Salminen Janne

Hybrid Infra Transition – Suomen suurimman kokoluokan järjestelmäsiirtohanke mahdollistaa OP:n infrastruktuurin uudistamisen huipputehokkaaksi

Millaista hanketta työstää OP:n teknologiaorganisaatiossa parhaillaan 24 osaajasta ja viidestä tiimistä koostuva yksikkö, jonka sidosryhmänä on käytännössä koko OP?

Hybrid Infra Transition, eli tuttavallisemmin HIT tarkoittaa OP:lla meneillään olevaa, Suomen mittakaavassa suurimman kokoluokan hanketta, jossa kaikki OP:n käyttöpalvelutoiminnot siirretään paikasta A paikkaan B. Toisin sanoen OP:n infrastruktuuri ja alustat, kattaen jok’ikisen palvelun aina keskuskoneesta kapasiteetti-, palvelin- ja tietoliikennepalveluihin, siirretään uudelle toimittajalle, Tata Consultancy Services’ille (TCS).

”Kyseessä on iso yhteisharjoitus OP-rintamalla, joka koskettaa oikeastaan kaikkia OP:laisia. Minun yksikössäni olemme siirtohankkeen syväosaajia, mutta käytännössä kaikki heimot ovat kanssamme tekemisissä ja mukana hankkeessa. Pyrkimyksenämme on saada infran siirto tehtyä laadukkaasti ilman häiriöitä. Kun asiakkaat eivät huomaa mitään, olemme onnistuneet”, kertoo Hybrid Infra & Datacom -heimon johtaja Janne Salminen.

Siirtohankkeella haetaan toimintavarmuutta, kustannustehokkuutta ja palveluiden sujuvuutta

Hanke lähti vuonna 2018 liikkeelle uuden kumppanin kilpailutuksesta. Uudelta toimittajalta etsittiin palvelua, joka tukisi OP:n uutta tiimien autonomiaan ja itseohjautuvuuteen perustuvaa ketterää toimintamallia sekä sen mukaisesti hyödyntäisi DevOpsia ja automaatiota.

”Haussa oli siis kumppani, jonka kanssa palveluiden toimintavarmuutta saataisiin kasvatettua ja tuotannossa ilmenevien häiriöiden lukumäärää vähennettyä. Pilvipalveluihin panostaminen on jatkossakin OP Ryhmän keskeinen tavoite, ja kumppanin valinnan tulisi tukea tätä. Lisäksi tärkeänä tavoitteenamme oli kustannustehokkuuden lisääminen”, Janne kertoo.

Vuonna 2019 kesäkuussa pitkä kilpailutusprosessi tuli päätökseensä ja uudeksi kumppaniksi valikoitui Tata Consultancy Services (TCS). Voittavan tarjouksen tehnyt TCS on globaalissa markkinassa johtavassa asemassa varsinkin finanssitoimialan ICT-infrastruktuuripalveluiden osalta.

”TCS:llä ollaan hyvin prosessiorientoituneita ja tekeminen perustuu automaatioon sekä vahvaan kokemukseen sen hyödyntämisestä palvelutuotannossa ja kehittämisen tukemisessa. TCS:n laajasta finanssitoimialan kokemuksesta tulee olemaan meille paljon arvoa tulevien vuosien aikana ja odotamme innolla pääsevämme oppimaan uutta yhteistyön kautta. Itse tekijänä arvostan sitä, että teemme töitä maailmanluokan toimijan kanssa, jolla on käytössään laajat resurssit ja kumppanuudet, kuten Microsoft, AWS, Google ja Oracle”, Janne sanoo.

”Myös OP:lla haluamme automatisoida mahdollisimman paljon ja kumppanin kanssa haluamme päästä turhista manuaalisista vaiheista eroon. Näin pystymme jatkossa vähentämään palvelutuotannon häiriöiden vaikutusaikaa ja edelleen tuottamaan laadukkaampia palveluita asiakkaillemme”, hän jatkaa.

Nyt OP:lla ollaan tekemässä siirtymää moderneihin, OP:ta varten rakennettuihin konesaleihin, jotka antavat tulevaisuudessa mahdollisuuden uudistaa koko vanha infrastruktuuri tehokkaammaksi. Huipputehokkaat konesalit tukevat myös vihreitä arvoja ja sujuvoittavat palveluita.

