Jyrki Puttonen

Ketterän yrityskulttuurin muutoksen myötä Product Owner Jyrki Puttosen ura on ottanut harppauksia uuteen suuntaan

OP:lla Product Ownerin roolissa työskentelevällä Jyrki Puttosella on takanaan jo 15 vuoden ura ohjelmistokehitysalalta. Kokemusta on kertynyt aina pelien kehittämisestä konsulttina työskentelyyn. OP:lla hän on työskennellyt konsulttina ja sisäisenä asiantuntijana yhteensä jo liki neljän vuoden ajan.

Ulkoisesta osaajasta Jyrki siirtyi OP:lle sisäiseksi asiantuntijaksi vuonna 2016 edessäpäin siintävän ison organisaatiomuutoksen kynnyksellä. Alkuvuodesta 2019 OP aloittikin koko taloa koskevan ketterän yrityskulttuurin transformaation ja ketterä kulttuurimuutos on sittemmin tuonut mukanaan mullistuksia OP:n teknologiakenttään ja työtapoihin. Samassa Jyrkin rooli, vastuut ja ammatillinen osaaminen ovat ottaneet harppauksia aivan uuteen suuntaan.

Ketterä transformaatio houkutteli työpaikan vaihtoon

Tullessaan OP:lle vuonna 2016 Jyrki toimi ensin ulkoisena osaajana Java-koodarina Siirto-maksujärjestelmää kehittävässä tiimissä. Vaikka asiakkaille suoraan näkyvän tuotteen koodaaminen tuntuikin mielenkiintoiselta ja toimialan vaihto toi kehittäjän työhön paljon uutta, koki hän alati kasvavaa kiinnostusta julkisen pilven ja ketterien menetelmien hyödyntämiseen liittyviä tehtäviä kohtaan. Hyvin pian Jyrki vaihtoikin tiimiä maksamisen palveluista OP Labiin ja rooli vaihtui DevOps-asiantuntijaksi.

”Maksujärjestelmän koodaaminen tuntui mielenkiintoiselta. Kuitenkin ollessani yhä kiinnostuneempi DevOpsista ja pilvipalveluista, pääsin hyvin pian näitä mielenkiinnonkohteitani vastaaviin hommiin”, Jyrki kertoo. ”Jo tuolloin tiedettiin myös, että isoja muutoksia on tulossa ja olemme kulkemassa kohti ketterää transformaatiota. Tiesin, että se toisi muutoksia myös minun uuteen rooliini, mikä tuntui innostavalta.”

Lähitulevaisuudessa siintävä iso muutos vaikutti myös Jyrkin päätökseen vaihtaa OP:lle sisäisen asiantuntijan rooliin.

”Minua houkutteli päästä ketterän transformaation tekemiseen mukaan vähän isommassakin roolissa. Tuntui, että OP:lle siirtyminen toisi mukanaan paljon vaikuttamismahdollisuuksia ja halusin päästä näkemään läheltä, miten tämän kokoluokan muutosta tehdään”, Jyrki sanoo.

Harppaus yhden applikaation koodaamisesta isojen kokonaisuuksien hallintaan

OP on parin viime vuoden aikana ICT-strategiansa mukaisesti siirtynyt asteittain hyödyntämään julkisen pilven palveluita AWS-alustalla. Muutoksella ei haeta pelkästään kustannushyötyjä, vaan muutos on tärkeä osa matkaa kohti ketterää, joka tehostaa kehittäjien työtä ylipäätään.

”En tiedä kovin monta suomalaista suuryritystä, joka käyttäisi julkista pilveä tässä mittakaavassa. Sen käyttö meillä tulee yhä laajenemaan lähivuosina”, Jyrki kertoo.

Nykyisessä Product Ownerin tehtävässään Cloud Foundation & Networks -tiimissä Jyrki rakentaa AWS-alustan perusominaisuuksia, joilla varmistetaan julkisen pilven mutkaton käyttäminen muiden kehittäjien työssä. Jyrkin asiakkaita ovat siis käytännössä muut sovelluksia kehittävät ohjelmistokehittäjät OP:lla. Jyrkin uran suunta on siis kokenut ison muutoksen ohjelmistokehittäjän roolista muiden kehittäjien tukena toimimiseen ja isojen kokonaisuuksien hallintaan.

”Tuemme loppukäyttäjille palveluita tuottavia tiimejä. Eniten työssäni nautinkin siitä, kun pääsen auttamaan ja tehostamaan muiden työtä. Isossa organisaatiossa työskennellessäni minua on alkanut yhden sovelluksen tuottamisen sijaan kiinnostaa yhä enemmän liiketoiminnan prosessit ja niiden kehittäminen”, Jyrki kertoo.

Mikä finanssialassa viehättää entistä pelialan koodaria?

”Oman urani kohokohtia pelialalla ollessani olivat ne hetket, kun näin itse koodaamiani pelejä kauppojen hyllyillä myynnissä”, Jyrki virnistää. Mutta mikä on saanut miehen vaihtamaan toimialaa säihkyvästä pelialasta korkeasti reguloidulle finanssialalle?

”Toimiala, jossa OP toimii, on mielenkiintoinen ja koskettaa meitä kaikkia: vakuutus-, terveys- ja pankkipalvelut ovat kaikilla käytössä”, Jyrki sanoo. ”Ja mitä tulee regulaatioihin, itse näen tämänkin puolen mielenkiintoisena. Ajattelen, että lainsäädännön pakottamia toimia on loppujen lopuksi rajattu määrä, ja minusta onkin kiinnostavaa löytää se ydin, mitä regulaatiossa todella vaaditaan ja miettiä sen puitteissa, miten toimia järkevästi ja ketterästi.”

”Olemme myös todella iso softatalo, jossa meillä on käytössä viimeisimmät teknologiat ja työtavat. Lisäksi yritykseltä löytyy kiinnostava historia: onhan OP:lla ollut applikaatioita jo 70-luvulta lähtien. Tänä päivänä emme ole kovinkaan kaukana maailmanlaajuisten ”parhaiden käytäntöjen” noudattamisesta. Ketterään siirtymisen myötä meillä tapahtuu myös vielä paljon muutoksia, jotka innostavat minua.”

Jyrki toimii OP:n sisäisessä asiantuntijaorganisaatiossa, jossa hänellä on omassa työssään loistavat mahdollisuudet vaikuttaa ja laajentaa omaa osaamistaan uuteen suuntaan.

”Oma työni koskettaa monien ihmisten työtä. Pääsen mukaan hankkeiden alkuvaiheiden isoihin linjanvetoihin, joissa pääsen miettimään laajoja kokonaisuuksia. Oma osaamiseni onkin kehittynyt huimasti paitsi teknisellä puolella, myös taloudellisella ja hallinnollisella puolella.”

”Tulevaisuudessa haluaisin kerryttää yhä laajemman osaamisen liiketoiminnasta. Siinä mielessä olen kulkemassa ammatillisesti hyvin eri suuntaan kuin aiemmin mennessäni vahvasti teknologia edellä. Saattaa olla, että lähden jopa vielä opiskelemaan MBA-tutkintoa”, Jyrki pohtii.

Katso myös