Tomi Nurmi

Näkyvä muutos ja kunnioituksen ilmapiiri palkitsevat Tomin kokeneena asiantuntijana

”Tarina, joka minulle esitettiin kaikkine haasteineen, kuulosti niin mielenkiintoiselta, että päätin tarttua haasteeseen”, hyväntuulinen Tomi Nurmi summaa juurisyyn sille, miksi hän päätti ottaa vastaan tälle tarjotun roolin OP:n testiautomaation tuoteomistajana.

Parinkymmenen vuoden kokemuksella konkari näki edessään laajamittaisen ja pitkäjänteisyyttä kysyvän projektin, jossa hän pääsisi laittamaan kaiken tietämyksensä ja syväymmärryksensä peliin. OP tarjosi isomman ja erilaisen maailman ja mittavamman teknologioiden kirjon kuin vanha työ.  

”Koin haastatteluissa, että täällä voisi olla minulle käyttöä ja vastaavasti minulla annettavaa OP:lle. Se tunne osui oikeaan.”

Tomi on nähnyt omin silmin, miten asiat ovat kehittyneet parin OP:lla viettämänsä vauhdikkaan työvuoden aikana. Hän arvostaa erityisesti sitä, että muutos konkretisoituu, ihmiset kuuntelevat ja asiantuntijuutta arvostetaan.

Hänen työnsä on paikallistaa alueita, joissa testiautomaatiolle olisi käyttöä ja tukea tiimejä muutostyön edistämisessä. Vetovastuu testiautomaation kehittämisestä palkitsee kokeneen tekijän, mutta ennen rupeaman alkua Tomi yllättyi aloitustilanteesta ja omasta roolistaan.

”Ennen uuden työni alkua nykyinen kollegani esitteli eräässä seminaarissa, miten OP:lla tehtiin testiautomaatiota. Mietin silloin, että mitä minä rupean tekemään – tuollahan on kaikki valmiina”, Tomi naurahtaa.

Pian kuitenkin kävi ilmi, että hänen osaamiselleen oli todella käyttöä. Alueiden moninaisuus ja tiimien määrä piti tästä huolen.

Raivaaja

Tomi aloitti työt OP:n testiautomaation edistämisen parissa tiiminsä tuoteomistajana. Nopeasti Tomille selvisi se, mikä vaatisi hänen työpanostaan kaikkein eniten.

”Lähdettiin harmonisoimaan linjaa ja luotiin testiautomaatiolle strategia, mikä määritti suunnan, mihin halutaan mennä”, hän kertaa ensiaskeleita.

Yhdessä tiiminsä kanssa Tomi pääsi luomaan työkaluja, malleja ja apuvälineitä tiimeille, joita he auttoivat testiautomaation läpiviemisessä. Hän näkee oman roolinsa ja päävastuunsa keskustelun avaajana, kehityksen mahdollistajana ja haastajana.

”Kaivan kontakteja ja etsin heille ratkaisuja, eli tavallaan raivaan uusia uria. Haastan pinttyneitä käsityksiä. Tämä vaatii tietynlaista ekstroverttiyttä, koska työni on isoin osin puhumista, asioiden selvittämistä ja esiintymistä.”

Vuorovaikutteisen työn lisäksi myös teknologioihin liittyvän asiantuntijuuden harjoittamiselle on hyvin aikaa. Tomi näkee, että lähitulevaisuudessa työkalu- ja osaamispuolella pyritään nostamaan tasoa, jotta tekemisessä päästään mahdollisimman nopeaan ja nykyaikaiseen DevOps-malliin. Vaikka toimintamalli on hänelle yhtä lailla tuttu kuin omat taskunsa, pyrkii Tomi opiskelemaan aihepiiriä jatkuvasti.

”Opiskelulla on hirveän suuri merkitys tässä työssä. Maailma muuttuu niin nopeasti, että vaikka kuinka yrittäisit opiskella, et aivan pysy kaikesta kärryillä. Sen takia täällä tarvitaan tyyppejä, jotka sparraavat toisiaan eteenpäin, jotta löydetään ratkaisuja yhdessä.”

Kahden intensiivisen kehittämisvuoden jälkeen polku on tampattu tulevaa varten.

”Pohja on luotu. Nyt vain tarvitsee viedä hommaa eteenpäin, laajentua useammille alueille.”, Tomi summaa oman ja kollegojensa työn nykytilannetta.

