Harri Heinäheimo

Senior Developer Harri Heinäheimo yhdistää työssään molemmat ammatilliset mielenkiinnonkohteensa – finanssialan ja tietotekniikan

Senior Developerina OP:lla työskentelevää Harri Heinäheimoa finanssiala on kiinnostanut aina. Alun perin Oulun yliopistossa tietotekniikkaa pääaineenaan ja kauppatiedettä sivuaineenaan lukenut Harri on tätä nykyä työskennellyt OP:lla jo liki 10 vuotta. Ennen OP:lle tuloaan Harri työskenteli ohjelmistokehittäjänä konsulttiyrityksestä käsin eri pankeissa, kunnes hän huomasi, että OP vaikutti mukavalta paikalta olla töissä.

Vuonna 2012 Harri siirtyikin ulkoisen osaajan roolista OP:lle sisäiseksi asiantuntijaksi ensin sovelluspäälliköksi ja sittemmin Senior Developeriksi viranomaisraportoinnin pariin. Finanssialan ja tietotekniikan yhdistäminen työssä on ollut Harrille mieluisaa.

”Olen aina tykännyt seurata talousuutisia ja esimerkiksi pörssiä. Näiden asioiden yhdistäminen tietotekniikkaan on mielestäni erityisen mielenkiintoista”, Harri kertoo.

Pankkimaailman sääntelyn kasvu vauhdittaa osaamisen kehittymistä

Yleensä kun puhutaan finanssialasta, tulee monelle ohjelmistokehityksen ammattilaiselle mieleen sen maine tiukasti reguloituna toimialana, usein hieman negatiivisessakin valossa. Harri näkee asian kuitenkin toisin. Entisessä sovelluspäällikön roolissaan hän koki vielä työn ja sen sisällön melko stabiilina, kunnes omien vastuualueidensa laajenemisen sekä pankkialan sääntelyn lisääntymisen myötä hän sanoo työnsä sisällön muuttuneen ainoastaan mielenkiintoisemmaksi.

Yksinkertaisuudessaan Harrin työ pitää nykyään sisällään erilaisten tietojen, kuten rahamäärien, asiakastietojen, lainojen ja talletusten tietojen yhdistelemistä, summaamista ja tarkistamista SAS-työkaluja hyödyntäen, sekä raporttien lähettämistä viranomaisille yhdessä Finanssiäly -tiimin kanssa. Sääntelyn kasvu vaikuttaakin olennaisesti raportoinnin työmäärään, vaatimuksiin ja haastavuuteen.

”Uusia sääntelyitä on viime aikoina tullut paljon, esimerkkinä petosraportointi ja pankkien talouden stressitestit. Näiden tuloksena vaaditun tietosisällön koko on kasvanut ja oma osaamisenikin siinä samalla. Sääntelyn lisääntymisen myötä tekemistä raportoinnin saralla tulee nimittäin lisää ja myös uusia tekniikoita otetaan raportoinnissa käyttöön jatkuvasti”, Harri kertoo.

”Yksi viimeisimmistä SAS:in tuotteista, joita olemme ottaneet käyttöön, on SAS Visual Analytics, jolla on mahdollista luoda erilaisia graafeja, esityksiä ja aikasarjoja esimerkiksi johtoryhmille. Raakojen lukujen raportoinnin sijaan ollaankin siirtymässä yhä enemmän visuaaliseen havainnollistamiseen.”

Osaaminen siis kehittyy vauhdilla jo pelkästään arjen työssä, mutta uuden oppimista varten Harri käy myös kursseilla sekä opiskelee itsenäisesti verkko-opiskelun kautta. SAS:in uusiin tuotteisiin tutustutaan usein SAS:in omissa, muutaman päivän mittaisissa koulutuksissa.

Muuttuneessa maailmassa Harrin omat vahvuudet pääsevät entistä paremmin esiin

Omiin vahvuuksiinsa Harri mainitsee lukeutuvan ainakin isojen kokonaisuuksien hallitsemisen sekä kyvyn halutun lopputuloksen hahmottamiseen. Sääntelyn lisääntyessä ja raportoinnin vaatimusten muuttuessa nopeastikin työssä tulee usein eteen yllättäviä muutoksia. Joskus työtapaa on kyettävä muuttamaan jopa lennosta.

”Kun viranomaisilta tulee sääntelyn lisääntymisen myötä uusia vaatimuksia raportoinnille, työtä ei voi enää suunnitella valmiiksi asti ja toteuttaa yhdellä, etukäteen lukitulla tavalla. Jos toimisimme siten, että työtä suunniteltaisiin valtavasti ja tarkkaa suunnitelmaa toteutettaisiin orjallisesti vuosikin, saattaisi syntyä suuria virheitä”, Harri avaa.

”Nykymaailmassa työn tekemisen sykli on aikaisempaa paljon nopeampi. Työtapojen ja -välineiden on tuettava haluttua lopputulosta, joten niitä on pystyttävä luovasti ja ketterästi vaihtamaan välillä lennosta”, Harri kertoo.

Myös OP:n uusi, aidosti ketterä toimintakulttuuri tuo työhön mielekkyyttä

Harrin tiimissä ketterät menetelmät ovat olleet käytössä jo tovin: SaFe ja Scrum ovat tulleet Finanssiäly-tiimille tutuksi viimeisen neljän vuoden ajalta, kun niitä on siirrytty hyödyntämään. Vaikka nämä ketterät toimintatavat ovat tuoneet tiimin työhön sujuvuutta, niiden yhdistäminen viranomaisraportoinnin vaatimuksiin on sisältänyt haasteita.

”Tiukat kahden viikon sprintit ovat saattaneet aikataulullisesti olla ristiriidassa esimerkiksi viranomaisraportoinnin aikataulujen kanssa. Olemmekin kokeneet nimenomaan aikataulutuksen vähän kankeana”, Harri kuvailee.

Vuoden 2019 alusta OP on siirtynyt asteittain hyödyntämään Enterprise Agile -toimintakulttuuria koko organisaatiossa, jossa nykyään saman palvelun kehittämisen parissa toimivilla, moniammatillisilla tiimeillä on korkea päätösvalta omaa työtään koskien. Merkittävä uudistus jo aiemmin hyödynnettyihin ketteriin työtapoihin onkin ollut tiimin aidosti autonominen päätöksenteko. Uusi toimintakulttuuri on tuonut työhön uutta sujuvuutta ja mielekkyyttä Harrille tiimeineen.

”Vaikka Finanssiäly-tiimi on kooltaan iso, hallinnollisia palavereja on vähennetty paljon. Ketterä toimintatapa on toiminut erittäin hyvin toimintakulttuurin uudistuksen jälkeen. Byrokratia on kutistettu minimiin ja toimimme hyvin matalalla kynnyksellä.”

”Nykyisin voimme itsenäisesti tehdä päätöksiä lähes kaikesta työtämme koskevasta aikataulutusta myöten, kulkien yhteistä lopputulosta kohti. Tiimissämme vallitsee nyt oikein hyvä henki”, Harri kertoo.