Terhi Järvinen

Terhi siirtyi tutkijasta Data Scientistiksi rahanpesun estämiseen

Maailmankaikkeuden pienempiä osia aikaisemmin Helsingin yliopistossa tutkinut hiukkasfyysikko Terhi Järvinen päätti tohtoriksi väittelyn jälkeen hypätä OP:lle Data Scientistiksi. Tällä hetkellä hän toimii OP:lla rahanpesun estämisen parissa, jossa data ja sen tulkinta näyttelee isoa roolia.

Terhi ehti työskennellä tutkijana viisi vuotta, kunnes innostui hakemaan OP:lle töihin. Hän näkee nykyisessä roolissa paljon yhtäläisyyksiä vanhaan työhönsä, sillä OP:lla hyödynnetään paljon samoja tiedonkäsittelyn malleja ja toimitapoja.

“OP on Suomen isoimpien pankkien joukossa, ja täällä kerääntyy valtava määrä dataa. Tällaisessa työympäristössä on hyvät resurssit ja osaava tiimi tehdä kiinnostavaa analytiikkaa.”

Monipuolisten työtehtävien ja urakehityksen lisäksi Terhi kiinnitti huomiota myös yrityksen arvoihin ja kulttuuriin.

“OP:n arvot vastasivat hyvin omiani ja yrityksen kulttuuri vaikutti sellaiselta, jossa viihtyisin pitkään”, toteaa Terhi.

Datasta konkretiaa

Datan avulla OP pyrkii tarjoamaan asiakkaille entistä personoidumpaa palvelua sekä konkreettisia vinkkejä. Data tehostaa myös sisäisiä prosesseja ja luo mahdollisuuksia uudenlaisiin innovaatioihin.

“Meidän Data Scientistien tehtävänä on saada kerätty data niin asiakkaille kuin liiketoiminnalle tehokkaasti käyttöön. Jalostamme dataa ja rakennamme sen pohjalta erilaisia analyyttisiä malleja, jotta valtavasta määrästä tietoa saadaan konkreettista hyötyä irti”, kertoo Terhi.

Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet ja halu rakentaa datapohjaisia ratkaisuja näkyvät OP:ssa uusina palveluina ja projekteina.

“Täällä koneoppiminen tai AI eivät ole vain tulevaisuuden puheenaiheita, vaan kiinnostavia projekteja käynnistyy jatkuvasti. Olemme rakentaneet asiakkaiden talouden hallintaan liittyviä palveluita, kehittäneet chatbotteja sekä hyödyntäneet satunnaismetsiä asuntojen arvojen neliöhinnan ennustamisessa. Tämän lisäksi on ollut mielenkiintoista nähdä projekteja, joissa data-analytiikka yhdistyy perinteisempään ohjelmistokehitykseen. Automaattisen lainapäätösmoottorin kehitysprojektissa pääsin oppimaan niin ohjelmistokehityksen työtapoja kuin hyödyntämään jo opittuja analytiikkataitoja. Lainapäätösmoottorin avulla kuka tahansa meistä voi saada lainapäätöksen sijainnista tai ajasta riippumatta”, Terhi kertoo.

Valtava määrä dataa ja mahdollisuuksia

Data Scientistin työssä pääsee osallistumaan niin analytiikkamallien käyttökohteiden ideointiin kuin niiden kehittämiseen, testaamiseen ja tuotantoon vientiin.

“Työssä oppii paljon uutta ja pääsen hyvin hyödyntämään tutkijana oppimiani asioita. Aivan kuten hiukkasfysiikassa, dataa on runsaasti käytössä. Päivät kuluvat usein koodatessa ja dataa analysoidessa. Kehitys- ja analytiikkatyötä tehdään muun muassa Sparkilla, Pythonilla ja R:lla OP:n laskentaympäristössä AWS:ssa ”, summaa Terhi.

Terhin ei tarvitse hakea motivaatiota kaukaa, sillä datan määrästä johtuen mahdollisuuksia ja kiinnostavia käyttökohteita löytyy nopeasti.

“Työssä haastavinta mutta myös kiinnostavinta on miettiä, kuinka suuria datamassoja voidaan käsitellä tehokkaasti ja luotettavasti kohtuullisessa ajassa. On ollut hienoa nähdä, kuinka analyyttiset mallit nivotaan osaksi tuotetta tai palvelua.”, toteaa Terhi.

Työpaikka, jossa kehittäjä viihtyy

Finanssiäly -osaamiskeskuksessa työskentelee tällä hetkellä noin  30 Data Scientistiä ja Product Owneria, tulevien vuosien aikana määrän on tarkoitus kasvaa.

“Tämän hetkisessä hankkeessa - rahanpesun estämisessä - meitä työskentelee pieni tiimi. Muissa projekteissa työskentelevien Data Scientistien kanssa meillä on yhteiset dailyt, joissa pääsemme sparraamaan toisiamme sekä kysymään apua tarpeen tullen. Dailyjen rinnalla meillä on parin viikon välein pidempiä demoja, joissa pääsemme yksityiskohtaisemmin kertomaan työmme tuloksista ja keskustelemaan niistä muiden data scientistien kanssa”, sanoo Terhi.

Hyvä ilmapiiri sekä kiinnostavat projektit motivoivat Terhiä ja lisäävät työviihtyvyyttä.

“Parasta OP:lla on yhdessä tekeminen ja erilaisten ongelmien ratkaisu. Täällä on kiva olla töissä ja työntekijöitä oikeasti huomioidaan”, toteaa Terhi.

OP panostaa isosti tulevaisuuden liiketoimintaan, joka tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia datan parissa työskenteleville ammattilaisille.