Sanna Ruusunen

Lead Developer Sanna Ruususella työn iloa ja uran suuntaa ohjaa yksinkertainen resepti

Lead Developer Sanna Ruususen ja OP:n yhteinen tarina alkoi työharjoittelun merkeissä jo vuonna 2006. Vuosien varrella Sanna on ehtinyt tehdä töitä niin OP:lla kuin osana OP:n tiimejä ulkoisena osaajana. Tänä päivänä hän on jälleen OP:n Kehittäminen ja teknologiat -osaamisyksikön jäsen.

Vaikka Sannan työkokemus on pitkä ja osaaminen laaja, tekijälleen antoisan työn resepti on hänen mielestään silti yksinkertainen. Tämä resepti koostuu yhteen hitsautuneesta työtiimistä, laajoista oppimismahdollisuuksista sekä tilaisuudesta syventyä omiin mielenkiinnonkohteisiin. Vajaa kaksi vuotta sitten nämä asiat houkuttelivat Sannan 6 vuoden konsulttiuran jälkeen takaisin OP:n sisäiseksi asiantuntijaksi.

Yhteenkuuluvuuden tunne tiimin kanssa toi varmuuden päätöksestä

Jo työskennellessään konsulttina nykyisessä tiimissään OP:lla Sannaa viehättivät erityisesti työyhteisön mutkattomuus sekä luottamuksen ilmapiiri. Kun Lead Developerin paikka avautui hakuun OP:lla, Sannan päätös hakea paikkaa syntyi nopeasta. Sannan siirtymää helpotti, että tiimi pysyi samana ja toimintatavat tuttuina. 

”Minua OP:ssa eniten puoleensa vetänyt asia oli juuri työyhteisön huumorintajuinen ja positiivinen vire, vaikka meneillään onkin isoja hankkeita ja kaikilla on paljon töitä tehtävänään”, Sanna sanoo. ”Olen tuntenut pitkään nämä ihmiset, joiden kanssa töitä teen ja pidän siitä, että työtapamme on niin kannustava ja avoin.”

Tänä päivänä Sanna työskentelee Osaamiskeskusten IT Arealla, jossa hän suunnittelee järjestelmä- ja integraatioarkkitehtuuria talousrikollisuuden torjunnan ja AML-hankkeen ratkaisuissa. Konsultista OP:n sisäiseksi asiantuntijaksi siirtyminen ei sinänsä muuttanut työtehtävien sisältöä, mutta muutos on silti antanut Sannalle paljon.

”Nykyisin minulla on työssäni käytössä laaja näköala yrityksen liiketoimintaan. Mielenkiintoani ja motivaatiotani pitävätkin yllä juuri isot kokonaisuudet ja niiden tarkastelu. Työ sisältää paljon riippuvuuksien hallintaa, keskustelua ja selvitystyötä ja näen itse, että isojen kokonaisuuksien hahmottaminen on oma vahvuuteni.”

Arkkitehtuuri on Sannalle tärkeä kiinnostuksenkohde

Sannan työ painottui nimenomaan järjestelmäarkkitehtuurin puolelle vuoden 2017 keväällä, jolloin hän työskenteli OP:lla vielä ulkoisena osaajana. Juuri arkkitehtuuriosaamista hän onkin kerryttänyt merkittävästi, ja tällä osa-alueella myös uutta opittavaa riittää jatkuvasti.

”OP:ssa on erittäin paljon eri järjestelmien välisiä integraatioita ja API-rajapintoja. Rakennamme ja uudistamme koko ajan ja isossa talossa on mielenkiintoista päästä näkemään myös, mitä muissa yksiköissä tehdään. Jatkuvasti tulee vastaan jotain sellaista, mitä en vielä tiedä tai osaa. Pääsen usein tutkimaan ja oppimaan uutta, sillä täällä et voi koskaan osata kaikkea eteen tulevaa valmiiksi”, Sanna sanoo.

”Työ on vahvasti tiimityötä, joten yksin ei myöskään tarvitse uusia asioita omaksua. Kukaan ei täällä tiedä kaikkea, vaan tiedämme yhdessä”, Sanna hymyilee. ”Minulla on tukenani Enterprise-arkkitehdit ja Tech Leadit, joiden kanssa yhdessä etsimme ratkaisuja.”

”Viimekädessä osaamisen kehittämisen vastuu on kuitenkin aina itselläni. Uusien asioiden tutkiminen ja opiskelu on mieluisaa, kun oma mielenkiintoni ja suuntani ovat selvillä. Minulle juuri integraatiot ja järjestelmien väliset riippuvuudet ovat iso mielenkiinnonkohde ja saan työssäni syventyä osaamisen kehittämiseen näillä alueilla.”

Motivoivat näkymät tulevaisuuteen

”Haluan jatkossakin työskennellä järjestelmäarkkitehtuurin ja integraatioiden parissa ja näkisin, että voisin tulevaisuudessa ottaa laajempiakin kokonaisuuksia vastuulleni”, Sanna pohtii. Erityisesti OP:lla hän arvostaa ison talon tarjoamia mahdollisuuksia, jotka näkyvät arjessa niin, että työntekijöiden kehittymistä tuetaan ja kerrotaan talon sisällä olevista mahdollisuuksista. 

Näin työn ilon resepti toteutuu Sannan arjessa, ja OP:ta hän suosittelee mielellään työpaikkana myös muille.
”OP:ssa tapahtuu koko ajan todella paljon, tylsää päivää ei olekaan. Itse pidän tätä asiaa tärkeänä. Ja totta kai näen itseni täällä työskentelemässä myös siksi, että meillä on täällä tämä loistava ilmapiiri.”

Katso myös

Päivitetty 9.3.2021