Pekka Lensu

Kasvu ja oppiminen urakehityksen pohjana – näin Pekka Lensu eteni myyntineuvottelijasta johtajaksi

Pekka Lensu, 35, on tehnyt OP:ssa yksitoistavuotisen työuran, jota on vauhdittanut palava halu kehittyä.

Pekka Lensusta ei koskaan pitänyt tulla johtajaa, mutta toisin kävi. Tänään hän johtaa OP:ssa Keskitetyn palvelutuotannon Pankkitoiminnan palvelut -osastoa, jossa työskentelee 1000 finanssialan ammattilaista. Vielä kauppatieteiden opintoja suorittaessaan Lensu piti ajatusta itsestään johtajana lähes mahdottomana. Monivaiheisen uran eteenpäin ajavana voimana on toiminut palo kehittyä.

”Olen aina halunnut oppia uutta ja haastaa itseäni. Sillä asenteella urani on edennyt, vaikka varsinaisia uratavoitteita en ole asettanutkaan. Minusta on ollut kiinnostavaa nähdä, millaista lisäarvoa voin tuottaa omalla osaamisellani organisaation eri tehtävissä”, Lensu avaa ajatusmaailmaansa.

Eri toimenkuvia OP:ssa on myös tullut vastaan runsain määrin yksitoistavuotisen uran aikana. Hän aloitti OP:ssa Joensuussa 24-vuotiaana tehden töitä opiskelun ohessa osa-aikaisena myyntineuvottelijana. Vajaan vuoden kuluttua nuori mies eteni myyntivalmentajaksi ja puoli vuotta myöhemmin Lensu sai sijaisuuden tiimipäällikkönä, josta tuli sittemmin vakinainen pesti.

”Alkuvaiheessa työtehtävät vaihtuivat melkoisella tahdilla, jolloin sain testata omaa muutoskykyäni eri toimenkuvissa. Pääsin eteenpäin, koska täytin minulle asetetut tulosodotukset.”

Toimittuaan esimiestehtävissä jonkin aikaa, Lensu päätti hakea perspektiiviä tekemiseen voimavarasuunnittelijana. Työn ohessa hän suoritti myös ongelmanratkaisukeskeisen Lean Green Belt -koulutuksen. Työt sujuivat mallikkaasti, minkä jälkeen vuorossa oli kehityspäällikön rooli ja muutto avovaimon kanssa Helsinkiin.

Kokemus tuo mukanaan vastuuta

Kokemuksen myötä myös vastuu kasvoi. Vuoden 2013 taitteessa Lensu valittiin Palvelutuotannon tuki ja ohjaus -yksikön päälliköksi. Kaksi vuotta myöhemmin hän siirtyi kahdeksaksi kuukaudeksi sijaistamaan osastonjohtajan tehtäviä, mikä toi uudet haasteet mukanaan – miten ihmisiä motivoidaan ja kannustetaan, jotta he viihtyvät paremmin töissään? Ihmissuhdetaidot johtajan työssä nousivat keskiöön.

”Se oli varmasti urani toistaiseksi opettavaisin jakso, koska pääsin hyödyntämään kaikkea aiemmin oppimaani uudessa vastuuroolissa. Minulla oli ensimmäistä kertaa alaisenani esimiehiä, joiden vastuulla oli laajoja organisaatiokokonaisuuksia. Vastuuni oli laajempi kuin koskaan.”

Sijaisuuden jälkeen Lensu palasi yksikön päällikön tehtävään, mutta puoli vuotta myöhemmin organisaatiomuutosten yhteydessä tuli mahdollisuus hakeutua Pankkitoiminnan palveluiden osastonjohtajan tehtävään. Laaja-alainen kokemus palvelutuotannosta ja myynnistä vakuutti. Kaikki aiemmin hankittu kokemus ja oppi kulminoitui siihen, että Lensusta tuli johtaja reilun kolmenkymmenen vuoden iässä.

