Juha Hänninen

Kehittämisinto ja sosiaalisuus johtivat Juhan kasvua Scrum Masteriksi

”OP:ssa on se lahja, että ei tarvitse jämähtää tiettyyn alueeseen, vaan tarjontaa on laidasta laitaan. Pankki-, vakuutus- ja varallisuudenhoitopalvelut sekä sisäiset kehitystyöt tarjoavat tekemistä joka lähtöön”, iloitsee OP:n Design & Software -yksikössä Scrum Masterina työskentelevä Juha Hänninen.

Juha tietää todella, mistä puhuu, sillä hän aloitti uransa Pohjolassa vakuutusasioiden ammattilaisena ja siirtyi vuonna 2008 ICT-kehityksen pariin testausasiantuntijaksi. Hieman alle kaksi vuotta sitten Juha sai vastuulleen nykyisen tiimin kehitysvastuun Scrum Masterina.

”Itselleni tuli iso harppaus, kun tähän hommaan pääsin. Minut tiputettiin syvään päähän kerralla. Toki se tuntui luontevalta jatkumolta, mutta muutos oli huomattava.”

Juhan työn näkökulma laajentui omasta tekemisestä koko tiimin läpileikkaavaksi vastuuksi. Tämä sopi ihmisten kanssa vuorovaikutukseen tottuneelle joukkuepelurille, sillä jatkossa hän vastaisi tiimiläistensä työhyvinvoinnista ja työn yleisestä kehittämisestä Scrum Masterina.

Iso ura-askel

Juha nousi samaisen tiimin Scrum Masteriksi, missä hän toimi itse aiemmin testausasiantuntijana. Hänellä oli siis perspektiiviä ja ensi käden ymmärrystä siihen, mitä työn menestyksekäs suorittaminen kysyy.

”Aloin ajatella arjen työtäni sen kautta, mitä minä voin antaa tiimille, jotta he voivat paremmin”, Juha tiivistää.

Hänen arkensa täyttyy keskusteluista ihmisten kanssa, työn organisointiin liittyvästä ratkaisukeskeisestä toiminnasta ja yleisesti työskentelyn parantamismahdollisuuksien kartoittamisesta. Vaikka uusi vastuurooli tuntui alkuun Juhalle itselleen merkittävältä askelmalta, hänen esimiehensä tiesi, että aika oli oikea.

”Esimieheni ovat OP:ssa aina halunneet tukea kehittymistäni ja antaneet vastuuta. Kun olen osoittanut halukkuuteni ottaa uuden homman haltuun, on vastuuta myös annettu.”

Esimiesten tuki ja luottamus uusien vastuuroolien myötä on ollut ensiarvoisen tärkeää Juhalle. Hän kiittelee erityisesti sitä, ettei sellaisia vastuita ole tarjottu, joita hän ei ole itse kokenut omikseen.

”Jos OP:ssa haluaa ottaa vastuuta ja on kyvykäs siihen, kyllä sitä tarjotaankin onnistumisten mukaan. En ole ollut tilanteessa, jossa olisin joutunut miettimään, pystynkö hoitamaan tämän tontin vai en.”

Yhdeksi merkittävimmäksi asiaksi omassa työfilosofiassaan Juha nostaa esiin läpinäkyvyyden.

”Olen yrittänyt olla läpinäkyvä omassa tekemisessäni. Tähtään siihen, että minulla ei olisi erillistä työminää. Läpinäkyvyys on ollut minulle aina tärkeä piirre. Haluan, että ihmiset tuntevat minut myös töissä.”

Ihmiset työkulttuurin keskiössä

Ihmisten hyvinvointi ja henkilöstön arvostus ovat toimineet merkittävinä motivaatiotekijöinä Juhan pitkäaikaisen OP-taipaleen takana. Vuodet ovat opettaneet hänelle sen, että työntekijöitä ja heidän toiveitaan kunnioitetaan.

”Täällä halutaan panostaa työntekijöiden hyvinvointiin. OP:ssa aidosti toivotaan ihmisten kehittyvän ja heitä tuetaan intressiensä mukaan”, hän tiivistää.

Juha kokee oman urapolkunsa olevan myös hyvän työympäristön ja kollegojen ansiota. Työyhteisöllä onkin merkittävä rooli myös Juhan oman työviihtyvyyden kannalta.

”Minulle itselleni on hirveän tärkeää viihtyä ihmisten kanssa, kenen kanssa työskentelen. En voisi kuvitella olevani paikassa, jossa en viihtyisi ihmisten ympäröimänä.”

Palaute ja kehittäminen motivoivat

Omaa tiimiään Juha kiittelee työkavereita pyyteettömästi tukevasta ja avoimeen tiedonvaihtoon pohjautuvasta työkulttuurista. Jatkuva oppiminen ja toimintatapojen kehittäminen ovat arvokkaita työkulttuurin piirteitä, kun puhutaan testaustiimin yhteisestä menestyksestä.

”Kaikki opettavat ja sparraavat toisiaan, eikä kukaan yritä loistaa soolona. He haluavat tehdä tätä yhdessä ja ihmiset jakavat keskenään ymmärrystä.”

Yhtenä palkitsevimpana asiana työssään Juha pitää uusien kehityskohteiden löytämisen ja tekemisen tapojen jatkuvan parantamisen.

”ICT-maailmassa ei tunneta sanaa valmis”, hän naurahtaa.

Työhyvinvoinnin näkökulmasta Juhaa lämmittää ihmisten kiitos toimivista ratkaisuista. Myös kyselyt antavat osaltaan palautetta siitä, miten hän on onnistunut kuuntelemaan ihmisten tarpeita.

”Palkitsevinta on nähdä tuloksia, se on tässä työssä palkinto. Se, että esimerkiksi työhyvinvointikyselyssä arvosanat nousevat, kertoo ainakin sen, että jotain on tehty oikein.”

”Ei se, onnistunko minä yksilönä, vaan se, että meidän koko porukka voi paremmin”, Juha täsmentää.

Lähitulevaisuudessa hän uskoo DevOpsin olevan se asia, johon hän lähtee perehtymään yhdessä kollegojensa kanssa. Kehittämistyön myötä ainoastaan muutos on pysyvää. Tämä sopii Juhalle mainiosti.

”Joka päivä on kiva mennä töihin ja on hyvä fiilis siitä, että saan tehdä tätä duunia. Opin uutta koko ajan, ja miekka pysyy terävänä.”