Heidi Savolainen

Voiko yksi työnantaja tarjota uramahdollisuudet vuosikymmeniksi?

Kehityspäällikkö Heidi Savolainen on työskennellyt OP Ryhmässä jo 20 vuoden ajan. Tänä aikana hän on työskennellyt seitsemässä eri tehtävässä. Miten Heidi sitten päätyi OP:lle töihin ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet pitkän uran syntyyn?

”Olen aina hoitanut hommani hyvin, ollut oma-aloitteinen ja tarttunut rohkeasti uusiin haasteisiin. Siksi olen päässyt tekemään työssäni niin monenlaista”, Heidi sanoo pontevasti.

Pankkiuralta vakuutusten ja järjestelmäkehityksen pariin

Heidi Savolainen aloitti OP-uransa parikymppisenä Helsingin OP:n Arkadiankadun konttorin tiskiltä. Asiakaspalvelutoimihenkilö -tittelin alla palveltiin pankin konttorin asiakkaita päivittäisissä raha-asioissa. Silloinen esimies tunnisti Heidissä potentiaalin ja tarjosi jo ensimmäisen työvuoden jälkeen mahdollisuutta siirtyä astetta haastavampiin palveluneuvojan tehtäviin. Heidi otti innoissaan haasteen vastaan. 

Nousujohteinen pankkiura eteni kolmen vuoden jälkeen talon sisällä vakuutusten pariin, kun Heidi hakeutui vakuutusneuvojaksi nykyiseen OP-Henkivakuutukseen. Vakuutusneuvojana hän ehti työskennellä vuoden päivät, kunnes OP-Henkivakuutus laajensi tuoterepertuaariaan vakuutussäästämistuotteista riskihenki- ja työkyvyttömyysvakuutuksiin. Sen myötä henkivakuutukseen avautui myös uusi kiinnostava tuotantoassistentin tehtävä.

Vakuutusneuvojan tehtävistä hyppy tuotantoassistentiksi voi olla hieman yllättäväkin siirtymä, mutta Heidille se oli mahdollista, sillä hän oli ennättänyt osallistua useampien järjestelmähankkeiden testaukseen sekä palveluneuvojan että vakuutusneuvojan työssään.

Tuotantoassistenttina Heidi pääsi osallistumaan järjestelmäkehityksen lisäksi henki- ja työkyvyttömyysvakuutusten vakuutuskäsittelyyn, puhelimitse tapahtuvaan asiakaspalveluun, myynnintukeen sekä koulutukseen. Hyvin sujunut työ huomattiin ja hänelle tarjottiin tuotantoasiantuntijan tehtävää vakuutusjärjestelmien ylläpidossa silloisen tuotantoasiantuntijan siirtyessä muihin tehtäviin.

Heidi jäi äitiysvapaalle tuotantoasiantuntijan tehtävistä, mutta jo äitiysvapaan aikana Riskivakuutukset ja Ryhmäeläkkeet -Yksikönpäällikkö soitti hänelle ja houkutteli hakemaan riskihenkivakuutusasiantuntijan paikkaa. Uusi tehtävä kuulosti Heidistä mielenkiintoiselta ja perhevapailta palattuaan hän eteni jälleen uusiin tehtäviin. Riskihenkivakuutusasiantuntijana Heidi viihtyikin lopulta seitsemän vuotta.

"Mitä haluaisin tehdä isona?"

Mitä pidemmälle Heidi eteni urallaan, sitä kauemmas asiakkaista hän huomasi työuransa karanneen ja alkoi kaivata ihmisläheisempää työtä. Hän alkoi myös kaivata uutta haastetta.

Tästä käynnistyi uraan liittyvä itsepohdiskelu: Mitä haluaisin tehdä isona? Mitkä asiat minua motivoivat? Mistä olen kiinnostunut? Mahdollisuus tehdä työtä toisten ihmisten hyväksi näytti nousevan Heidin pohdiskelussa toistuvasti esiin.

Kaksi vuotta sitten Heidi huomasi, että OP-Henkivakuutukseen haettiin Osaamisen kehittämisen kehityspäällikön tehtävään äitiyslomasijaista. Tehtävässä näytti toteutuvan juuri se, mitä Heidi oli etsinyt.

“Koin, että se tehtävä oli kuin minulle tehty”, Heidi kertoo. Hän pääsi sijaistamaan kehityspäällikköä ja lopulta jäikin tehtävään pidemmäksi aikaa.

Isossa OP Ryhmässä voi löytää uuden suunnan uralle aina uudestaan

Uudessa roolissaan kehityspäällikkönä Heidi on ottanut vastuun siitä, että kaikilla puhelinpalvelun työntekijöillä, vakuutushoidon käsittelijöillä, korvauskäsittelijöillä, tiimipäälliköillä ja asiantuntijoilla on työssään tarvitsemansa osaaminen.

Heidin OP-uralla tämä jo seitsemäs uusi tehtävä on vastannut odotuksia mainiosti: ihmiset ovat nyt lähempänä arjen työtä, Heidi pystyy olemaan muille avuksi ja saa itsekin jälleen uutta haastetta.

“Pidän siitä, että kukaan ei ole antanut tarkkoja ohjeita, vaan saan itse ratkaista, miten työni järjestelen ja voin muovata roolistani itseni näköisen”, Heidi sanoo.

Jos kehityspäällikön tehtävä ei olisi osunut Heidin kohdalle, hän uskoo, että OP Ryhmän sisältä olisi voinut löytyä joitakin muita kiinnostavia tehtäviä.

Uramahdollisuudet OP-Henkivakuutuksessa avautuvat, kun osaamisestaan pitää huolta

Vaikka OP Ryhmän sisällä on monia uramahdollisuuksia, eivät ne ole silti tulleet Heidille tarjottimella kannettuina.

“Uusiin tehtäviin eteneminen ei aina ole ollut helppoa. Omaa osaamista on ollut tärkeää kasvattaa osallistumalla esimerkiksi verkkokursseille, avoimen yliopiston opintoihin ja koulutuksiin sekä hakemalla lisätietoa sisäisestä intrasta ja muualta verkosta.”, Heidi arvioi ja jatkaa:

“Kun osaamiseni on tunnettu talon sisällä, se on helpottanut siirtymistä uusiin tehtäviin yhtiön sisällä.”

Heidi painottaa, että omasta määrätietoisuudesta on hyötyä uralla etenemisessä. Hän kannustaakin menemään rohkeasti pyrkimyksiään kohti ja vinkkaa nousujohteista uraa tavoitteleville kolme tärkeää neuvoa:

  1. Ole aktiivinen
  2. Tutustu talon sisällä avautuviin tehtäviin
  3. Hae rohkeasti kiinnostavia tehtäviä, vaikka et täyttäisi ihan jokaista työpaikkailmoituksessa mainittua hakukriteeriä – täytyy hyväksyä myös se, että toisinaan joutuu menemään oman mukavuusalueen ulkopuolelle