen eteen.”

Miksi OP on oivallinen paikka DevOps-työtapoihin mieltyneelle?

Mikko kiittelee, että OP on tekemässä oikeaa muutosmatkaa kohti ketterää työkulttuuria. DevOpsin periaatteisiin todella panostetaan.

”DevOps-yhteisö on meillä voimakkaassa kasvussa, ja tänne on kehittymässä aivan loistava yhteishenki asian ympärille. Yhteisössä on voimaa, ja ammatillisesti todella elämme ja hengitämme DevOps-tekemistä ja haluamme kehittyä siinä”, sanoo Juha.

”Kehittämästämme DevOps-valmennuskokonaisuudesta valmistui viime viikolla 25 ensimmäistä DevOps Coachia, jotka lähtevät coachaamaan tiimejään DevOps-periaatteiden käyttöönotossa. Valmennuksen osallistujat valittiin ohjelmistokehittäjiemme joukosta”, Pauliina kertoo. ”Ideaalisti jatkossa DevOps Coachit ja Agile Coachit toimivat työpareina, jolloin jämerä tekninen osaaja ja taitava ihmisten valmentaja opastavat tiimejä yhdessä DevOps-periaatteisiin.”

”Meillä on onnistuttu viemään tietoisuutta jatkuvan parantamisen merkityksestä koko organisaatioon. Esimerkiksi Product Ownerit osaavat ottaa huomioon, että kehittäjien on tehtävä työaikavarauksia päivätasolla tätä työtä varten”, Mikko komppaa.

”Työaikavarauksia on lupa ja velvollisuus tehdä oman osaamisen kehittämiseen. OP:ssa olemme tehneet linjauksen, että osaamisen kehittämiseen halutaan panostaa. Kehittäjien aikaa halutaan käytettävän jatkuvasti tekemisen parantamiseen ja asioiden tekemiseen yhä järkevämmin”, toteaa Henri.

Katso myös