Katariina Säntti ja Hanna Heinonen

Mielentilana edelläkävijyys – työ kehittyvän pankkialan aallonharjalla

Finanssialan jatkuva muutos näkyy Katariina Säntin ja Hanna Heinosen kokemusten mukaan OP:n työkulttuurissa positiivisena kehityksen ilmapiirinä.

Siilot loistavat poissaolollaan.

”OP on muuttunut yrityskulttuuriltaan aivan täysin sinä aikana, kun minä olen täällä ollut. Nykyään lähes kaikki työskentelevät ristiin yli liiketoimintarajojen ja erilaisia sidosryhmiä on enemmän kuin koskaan.”

Katariina Säntti tietää kolmentoista vuoden kokemuksella, mistä puhuu. Hän on nähnyt finanssialan digitaalisen murroksen alan eturivissä ja on ollut itse mukana toteuttamassa sitä OP:n maksuliikkeessä. Jatkuva kehitystyö, uusien maksutapojen tuominen kuluttajamarkkinoille ja asiakastutkimukset ovat Säntille viikoittainen osa hänen työtään. Nykyisellään asiantuntijapäällikkönä työskentelevä Säntti tietää talon toimintakulttuurin kuin omat taskunsa.

Tuore OP:lainen, digimyynnin kehitysjohtaja Hanna Heinonen, on puolestaan tuonut uutta näkökulmaa digitaalisen asiakaskokemuksen muovaamiseksi vaativia kuluttajastandardeja vastaavaksi. Kolmen kuukauden ajan OP:ssa työskennellyt Heinonen toi rautaisen tietotaitonsa OP:hen työskenneltyään Sanomalla kuuden vuoden ajan digitaalisen myynnin ja ostopolkujen kehityksen parissa.

”En ollut varsinaisesti lähdössä mihinkään Sanomalta, mutta puhelinsoitto OP:lta pisti miettimään”, Heinonen kertaa nykyisen työnantajansa yhteydenottoa.

Häntä kysyttiin mukaan pankkitoiminnan digitaaliseen kehitystyöhön. Intohimoisena työntekijänä Heinonen innostui siitä, että OP:ssa oli niin vahva visio digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisestä laajalla palvelutarjonnan rintamalla.

”Aluksi olin yllättynyt yhteydenotosta, mutta lopulta oli helppoa hypätä mukaan, koska itse digitaalinen kehitystyö oli minulle entuudestaan tuttua. Tietynlainen alanvaihdos veti myös puoleensa.”

Uusi tulokulma tuttuun toimenkuvaan ja kunnianhimoinen, jatkuva kehitystyö uudessa toimintaympäristössä saivat Heinosen siirtymään OP:lle.

”Ei muutosvastarintaa”

Säntti ja Heinonen ovat kontrastisissa vaiheissa uraansa OP:ssa, mutta heitä yhdistää monet asiat aina tuloksellisesta asenteesta asiakaskokemuksen ymmärtämiseen. OP:n yrityskulttuurissa moni asia kumpuaa yksilöiden omatoimisuudesta, mikä puolestaan huokuu asenneilmapiirissä.

”Täällä ei ole muutosvastarintaa”, Säntti kiteyttää.

”Se tuli minulle positiivisena yllätyksenä, kun aloitin täällä. Ihmiset ovat sitoutuneet strategian myötä siihen, että maailma muuttuu, ja me siinä mukana”, Heinonen jatkaa.

Sekä Säntti että Heinonen arvostavat yleistä avoimuutta ja keskustelun ilmapiiriä, johon OP:ssa rohkaistaan. Tämä näkyy niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä.

”Täällä ei tarvitse himmailla, jos huomaa kehityspisteen tai jonkin epäkohdan. Asiat voi tuoda esiin, minkä myötä korjataan tekemistä”, Heinonen kuvailee.

