Toni Vesa

Lead Developerina toimivaa Toni Vesaa vetää puoleensa enemmän alati laajeneva SAS-syväosaaminen, kuin uratikkaat ylöspäin

Lead Developerina OP:lla työskentelevä Toni Vesa on ollut ohjelmistoalalla 90-luvun puolivälistä lähtien. Uransa alkuvaiheilla hän tuli nopeasti huomanneeksi, että töitä SAS-teknologian parissa on tarjolla enemmän kuin niihin löytyisi hyviä tekijöitä. Toni kiinnostui SAS:ista ja päätyi alan konsulttitöihin. Ulkoisena osaajana hän tuli myös OP:lle kehittämään Raptori-sovellusperhettä SAS-palveluita hyödyntäen jo vuonna 2001.

Lähes 20 vuotta myöhemmin Toni viihtyy edelleen saman sovelluksen kehittämistyön parissa konsulttiroolin sijaan OP:n sisäisenä asiantuntijana. Häntä ei ole kuitenkaan houkutellut kiivetä perinteisiä uratikkaita ylöspäin esimiesrooleihin, vaan hänen uraansa on ohjannut nimenomaan SAS-teknologian parissa ammattilaisena kasvaminen. Paljon on vuosien varrella muuttunut niin teknologiakentässä kuin OP:ssa organisaationakin, mutta yksi on pysynyt: Tonin halu kehittää omaa SAS-syväosaamistaan.

SAS:in käytön iso mittakaava houkutteli OP:lle

Kokeneelle konkarille motivoivaa on työskennellä mieluisan teknologian parissa yhdessä Suomen ja Pohjoismaiden suurimmista SAS-palveluita hyödyntävistä yrityksistä.

”SAS-ohjelmistoista pidän, koska niiden käyttö pysyy mielekkäänä ja jouhevana, vaikka liikuttelisimme valtavia datamääriä. SAS:in palveluilla ei mielestäni ole samoja haasteita, kuin monilla muilla tuotteilla. Ei siis ole sattumaa, että SAS on OP:lla käytössä tässä mittakaavassa, koska korvaavia tuotteita ei juuri ole. Kehitän OP:n omaa Raptori-sovellusperhettä, jossa liikkuu nimenomaan valtavat määrät dataa”, Toni avaa.

SAS eli Statistical Analysis System on vuosien varrella paisunut kattavaksi valikoimaksi erilaisia kehitystyökaluja liiketoiminnan tarpeisiin. Toni on ollut kehittämässä Raptoria SAS:ia hyödyntäen sovellusperheen alkumetreiltä saakka. Raptori pitää sisällään OP:n sisäisille asiakkaille tarkoitettuja, intranetistä löytyviä liiketoimintasovelluksia ja siellä tehdään esimerkiksi OP:n tilinpäätös. Myös IFRS 17 -tilinpäätösstandardin hankkeessa Raptorilla on suuri rooli.

”Raptorista tuli nopeasti bisneskriittinen sovellusperhe, jonka kehittämiseen haluttiin pestata OP:n sisäiset asiantuntijat. Työskentelen itsekin mieluummin pitkäjänteisesti yrityksen sisäisenä asiantuntijana konsulttityön sijasta, joten vaihdoin konsultin roolista OP:lle vuonna 2009.”

SAS-uutuudet sekä Raptorin modernisointihanke innostavat juuri nyt

”SAS:iin tulee jatkuvasti uusia ominaisuuksia, joita opettelen. Teknisesti orientoituneena asiantuntijana syväosaamisen laajentaminen onkin ollut minulle aina urakehityksessä tärkeintä, enkä ole itse esimerkiksi ollut esimiestehtävistä kovin kiinnostunut”, Toni kertoo. ”Nykyisessä Lead Developerin tehtävässäni pääsen osallistumaan moniin asioihin ja auttamaan muita sovelluskehityksessä SAS:in parhaiden käytäntöjen avulla.”

Parhaillaan Tonin 13-henkisellä SAS-tiimillä on käynnissä Raptorin modernisointiprojekti, Grid-migraatio, joka tarkoittaa sovellusten siirtämistä tehokkaampaan palvelinympäristöön.

”Olemme siirtymässä Grid-alustalle, joka on tehokkaampi hajautettu palvelinympäristö. Sen käyttö on modernia teknologiaa SAS-näkökulmasta. SAS:ista on tulossa myös uusia versioita uusilla ominaisuuksilla, joiden haltuunotto tulee olemaan oma, innostava haasteensa. Tämä ponnistus on tiimillämme edessäpäin. Vaikka olisin millainen konkari, tällä alueella on koko ajan jotakin uutta opeteltavaa”, Toni hymyilee.

Myös raportoinnin trendit ovat murroksessa. Käytännössä raportointi on pitkään ollut vahvasti numeromuotoista ja liiketoiminta on odottanutkin raportoinnilta raakoja lukuja.

”Tänä päivänä myös OP:lla aletaan enenevissä määrin siirtyä visuaaliseen datan esittämiseen ja interaktiivisiin, visuaalisiin raportteihin. Raptorissa olemme parhaillaan ottamassa käyttöön SAS Visual Analytics -tuotetta, joka myös tulee olemaan minun tiimini työhön ja opittaviin alueisiin vaikuttava asia.”

Miksi OP on SAS-asiantuntijalle hyvä työpaikka myös huomenna?

Tonin kaltaiset kokeneet SAS-osaajat ovat edelleen alalla harvalukuinen ja haluttu joukko. Miksi Toni on valinnut työpaikaksi kaikista vaihtoehdoista jopa kansainvälisesti juuri OP:n?

”OP investoi SAS-teknologian käytön laajentamiseen edelleen enenevissä määrin. Eli jos SAS kiinnostaa, OP on enemmän kuin relevantti paikka siihen suuntautumiseen”, kertoo Toni. Tämän lisäksi OP:ssa työpaikkana houkuttelevana asiana Toni mainitsee erittäin asiantuntevan tiimin, jonka kanssa työskentelee.

”Itseäni omassa työssäni motivoivat erityisesti ammattitaitoiset työkaverit, jotka ovat kaikki tällä alalla pitkän linjan tekijöitä. Osaavien ihmisten kanssa työskentely on mukavaa ja SAS-tiimissä vallitsee erittäin hyvä ja yhteen hitsautunut tiimihenki”, Toni jatkaa.

Uusia SAS-asiantuntijoita tulee työmarkkinoille kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi yleiskieliä taitavia koodareita. Tonin vinkki alalle tuleville onkin SAS Academy, jossa SAS-teknologiaa voi opiskella.

”Kaikista koodareista tietenkin kilpaillaan. Kuitenkin edelleen puhuttaessa erikoisosaamisesta, johon myös SAS lukeutuu, on osaajakilpailu vieläkin voimakkaampi. Osaaville SAS-asiantuntijoille onkin tarjolla todella paljon kiinnostavia työpaikkoja”, Toni vinkkaa.

Katso myös: