Opiskelijat ja vastavalmistuneet

Substanssiosaamisen kerryttämistä ja henkilökohtaista kasvua - Renja Raatikaisen oppimatka kävi asiakaspalvelutehtävistä rahoituspäälliköksi

Tervolaisessa kyläyhteisössä näkynyt tuttu oranssi toimija vaikutti hyvältä työpaikalta, jolla on asiakaslähtöinen, ihmisläheinen ja yhteisöllinen maine. Jo kesätöissä juuri arvomaailman täsmääminen tuntui Raatikaisesta tärkeältä.

Substanssiosaamisen kerryttämistä ja henkilökohtaista kasvua - Renja Raatikaisen oppimatka kävi asiakaspalvelutehtävistä rahoituspäälliköksi

Rahoituspäällikkönä työskentelevä Renja Raatikainen, 28, löysi omat vahvuutensa työskennellessään alkujaan asiakaspalvelutehtävissä. Ongelmanratkaisukyky ja yhteisten toimintatapojen kehitysintoisuus siivittivät hänet nopeasti OP:n Keskitetyn palvelutuotannon sisäisiin kehitystehtäviin.

Vuonna 2010 Renja Raatikaisen tradenomiopinnot Tiimiakatemiassa olivat kesken ja toiveissa oli mielekkäät kesätyöt, jotka sivuaisivat omaa alaa. Raatikainen oli koko opiskeluaikansa tehnyt töitä koulun ohessa ja muutamat asiakaspalvelualan tehtävät olivat jo tulleet hänelle tutuksi.

OP:lle hän päätti hakea, sillä tiiviisti tervolaisessa kyläyhteisössä näkynyt tuttu oranssi toimija vaikutti hyvältä työpaikalta, jolla on asiakaslähtöinen, ihmisläheinen ja yhteisöllinen maine. Jo kesätöissä juuri arvomaailman täsmääminen tuntui Raatikaisesta tärkeältä.

”Olin hurjan iloinen, kun pääsin OP:lle enkä olisi arvannut, että samalla tiellä olisin yhä edelleen kahdeksan vuoden jälkeen”, Raatikainen sanoo.

Ratkaisukeskeinen asenne sai vahvistusta puhelinasiakaspalvelussa

Raatikainen aloitti kesätyöt OP:lla asiakasneuvojan tehtävissä tehden asiakkaiden kontaktointia ja huoltosoittoja osana puhelinasiakaspalvelutiimiä. Työt opettivat paljon asiakaskohtaamisista ja kesäkuukausina ehti saada laajaa kokonaiskuvaa siitä, millaisia tarpeita pankin asiakkailla voi olla.

Työt OP:lla jatkuivat seuraavanakin vuonna. Raatikainen jatkoi puhelinasiakaspalvelussa ulossoittojen parissa toisen kesän, kunnes hän siirtyi vakituisesti OP:lle töihin. Opiskelut antoivat hieman periksi, kun työt veivät innokkaan tekijän mennessään. Vastaavasti työvuoroja järjesteltiin joustavasti, kun aikaa opiskelujen päätökseen saattamiseksi tarvittiin: tentteihin osallistuminen onnistui tarvittaessa, vaikka kesken työpäivän.

Vakituisesti taloon tullessaan vuonna 2013 työnkuvaan tuli mukaan myös inbound-puhelinliikenne. Asiakaspalvelussa Raatikainen ehti olla muutaman vuoden ja tässä ajassa hän löysi selkeät vahvuutensa, kuten muun muassa vahvan ongelmanratkaisukyvyn ja ratkaisukeskeisen asiakkaan kuuntelemisen taidon.

”Opin myös, että kukaan ei voi muistaa tai osata kaikkea, mutta ratkaisullinen asenne ja tiedonhankintataidot muodostuivat omiksi vahvuuksikseni, joiden avulla pystyn parhaiten ja nopeimmin auttamaan asiakkaitamme”, Raatikainen sanoo.

Lisäkouluttautuminen toi uusia uranäkymiä

Puhelinasiakaspalvelussa vietettyjen vuosien jälkeen Raatikaiselle tuli vahvasti sellainen olo, että uusien haasteiden aika oli koittanut. Hän päätti osallistua APV1 -kurssille, johon OP tarjosi sekä kurssiosallistumisen että siihen valmentavan osion.

Kurssin myötä Raatikainen sai valmiudet toimia sijoitusneuvojana ja toimi hetken puhelinasiakaspalvelussa tehden sijoitusneuvontaa asiakkaille. Samoihin aikoihin hän myös perehdytti taloon tulevia uusia työntekijöitä ja sai kokemusta näin myös kouluttajana. Tiimejä uudelleen järjestettäessä Raatikainen päätti kuitenkin kääntyä sijoitusneuvonnan polulta rahoituspuolelle ja sille tielle hän jäi.

