Muotoilu OP:lla

Kun asiakaslähtöisyys on koko organisaation agendalla – näin työskentelee OP:n satapäinen Designer-joukko

”Tiivistettynä meitä voisi kuvailla satapäiseksi joukoksi Design-ammattilaisia eri puolilta taloa, jotka vievät innolla asiakaslähtöisyyden ja muotoiluajattelun muutosmatkaa OP:lla eteenpäin joka päivä”, kertoo OP:n Kehittämisen organisaatiossa olevien Designereiden esihenkilö, Competence Lead Tuomas Manninen.

Asiakaslähtöisyys on koko OP:n laajuinen strateginen linjaus sekä jatkuva muutosmatka kohti ketterää kulttuuria ja uudenlaista ajattelutapaa. Tänä päivänä muotoiluajattelu on asettunut osaksi jokaisen OP:laisen työskentelytapoja, mutta etulinjassa muutosmatkalla ovat yhä OP:n Designerit.

Mutta millaista on Designerin arki Suomen suurimmassa finanssitalossa?

Kolme liiketoiminta-aluetta, valtava määrä eri projekteja ja tiimejä

”OP:lla design vaikuttaa kolmessa liiketoiminta-alueessa, eli todella laajasti koko organisaatiossa. Tämä on Suomen mittakaavassa uniikkia”, Tuomas kertoo.

Business Designerit tuovat asiakasnäkökulmaa OP:n (1) strategia- ja visiotyöhön. Asiakaskokemus Leadit sekä Concept Designerit vaikuttavat (2) liiketoimintakonsepteihin sekä palveluprosesseihin. OP:n (3) yksittäisiä tuotteita sekä palveluja muotoilevat UX, Service, Visual sekä Content Designerit.

Liiketoiminta-alueiden sisälle muodostetaan projektien mukaan kehitystiimejä. Itseohjautuvissa kehitystiimeissä Designerit yhdistävät voimansa eri alojen osaajien kanssa suunnitellen uutta tai kehittäen vanhaa. Jokainen Designer voi itse omien kiinnostuksenkohteidensa mukaan valita, missä projektissa ja tiimissä haluaa työskennellä. 

”Vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on älyttömän paljon. Designerit voivat halutessaan tehdä lyhyempiä keikkaprojekteja tai siirtyä pysyvämmäksi jäseneksi johonkin tiimiin. Meillä voi siis pitkälti määrittää itse oman urapolkunsa”, Tuomas sanoo.

Designerit mukana asiakkaiden arjessa

Finanssiala saattaa kalskahtaa monelle Design-ammattilaiselle vieraalta. Tätä käsitystä Manninen haluaisi muuttaa. OP:n palvelut ovat nimittäin tiiviisti läsnä miljoonien suomalaisten arjessa.

OP:n muotoilijat ovat hiljattain suunnitelleet uutta arjen raha-asioiden kattokonseptia. Vanhoja kuluttajien taloudenhallinnan palveluita on kehitetty asiakaslähtöisempään suuntaan ja uusia applikaatioita suunnitellaan jatkuvasti. Arkisia taloudenhallinnan prosesseja kehitetään myös yrityspuolella, jossa Designerit työstävät robotiikan tuomia mahdollisuuksia esimerkiksi maksamisen palveluihin.

Olipa kyse kuluttajan tai yrityksen arjesta, on asiakas aina muotoiluajattelun keskiössä.

”Kuuntelemme aina käyttäjiä. Laskimme, että yhden vuoden aikana palveluiden kehittämiseen osallistui yhteensä 2500 OP:n asiakasta. Mielestäni tämä kertoo hyvin siitä, kuinka aktiivisesti käymme dialogia asiakkaiden kanssa ja otamme heidän arkensa, toiveensa ja tarpeensa huomioon. Emme jää vain omaan kammioomme luomaan siistejä juttuja”, Tuomas sanoo.

Design-kilta yhdistää

Kun päivät sujuvat moniammatillisissa osaajista koostuvissa tiimeissä, on oman alan osaajien tuki ajoittain tarpeen. Designerit päättivätkin jonkin aikaa sitten perustaa itselleen yhteisön, Design-killan. Kilta on rakentunut hetkessä aktiiviseksi ja tiiviiksi yhteisöksi, jossa samankaltainen ajattelutapa ja kokemusten jakaminen yhdistää.

”Oman esihenkilöni Saija Antikaisen mukaan tiimi on se tehdas, jossa käydään töissä. Design-kiltaa voisi siten kuvailla kyläyhteisöksi, jossa vietetään muu aika”, Tuomas kertoo.

Design-kiltaan kuuluvat automaattisesti kaikki muotoilijat organisaation sisällä. Aktiiviset kiltalaiset pitävät lähes päivittäin yhteyttä ja tapaamisia järjestetään vähintään kerran kuussa. Designerit jakavat keskenään omia kokemuksiaan ja osaamistaan, sparrailevat ja keskustelevat urakehityksestä OP:lla.

”Joku saattaa ajatella, että finanssimaailmassa jää yksin ja hukkuu johonkin korporaation syövereihin, mutta pakko sanoa, että meillä OP:lla asia on aivan päinvastoin. Lisäksi, että OP on työpaikkana moderni ja ketterä yhteisö sekä kiehtova työympäristö, oma Design-kiltamme yhdistää OP:n designerit lämminhenkisellä tavalla.”