Avoimuus ei rajoitu työntekijöiden väliseen vuoropuheluun, vaan se on koko toimintakulttuurin ydin. Edes korkeimmalla johdolla ei ole OP:ssa työhuoneita – johtajat ovat näkyvä ja läsnä oleva osa työyhteisöä.

”Se on hienoa, että talossa on helposti lähestyttävä johto. Voin viedä halutessani isoja asioita eteenpäin ja tulla kuulluksi”, Säntti avaa toimintatapoja.

OP:n uusi, huippumoderni pääkonttori Helsingin Vallilassa mahdollistaa Säntin ja Heinosen mukaan uudenlaisen yrityskulttuurin. Tämä näkyy Säntin mukaan avoimuudessa ja yleisissä tavoissa tehdä asioita.

”Palavereita pidetään hyvin epämuodollisesti talon keskellä sijaitsevalla Valopihalla. Monet myös käyvät Skype-palavereita aulassa. Nämä toimitilat tukevat jouhevaa työskentelyä ja nopeaa reagointikykyä.”

Heinonen kokee työssään rikkaudeksi sen, miten välitön ilmapiiri ja ihmisten helppo lähestyttävyys OP:ssa vallitsee. Se rohkaisee verkostoitumaan.

”On mahtavaa, miten paljon täällä voi oppia kollegoilta, koska osaajia on niin monelta eri alalta. Kaikki auttavat ja kertovat todella mielellään tekemistään asioista. Täällä vallitsee eräänlainen tiedon jakamisen kulttuuri”, Heinonen summaa.

Motivaationa työ, joka vaikuttaa 1,7 miljoonan suomalaisen elämään

Säntti nostaa suurimmaksi syyksi viihtymiselleen OP:ssa sen, että hän on eri toimenkuvien myötä saanut olla mukana muutoksessa. Hänen OP-uransa alkutaipaleella lanseerattu e-lasku on sittemmin mullistanut lähes jokaisen suomalaisen pankkiasioinnin – paljon on tapahtunut sen jälkeen, kuten käteisen käytön vähentyminen, lähimaksaminen ja uudet mobiilit tavat maksaa ostoksia.

”Yksi työni hieno puoli on eläminen mukana isossa muutoksessa. Se, että sitä muutosta pääsee tekemään omassa työssään, tuo mukanaan isomman merkityksen.”

Heinonen kollegoineen pyrkii digitaalisten palveluiden kehitystyössä olemaan aina askeleen edellä kuluttajien odotuksia. Uudet hankkeet ja erilaisten prosessien digitalisointi tuovat mukanaan omat haasteensa.

”Asiakkaan tarve kasvaa jatkuvasti, ja me pyrimme vastaamaan niihin odotuksiin. Kaikki, mitä me teemme, kulkee asiakkaiden maailman ja tekemisen tapojen mukana. Meidän pitää katsoa jatkuvasti tulevaisuuteen – jo sitäkin, miten tämän päivän nuoret tulevat joskus käyttämään pankkipalveluita”, Heinonen avaa työnsä filosofiaa.

Kuluttajalähtöisyys antaa suuren painoarvon Säntin ja Heinosen työlle OP:ssa, joka kehittyy ajan mukana, jopa hieman sen edellä. Tuo edelläkävijyys tuo työhön kunnianhimoa, joka vastaa Heinosen tapaan tehdä työtään.

”Koen olevani juuri nyt siinä, missä haluankin olla. Tässä pääsee tekemään niin isoja ja mielenkiintoisia juttuja, joihin halutaan panostaa koko talon tasolla.”

Vielä kolmentoista työvuoden ja opettavaisten projektien jälkeenkin Säntti löytää OP:ssa uusia tapoja kehittää omaa osaamistaan. Motivaatio on korkealla, jopa huipussaan.

”Nautin työskentelystä pankkimaailman ytimessä. Minua motivoi työtehtävät, joissa pääsen opiskelemaan alan puolia, jotka ovat itselleni uusia. Opittavaa on vielä paljon.”