Tiina Seppänen

Tiimityötä ja henkilökohtaista kehittymistä – Tiina löysi OP:n Design & Softwaresta uusia näkökulmia ammatilliseen kasvuun

Sitoutuminen tekemiseen yhdistettynä työskentelyyn osana ammattitaitoista moniosaajatiimiä ovat ohjanneet kautta linjan OP Design & Softwaressa testauksen asiantuntijana työskentelevän Tiina Seppäsen ammatillista paloa.

”Ihmisten kanssa tekeminen on se, mistä saan eniten iloa työssäni”, kokenut ohjelmistotestauksen ammattilainen kiteyttää.

Kun Seppänen aloitti uransa OP:lla vuonna 2015, ratkaisevat tekijät uuden työpaikan valinnassa liittyivät OP:n ihmislähtöiseen maineeseen. Hän halusi löytää työyhteisön, jossa kaikki olivat kuin yhtä isoa perhettä – sellaisen yhteisön, josta hänellä oli jo kokemusta aikaisemmin urallaan. Ihmiset nousivat keskeiseen asemaan, kun Seppänen valitsi OP:n uudeksi työpaikakseen.

”Meillä on todella hyvä yhteisöllisyys tiimin sisällä, mutta sen lisäksi myös koko OP:n tasolla. Tekemiseen sitoutumisen lisäksi myös työyhteisöön sitoutuminen motivoi minua työssäni”, Seppänen kuvailee työyhteisön merkitystä itselleen ammattilaisena.

Seppänen näkee edessään mahdollisuuksia myös pitkällä tähtäimellä, sillä OP näyttäytyy hänelle vahvana brändinä ja alati kehittyvänä toimijana, joka tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun.

”Koen kiinnostavana sen, että vaikka työskentelen nyt pankki- ja vakuutusasioihin liittyvässä tuotekehityksessä, OP:lla on mahdollista hypätä seuraavaksi työskentelemään vaikkapa hyvinvointiteknologian pariin, kun OP:n toiminta on laajentunut Pohjola Sairaaloiden myötä terveydenhoitopalveluiden puolelle.”

Seppäsen ura OP:lla alkoi Oulussa osana dynaamista Design & Software -yksikköä, joka tarjosi ohjelmistotestauksen ammattilaiselle optimaalisen toimintaympäristön.

Jatkuvaa oppimista yhdessä

Olen aina tykännyt olla mukana käytännön testaamisessa. Koen, että pystyn vaikuttamaan siinä eniten tekemisen laatuun ja pidän tiiminä työskentelystä.”

Testauksen asiantuntijana Seppänen on osa viestintävälineisiin, kuten verkkoneuvotteluihin, verkkoviesteihin ja chat-palveluun erikoistunutta tiimiä. Hän pitää huolen siitä, että palvelut ovat laadukkaita ja käyttökokemus on erinomainen sekä asiakkaille että niitä työssään käyttäville toimihenkilöille.

Seppänen on osa kymmenen henkilön Scrum-tiimiä, jossa käyttöliittymäsuunnittelu, ohjelmistokehitys ja palvelumuotoilu tekevät työtä laadukkaan tuotteen ja asiakaskokemuksen eteen yhdessä.

”Tässä oppii uutta koko ajan ja me päästään tiimityön kautta haastamaan toisiamme. Yksin jos puurrat jotain asiaa, ei osaa välttämättä kaikkeen kiinnittää huomiota.”

Erityisen palkitsevaa päivittäistyöskentelyssä kokeneen ammattilaisen näkökulmasta on työkulttuurin avoin ja välitön vuorovaikutus, jonka jälki näkyy tuotteiden loppukäyttäjille laadukkaana palveluna.

”On mahtavaa, että ollaan kaikki samassa tilassa. Voin istua palvelumuotoilua tekevän kollegan viereen ja miettiä yhdessä hänen kanssaan parasta mahdollista ratkaisua asiakkaalle.”

Vuorovaikutteisuus mahdollistaa nopean ja innostavan työkulttuurin, joka soveltuu Seppäsen ratkaisukeskeiselle ajattelulle ja sosiaaliselle luonteelle.

”Meillä on aika vähän riippuvuuksia tiimin ulkopuolelle, joka nopeuttaa tekemistä. Muutoksiin pystytään reagoimaan nopeasti ja päätöksiä voidaan tehdä itsenäisesti.”

Seppänen kokee pääsevänsä kehittymään työssään juuri avoimen keskustelukulttuurin ja kriittisesti prosesseja pohtivan työyhteisön kautta. Menestyksen salaisuus on luottamuksessa, joka näkyy rennossa työkulttuurissa.

”Meillä on tosi osaavaa porukkaa ja töissä on rento tekemisen meininki. Dailyssa käydään läpi päivän työtekemiset ja tiimin aamukahvilla muut asiat. Ollaan kasvettu hyvin tiiviiksi tiimiksi.”

Mahdollisuudet viehättävät

Palo kehittymiseen on Seppäsen työajattelun ytimessä. Kokeneena asiantuntijana hän arvostaa erityisesti sitä, että OP kuuntelee ja tukee hänen toiveitaan itsensä kehittämiseen. Seppänen kiittelee OP:lla erityisesti kannustusta kasvuun.

”Koulutuksiin tarjotaan hyvät mahdollisuudet ja itsensä kehittämiseen kannustetaan”

Seppänen näkee itselleen seuraavina kiinnostavina uravaihtoehtoina Scrum Masterin roolin tai ohjelmistotestaukseen liittyvät vastuutehtävät. Scrum Masterin vastuurooli sopisi hänen ihmislähtöiseen työskentelyynsä mainiosti, mutta samalla hän saisi tiimityöskentelyn koordinointivastuuta, joka olisi jälleen uusi paikka kasvulle.

”Haluan oppia uutta ja kehittyä ammattilaisena. On hieno tunne haastaa itseään ja huomata haastamisen jälkeen kehittyneensä. Erityisen palkitsevaa on se, että minulle annetaan siihen työkalut”, Seppänen sanoo.

Kaltaiselleen kehittämistyön ammattilaiselle OP tarjoaa Seppäsen mielestä mahdollisuuksia myös oman ydinosaamisen ulkopuolelta. Tämä on hänelle erityisen kiinnostavaa, koska se luo tilaisuuden haastaa itseään uusien vastuualueiden ja roolien merkeissä.

Seppänen tiedostaa, että juuri uusien näkökulmien hakeminen ja ennakkoluuloton epämukavuusalueella työskentely ovat avain kasvuun.

”Aina, kun uusi tekeminen vähän jännittää, se on hyvä. Siitä tietää, että tekee jotain sellaista, mikä kehittää osaamista ja vie ammattilaisena eteenpäin.”