”Tavoitteenani on ollut kehittää itseäni ja edetä kyvykkyyksien mukaan. Näen, että pakonomainen uratavoittelu ja tavoitteiden asettaminen voi jopa kääntyä itseään vastaan. Oma oppini on ollut se, että kun varmistaa oman osaamisen ja kyvykkyyden mennä eteenpäin, mahdollisuuksia myös todennäköisesti tulee.”

OP:n työkulttuuri kasvun tukena

Suurin yksittäinen syy Lensun pitkään ja nousujohteiseen uraan juuri OP:ssa on opettavaisissa toimenkuvissa ja työkulttuurissa, jossa rohkaistaan tekijöitä itsensä kehittämiseen.

”Urallani yksikään uusi toimenkuva ei ole ollut itsestäänselvyys, mutta moni asia riippuu täysin omasta aktiivisuudesta. OP tarjoaa organisaationa paljon mahdollisuuksia. Jatkuva uuden oppiminen on pitänyt minut täällä”, Lensu tiivistää.

Suurimman tuen urakehitykseen hän on saanut vuosien saatossa esimiehiltään, joita Lensu arvostaa suuresti. Omaa osaamistaan hän kertoo joutuneensa ajattelemaan välillä hyvin analyyttisesti, kun esimiehet ovat haastaneet näkemyksiä. Lensu kokee etuoikeutena sen, että OP:ssa annetaan arvoa henkilön potentiaaliselle kyvykkyydelle.

”Vastuualueeni näkökulmasta olen nuori kaveri. Olen kiitollinen siitä, että OP:ssa annetaan mahdollisuus uudistua ja uudistaa.”

Tulos tehdään yhdessä

Vaikka nuoruudessaan kilpaurheilua harrastanut Lensu tunnistaa luonteessaan kilpailullisen mentaliteetin, tasapainottavat rauhallisuus ja loogisuus kokonaisuutta. Erityistaidokseen hän kokee kyvyn nähdä asiat positiivisessa valossa. Hän tietää, että menestys pohjautuu osaavien yksilöiden kykyyn tehdä asioita yhdessä.

”Eri työtehtävissä OP:ssa olen oppinut sen, että olet juuri niin hyvä kuin joukkueen yhtenäisyys. Vain yhtenäisyys tuo mukanaan menestystä. Jos kaiken yrittää tehdä alusta alkaen itse, lopputulos on todennäköisesti huono.”

Lensu kiittelee OP:n työkulttuuria ja arvostaa erityisesti sitä, millä tavoin ja miten nopeasti töitä tehdään tällä hetkellä asiakaskokemuksen parantamiseksi. Matka monialaiseksi palveluyritykseksi vaatii uusia tekemisen tapoja ja yhteisöllistä kulttuuria. Lensu edistääkin yksikössään strategiaa, jonka yksi pääpainopisteistä on paras mahdollinen asiakaskokemus.

”Suurimmat henkilökohtaiset onnistumisen kokemukset tulevat minulle siitä, kun saavutamme asioita yhdessä. Osaston henkilöstö vastaa esimerkiksi vuositasolla yli kahdesta miljoonasta asiakaskohtaamisesta. Yksittäinenkin asiakkaalta saatu positiivinen palaute lämmittää mieltä. Teemme töitä OP:n asiakkaiden eteen.”

Kehittyminen on edelleen Lensun arvojen ytimessä, ja OP:n työkulttuuri tukee tätä ydinarvoa. Hän näkee, että hyvä työtehtävä haastaa jatkuvasti kehittymään ja löytämään ratkaisuja. Suurienkaan tavoitteiden saavuttaminen ei tunnu silloin mahdottomalta. Saavutetuista tuloksista on tärkeä iloita yhdessä.

”Johtaminen on puhtaasti palveluammatti. Se ei ole asema, vaan työtehtävä, johon liittyy vahvat tulostavoitteet.”