OP Koti

OP Koti – Modernilla softa-stackilla pilvipohjaisesti rakennettu asunnonvälityksen palvelu

OP Kotia – OP:n asunnonvälityksen digitaalista palvelua kehittää täysipäiväisesti kolmen fullstack-kehittäjän kopla. Ohjelmistokehittäjä Teemu Kotiharju sekä kaksi muuta kehittäjää ovat osa koko OP Koti -liiketoiminnasta vastaavaa moniammatillista tiimiä. ”Jokapäiväinen työmme ja jokainen kehitystehtävämme liittyy aina korkean tason pyrkimyksiimme parantaa asiakaskokemusta ja edistää tiimimme yhteisiä tavoitteita”, Kotiharju tiivistää tekemisen ytimen. Kehittäjä on isossa ja merkityksellisessä osassa tiimin asiakasarvon tuottamisessa.

OP Koti tarjoaa asiakkaalle alustan elämän isojen valintojen tueksi

OP Koti pyrkii vastaamaan suoraan asiakkaiden tämän päivän tarpeisiin ja odotuksiin liittyen asunnon ostamiseen, myymiseen, vuokraamisen ja isännöintipalveluihin. ”Nykypäivänä iso osa asunnon ostajista, myyjistä ja vuokraajista odottaa voivansa asioida verkossa ja pystyvänsä määrittelemään itse esimerkiksi mistä, milloin ja millä laitteella asioi. OP Koti on tähän tarpeeseen vastaava moderni digitaalinen palvelu ja alusta”, tiivistää Product Owner Samuli Jakobsson.

”OP Koti on suunniteltu datalähtöisesti ja sen tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisimman laaja kattaus hyödyllistä tietoa asunnon ostamisen, myymisen tai vuokraamisen tueksi”, Jakobsson kertoo. Palvelu on myös hyvin käyttäjälähtöinen: dataa tarjotaan asiakkaalle helposti selailtavassa muodossa esimerkiksi asuinalueen demografiaan, hintatasoon ja matka-aikoihin liittyen. Lisäksi kävijä voi tutustua asuntoihin lähemmin ennen varsinaiseen asuntoesittelyyn menemistä: virtuaalinen kotikierros tarjoaa 360 asteen kurkistuksen myytävänä olevaan kohteeseen.

OP Koti palvelee myös asunnonvaihtoa vasta alustavasti pohdiskelevia. Palvelun hinta-arviolaskuri arvioi tarkoin asunnon hinnan, jota asiakas on mahdollisesti myymässä tai ostamassa. Se suhteuttaa hinnan muun muassa toteutuneisiin asuntokauppoihin, rakennusvuoteen, kokoon sekä kuntoon laajan tietokannan perusteella ja auttaa siten asiakasta suurta mietintää vaativan valinnan alkuun.

Miltä OP Koti näyttää ohjelmistokehittäjän silmin?

”Koko OP Koti on testi- ja tuotantoympäristöineen AWS -pilvessä. Jokainen kehittäjä pääsee siis itse asentamaan koodia ja viemään muutoksia testi- ja tuotantoympäristöön. Meillä on käytössä hyvät työkalut, jotta voimme helposti viedä muutokset käytäntöön”, kertoo Kotiharju. ”Päivitysten tekemisessä käytämme Jenkinsiä. Kiinteistövälitys on OP:n liiketoiminnoista erityisesti sellainen osa-alue, jossa saamme hyvin vapaasti itse valita parhaat työkalut ja -tavat.”

”Olemme itsenäisiä palvelun kehittämisen suhteen ja olemme esimerkiksi voineet sopeuttaa ylläpidon prosessit juuri meidän tarpeidemme mukaisiksi. Meitä voisi ajatella vähän niin kuin talon sisäisenä start-upina, sillä onhan meillä käytännössä täysin oma palvelumme, jota kehitämme”, kuvailee Jakobsson.

Tiimin ohjelmistokehittäjät ovat fullstack -osaajia, joskin osa on keskittynyt työssään enemmän backend- ja osa frontend -puoleen. ”OP Kodin frontend-kehitys pyörii Vue.js -UI-kirjaston ympärillä. Olen huomannut, että tämän opettelu on helppoa kokeneelle koodaajalle, vaikkei sitä ennestään tuntisikaan”, Kotiharju sanoo. ”Backend -kehityksessä tiimin käytössä on Scala -ohjelmointikieli sekä Play Framework. Nämä helpottavat backend -kehitystä, eikä ns. alhaisen tason koodausta tarvitse tehdä.”

”Itselleni tämä on ollut hyvin opettavaista. Vaikka olen ollut alalla jo 20 vuotta, olen tämän parissa kerryttänyt paljon arvokasta osaamista, päässyt käyttämään uusimpia työkaluja ja kirjastoja, sekä sitä kautta päivittämään osaamiseni vastaamaan tämän päivän tarpeita”, Kotiharju kuvailee.

Infrastruktuurin kehitys tapahtuu tällä hetkellä tiimin ulkopuolisten kehittäjien toimesta, mutta yhteisenä toiveena on saada tiimiin myös osaajia, jotka osaamisensa puolesta hallitsevat pilvi-infrastruktuurin kehittämisen. ”Tavoitteemme on, että tiimimme olisi riippumaton ulkopuolisista tekijöistä ja päivittäinen tekeminen tapahtuisi täysin oman tiimimme voimin”, Kotiharju pohtii.

Moniammatillinen tiimi tuottaa jatkuvaa asiakasarvoa OP Ketterä -menetelmää käyttäen

OP Koti on ollut tuotannossa jo vuodesta 2017. Tuolloin OP:n keskusyhteisöön rakennettiin uusi kehitystiimi kehittämään täysin uudistuvaa OP Koti -palvelua vanhan opkk.fi -verkkosivuston korvaajaksi. Palvelussa on tänä päivänä noin 200 000 kuukausittaista kävijää. OP Kodin kehittämiseen keskittynyt tiimi vastaa samalla koko liiketoiminnan kehittämisestä ja pyrkii jatkuvasti ennakoimaan ja vastaamaan toimialan mullistuksiin.

OP Kotia kehittävään tiimiin kuuluu kolmen ohjelmistokehittäjän lisäksi data-analyytikko, Designer, Product Owner, Process Owner, kiinteistövälityksen liiketoimintajohtaja sekä digimyynnin ja sosiaalisen median asiantuntijat. OP Ketterä -menetelmän mukaan kehittävä moniammatillinen tiimi työskentelee kahden viikon sprinteissä, joskin muutoksia saatetaan ajoittain viedä tuotantoon myös sprinttien aikana. Palvelun kehittäminen on siis hyvin jouhevaa ja näkyvää asiakasarvoa tuotetaan jatkuvalla mallilla.

”Tiimissämme on myös vaihtuva Agile Master -rooli, jossa itsekin olen työskennellyt. Rooli saattaa vaihtaa omistajaa hyvinkin dynaamisesti ja sen tehtävänä on fasilitoida sekä päivittäisiä palavereja että kahden viikon välein pidettäviä retrospektiivejä. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tiimin yhteistyötä ja lisäämään läpinäkyvyyttä”, Kotiharju kertoo.