”Siirtohanke tehdään kuitenkin lähtökohtaisesti ”as is” -siirtona, mikä tarkoittaa, että järjestelmien transformaatiota tapahtuu mahdollisimman vähän sen aikana. Tässä pyrkimyksenä on ollut minimoida vaikutusta muuhun tekemiseen. Vaikutus olisi ollut suurempi, jos siirron yhteydessä olisi tehty muutoksia”, Janne huomauttaa.

Mikä on ollut jättimäisen siirtohankkeen parasta antia tekijöilleen?

Koska hanke on koko talon laajuinen, on se sisältänyt hyvin laajaa yhteistyötä eri heimojen kanssa. Alussa hankkeen yhteistyöryhmiä oli kymmeniä. Haastetta on tuonut se, että muilla heimoilla on omat pääasialliset tavoitteensa ja projektinsa. Vaikka OP on siirtynyt vuoden 2019 alusta asteittain ketterään toimintamalliin koko organisaatiossa, on siirtohankkeen laajuus ja luonne vaatinut sen lähestymistä osittain vesiputoustyyppisenä hankkeena. Hankkeessa on hyödynnetty molempien maailmojen parhaita puolia.

”Aliprojekteissa on käytetty sprinttiajattelua tekemisen pilkkomisessa. OP:n ketterän toimintamallin rituaaleja on ollut käytössä suunnittelussa ja retroissa. Olemme halunneet myös tietoisesti vähentää valtavaa palaveritarvetta. Tämä on ollut mielenkiintoinen harjoitus, kun olemme soveltaneet kahta eri maailmaa ja hyödyntäneet molempia tekemisen tapoja”, Janne kuvailee.

Janne itse on tehnyt vastaavanlaisen hankkeen aikaisemmin parikin kertaa, mutta selkeä erottava tekijä OP:n hankkeessa on sen kokoluokka.

”Tämän kokoluokan siirtohanketta ei ole tehty Suomessa ehkä koskaan aikaisemmin. Silti korostan hankkeen tärkeimpinä oppeina perusasioita: kommunikaatio hankkeen tarpeista sekä organisaation sitouttaminen tekemiseen ovat kaiken ytimessä tässäkin. Niitä en voi korostaa tarpeeksi”, hän näkee.

Yksi Jannen tärkeimmistä havainnoista hankkeen aikana on liittynyt juuri tekijöiden sitoutumiseen.

”On ollut upeaa seurata, miten mahtavasti OP:n eri sidosryhmät, linjaorganisaatiot ja heimot ovat hitsautuneet yhteen tekemään yhtä haasteellisimmista OP-hankkeista koskaan. Voin sanoa, että talossa on todella kovan luokan osaamista”, Janne summaa.

Tärkeimmät syyt, miksi Janne kokeneena tekijänä tuli OP:lle töihin

Janne itse taloon vuoden 2018 marraskuussa juuri siirtohankkeen sekä uuden yrityskulttuurin muutosmatkan alussa. Hän oli itse tuolloin urallaan murroskohdassa, jossa kaipasi uusia haasteita, isompaa ympäristöä ja tekemisen monimuotoisuutta. Hän mainitseekin kaksi tärkeintä syytä, miksi valitsi juuri OP:n:

  1. IT:n rooli liiketoiminnan mahdollistajana
    ”Minua kiinnosti OP:ssa tekemisen kulttuuri. Täällä IT:n rooli on ymmärretty liiketoiminnassa ja se toimii liiketoiminnan mahdollistajana ihan uudella tasolla. Raja-aitoja liiketoiminnan ja IT:n välillä ei ole ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen asiakkaiden etua tavoitellen.”
  2. Rohkea asenne muutosta kohtaan
    ”OP:n kulttuuri inspiroi minua. Kokonaisena organisaationa on päätetty lähteä tekemään muutosmatkaa kohti itseohjautuvuuteen ja tiimien autonomiaan perustuvaa ketterää toimintamallia. Mielestäni tämä on ihan ylivoimainen ja mahtava juttu. Mielestäni OP sopiikin kyllä työpaikaksi kenelle tahansa, joka haluaa kehittyä urallaan uudelle tasolle!”
Kiinnostuitko OP:sta työpaikkana? Miltä tuntuisi olla mukana toteuttamassa Suomen suurimman kokoluokan kehityshankkeita, jotka tuottavat arvoa (vaikka eivät aina välttämättä näy) yli 3 miljoonalle suomalaiselle?