Petra Lappalainen

Business developer Petra Lappalainen vaihtoi kilpailijalta OP-Henkivakuutukseen itseohjautuvan toimintamallin inspiroimana

Petra Lappalainen hakeutui kilpailevasta vakuutusyhtiöstä OP-Henkivakuutukseen ketterän kehittämisen ja itseohjautuviin tiimeihin pohjautuvan toimintamallin perässä. Molemmissa työpaikoissa Petran tehtävät ovat liittyneet henkivakuutusliiketoiminnan kehittämiseen. Suuren finanssitoimijan arki ja uudenlainen työympäristö OP:lla ovat tehneet tutusta työstä monin verroin avartavampaa.

Työ vakuutusalalla tuntui jo merkitykselliseltä - miksi siis vaihtaa työpaikkaa?

Petran seitsemän vuoden mittainen ura kilpailevassa vakuutusyhtiössä oli edennyt perinteikkäällä tavalla: aluksi Petra oli työskennellyt valtiotieteiden yliopisto-opintojensa ohella korvauskäsittelijänä. Valmistuttuaan valtiotieteiden maisteriksi hän siirtyi asiantuntijatehtäviin vakuuttamisen ja kehittämisen pariin.

Henkivakuutusliiketoiminnan perustehtävä tuntui Petrasta äärimmäisen kiinnostavalta: Miten ratkaista ihmisten taloudellisiin riskeihin varautumiseen ja vaurastumiseen liittyviä tarpeita? Hän sukelsi syvälle henkivakuuttamisen bisnekseen ja nautti työnsä merkityksellisyydestä.

Seitsemännen työvuoden kohdalla Petra kuitenkin huomasi kaipaavansa jo uutta, monipuolisempaa näkökulmaa työhönsä. Petralle oli ehtinyt kertoa runsaasti henkivakuutusliiketoiminnan erityisosaamista ja hän koki tärkeänä saada jatkaa digitalisoituvan ja itseään kiehtovan vakuutusalan parissa.

“Halusin kokea myös muunlaisia työyhteisöjä ja toimintatapoja”, Petra pohtii.

Kokenutta erityisosaajaa veti puoleensa lupaus uudistamisesta

Eräänä iltana LinkedIn:iä selatessaan Petra pysähtyi yhteistyökumppaninsa jakaman työpaikkailmoituksen kohdalle. Tehtävässä haettiin OP-Henkivakuutukseen uudistushaluista henkivakuutusliiketoiminnan asiantuntijaa kehittämään uudenlaisia tuotteita ja palveluita, mikä herätti Petran kiinnostuksen.

Työpaikkailmoituksessa kuvattiin myös OP-Henkivakuutuksen itseohjautuviin tiimeihin pohjautuvaa toimintakulttuuria, joka kiinnosti Petraa. OP-Henkivakuutuksessa osana Suomen suurinta finanssiryhmää hänellä olisi laajat mahdollisuudet syventää omaa bisnesosaamistaan ja kasvattaa ymmärrystään myös pankkiliiketoiminnasta.

Petra tuli valituksi tehtävään, mutta päätös irtautua edellisestä työpaikasta ei suinkaan ollut helppo. Seitsemän vuoden aikana ehtii syntyä hyvin toimivia ja yhteen hitsautuneita ammatillisia yhteistyösuhteita sekä myös syviä ystävyyssuhteita. Petran halu laajentaa omaa osaamista ja siirtyä haastavampiin tehtäviin kuitenkin voitti vaakakupissa.

Työpaikan vaihtamisessa piilee aina riskinsä

Kun työnantaja palkkaa uusia työntekijöitä, tämä usein arvioi riskejä tehdessään valintoja ehdokkaiden välillä. Harvoin ajatellaan, että työpaikan vaihto on riski myös työnhakijalle. Kun kaikki on ihan hyvin nykyiselläänkin, kuten Petralla oli, riski virheliikkeestä kasvaa.

“Koskaan ei voi täysin etukäteen tietää, millaiseen työpaikkaan on menossa. Punnitsin ja vertailin eri seikkoja vanhassa ja uudessa työssä. Lopulta erityisesti itseohjautuviin tiimeihin pohjautuva toimintamalli veti minua puoleensa. Koin, että juuri nyt on oikea hetki hypätä OP-Henkivakuutuksen kelkkaan. Ehtisin vielä itse mukaan vaikuttamaan uusien toimintatapojen kehittämiseen”, Petra kertoo.

OP Ryhmän työn tekemisen tapa on poikkeuksellinen perinteisellä toimialalla

Koko OP Ryhmän uudistuva työn tekemisen tapa inspiroi erityisesti Petran kaltaisia tekijöitä, jotka nauttivat luovasta ongelmanratkaisusta ja ideoiden sekä ajatusten pallottelusta muiden kanssa. Itseohjautuvilla tiimeillä on paljon vaikutusvaltaa siihen, miten asiakkaiden tarpeisiin vastataan. Tehtävät eivät tule ennalta määriteltyinä ja annettuina.

Uudessa toimintatavassa etenkin iteratiivinen kehittäminen ja siihen liittyvä demo-kulttuuri innostaa Petraa. Hänen työssään se näkyy esimerkiksi siten, että uuden palvelun tulevia käyttäjiä osallistetaan jo tuotekehitysvaiheessa kokeilemaan ja kommentoimaan kehitysversioita. Tärkeiltä sidosryhmiltä saatava palaute ohjaa näin kehittämään palvelua oikeaan suuntaan.

Petra kokee saaneensa tällä työpaikanvaihdolla juuri sitä, mitä hän haki. Hän saa edelleen työskennellä kiinnostavalla liiketoiminta-alueella, mutta työnkuva on merkittävästi monipuolisempi, vaikka hän toimii saman bisneksen parissa kuin aiemminkin.

Jos työpaikkailmoitus LinkedIn:ssä ei olisi tullut vastaan, Petra arvelee, että olisi varmaankin jäänyt edelliseen työpaikkaansa. Sen seurauksena oma näkemys olisi jäänyt kapeammaksi.

“Työskentely OP-Henkivakuutuksessa on laajentanut liiketoimintaymmärrystäni ja ammatillista osaamistani”, Petra summaa.