Vauhdikkaasti käynnistynyt testiautomatisoinnin kehittäminen ja laajentaminen tuloksineen ei olisi toteutunut ilman esimerkillistä asiantuntijaympäristön työkemiaa, loistavaa omaa tiimiä ja esimerkillisiä edelläkävijätiimejä, jotka lähtivät talkoisiin kehittämään yhteistä kokonaisuutta.

Tosissaan, mutta ei jäykällä naamalla

”Työilmapiiri, tekemisen meininki ja se, miten työntekijöihin suhtaudutaan, on minulle hirveän tärkeä asia.”

Tomi arvostaa sitä, miten asiantuntijoiden näkemyksiin suhtaudutaan OP:ssa ja millä tavalla ihmiset kohtelevat toisiaan. Yhteistyön ja kunnioituksen kulttuuri valavat hänen nähdäkseen vahvaa kivijalkaa jouhevalle työskentelylle.

”Meillä on hyvä pöhinä ja ihmistä kunnioittava henki. Se on mukava, että töissä on helppoa olla. Täällä ei kenenkään tarvitse pönöttää tai päteä”, hän summaa.

Tiimitasolla hän arvostaa fiksujen tyyppien muodostamaa asiantuntijaympäristöä ja -verkostoa, jossa puhalletaan yhteen hiileen ja ollaan halukkaita kantamaan vastuuta myös itsenäisesti. Oman tiimin palo konkreettiseen tekemiseen on luonteeltaan tinkimätön, mutta vakavaa tekeminen ei ole.

”Meidän tiimissä on huumoria. Ei näitä hommia tarvitse vääntää jäykällä naamalla. Tehdään kyllä tosissaan, mutta pidetään hauskaa samalla.”

Pitkän linjan kokemuksella esimiesvastuusta Tomi tietää myös, mikä arvo työrauhalla on asiantuntijatyössä. Tuoteomistajana hän pyrkii omalla käytöksellään ja lähestymistavoillaan takaamaan ideaalin ympäristön kollegoilleen.

”Pyrin ohjaamaan meidän tiimiä oikeaan suuntaan, mutta näen roolini enemmän koutsaavana. Kokemusta on jo sen verran, että osaan tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen myös kaikissa asiakastiimeissä”, Tomi avaa näkemystään roolistaan.

Vahvan ihmistuntemuksen kautta Tomi tiedostaa keinot, miten paras tulos saadaan aikaiseksi. Retrot ovat tarpeen tiimityön reflektoinnissa, mutta ylimääräisiä palavereita vältetään.

”Kun duunia on mukava tehdä, kehitystä tapahtuu. Sillä tavalla me saadaan tulosta aikaan.”

Jälki näkyy

Tomin aktiivinen ote testiautomaation omistajuudesta ja kokemus ovat mahdollistaneet sen, että kahdessa vuodessa toimintamalli on jalkautunut jo suureen osaan asiakastiimeistä, vaikka matka on vielä nuori. Isossa kuvassa omalla työllä on konkarille suuri merkitys.

”Kun meidän homma onnistuu, niin kehittämisen ja testaamisen osalta OP:n uudistumiskyky paranee ja julkaisujen laatu nousee. Eli testiautomaatiolla säästetään aikaa ja resursseja laadusta tinkimättä.”

Tomin johtaman teknisen kehitystyön suurimpia arvoja on se, että uudistaminen tekee ihmisten arkityöstä laadukkaampaa. Asiantuntijatyö muuttuu testiautomaation myötä, kun manuaalista rutiinityötä poistuu.

”Tämä työ tähtää siihen, että me helpotetaan tiimiläisten elämää.”

”Tiimit sen muutoksen lopulta tekee, mutta me tarjotaan heille siihen keinot”, Tomi lisää.

Palkitsevimmaksi asiaksi Tomi näkee työssään sen, että asioihin on aidosti päässyt vaikuttamaan. Opittavaa ja annettavaa hänellä on edelleen paljon.

”Koko ajan oppii uutta ja saan uusia näkökulmia. Ei ole käytännössä päivääkään, että tämä olisi samaa puuroa. Se tästä tekee kiinnostavaa”, Tomi kiteyttää.

Kokenutkin asiantuntija kehittyy, kun ilmapiirissä on oikea pohjavire ja tekemisen meininki.