Valmentajaksi ja toimintatapojen kehittäjäksi nopeassa tahdissa

Rahoituspuolella Raatikainen aloitti rahoitusneuvojana. Käytännössä hän auttoi asiakkaita lainahakemuksissa käsitellen hakemuksia ja tarkistaen asiakkailta tulevia tietoja tehden lainatarjouksen saamisesta asiakkaille helpompaa ja nopeampaa. Uusien rahoituspuolen kokemusten myötä Raatikaiselle oli kertynyt laaja osaaminen asiakasrajapinnasta, monesta eri yksiköstä.

Rahoitustiimissä Raatikainen eteni valmentajaksi. Valmentajana hän toimi tiimissään kehittäen samalla oman tiimin työtä ja tekemisen tapoja entistä tehokkaammiksi ja asiakaslähtöisemmiksi. Yhdessä esimiehen kanssa huomattiin pian, että eteenpäin katsovana ja ratkaisukeskeisenä ihmisenä juuri kehitystyöt olivat Raatikaisen sydäntä lähellä. Niinpä urasiirtymä kohti OP:n sisäisiä toimintatapoja kehittävän rahoituspäällikön työtehtäviä oli alkanut, vähän vaivihkaa.

Raatikainen kertoo, että hänellä on aina ollut hyviä esimiehiä, joita on voinut mentoreiksikin kutsua. Vuodesta 2010 saakka hänen esimiehenään toiminut tiimipäällikkö Milla Ruokolainen on ollut henkilö, jonka kanssa yhdessä on kuljettu pitkä matka. Raatikaiselle on aina annettu luottoa ja näytön paikkoja, mistä hän on ollut kiitollinen ja iloinen.

Puoli vuotta sitten rahoituspäällikön tehtäviin siirtymisen yhteydessä esimies vaihtui ja Raatikainen on edelleen tyytyväinen. ”OP:lla on hyvä johtamiskulttuuri, täällä todella annetaan mahdollisuuksia ja näytön paikkoja, jos sellaisia on valmis ottamaan vastaan”, Raatikainen luonnehtii. ”Itse olen tämän matkan aikana hankkinut huomattavan paljon osaamista ja päässyt ilokseni myös näyttämään sitä. Olen myös aina mielelläni ottanut rohkeasti uusia ura-askeleita.”

Robotisaation ja digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet inspiroivat

Rahoituspäällikön tehtävään siirtymistä vuoden 2018 vaihteessa Raatikainen luonnehtii harppaukseksi. ”Olen saanut lyhyessä ajassa todella paljon uusia vastuita ja päässyt etenemään pitkän matkan. Uudessa toimenkuvassani voin hyödyntää kaikkea aikaisemmin asiakasrajapinnassa oppimaani sekä kehitysintoista luonnettani”, Raatikainen iloitsee.

Kahdeksan vuoden matkaa hän kutsuu henkilökohtaiseksi oppimatkaksi, jonka aikana on saanut kartuttaa substanssiosaamista ja kasvaa myös ihmisenä. ”Lisäksi on ollut ilo huomata OP:n ketteryys alati muuttuvassa maailmassa sekä se, kuinka taitavien työkavereiden ympäröimänä täällä pääsee työskentelemään”, Raatikainen sanoo.

”Tykkään siitä, että asiat muuttuvat ja jokainen päivä on erilainen. Emme aidosti voi tietää, millaisten haasteiden edessä olemme puolen vuoden päästä”, Raatikainen sanoo. Alalla puhutaan jatkuvasti robotisaatiosta ja digitalisaatiosta ja Raatikainen näkee niissä suuren määrän mahdollisuuksia. Hän uskoo, että uusia toimenkuvia kehittyy niiden myötä ja perinteiset nimikkeet voivat muuttua aivan erilaisiksi.

”Parasta tässä on se, että vaikka tulee isojakin muutoksia vastaan, ympärillä on todella taitavia ja ammattitaitoisia kollegoita”, Raatikainen sanoo. ”Omassa toimenkuvassani pääsen itse kehittämään toimintatapojamme jatkuvasti paremmiksi ja asiakaslähtöisemmiksi ja parasta onnistumisentunnetta tuo se, kun uudet toimintatavat saatetaan ruutupaperihahmotelmasta osaksi kollegoideni arkea ja lopulta asiakkaidemme hyödyksi.”

Jos asiakaslähtöisyys on sinulle sydämen asia ja haluat olla mukana muutosta ajavassa ympäristössä, Kepa saattaisi olla paikka kaltaisellesi ammattilaiselle.