Karhu Antti

Maksuliikkeen heimo siirtyi ketterään toimintatapaan kesken jättimäisen hankkeen – Mikä aidosti ketterässä tiimissä työskentelyssä OP:lla on kehittäjälle aivan uniikkia?

Kuten muutaman viime vuoden ajan pankkialalla kansainvälisesti, myös OP:lla on ollut käynnissä merkittävä maksuliikkeen murros. Uusia maksamisen tapoja on tullut markkinoille jatkuvalla syötöllä ja myös OP:lla maksamisen peruspalveluita alettiin uudistaa mittavin hankkein vuonna 2018. Sinullekin luultavasti tuttu reaaliaikamaksaminen on esimerkki ensimmäisistä palveluista, joita uudistusten myötä saivat käyttöönsä myös OP:n asiakkaat.

”Tekniseltä näkökantilta reaaliaikamaksamisen kehittämisen yhteydessä rakennettiin perusta maksamisen jatkuvaa kehittämistä varten”, kertoo Maksuliikkeen heimojohtajana OP:lla työskentelevä Antti Karhu.

Suomen suurimpana pankkina OP:lla Maksuliikkeen kokonaisvaltainen uudistus on tietenkin jättimäinen hanke. Mittasuhteidensa lisäksi OP:n uudistushankkeissa on kuitenkin jotakin muutakin uniikkia. Millainen lähestymistapa OP:n teknologiaorganisaatiolla on mittaviin uudistuksiin?

Jättimäinen hanke on uniikki, koska toimintamalli vaihtui vesiputouksesta agileen kesken matkan

Kun koko maksamisen peruspalveluiden uudistaminen aloitettiin, oli se alun perin käytännössä perinteinen ”vesiputoushanke”. Olet kuitenkin saattanut kuulla, että koko OP:n organisaatiossa siirryttiin vuoden 2019 alusta koko taloa koskevaan Enterprise Agile -toimintamallia mukailevaan yrityskulttuuriin. Niinpä käynnissä olevasta maksamisen palveluiden uudistuksesta tekee uniikin se, että jättimäinen hanke ”ketteröitettiin” niin sanotusti kesken matkan.

Uusi toimintatapa poikkeaa edeltäjästään oleellisesti. Massiivisen hankeorganisaation tilalla on moniosaavia, itseohjautuvia ja autonomisesti päätöksiä tekeviä ketteriä tiimejä. Tiimin liiketoiminnan tarpeiden pohjalta luoman vision mukaan kehittämisessä edetään järkevällä tavalla sprintti kerrallaan. Antin mukaan aito ketteryys toteutuu silloin, kun ennakkoon ei suunnitella liikaa. Täysin lukkoon lyötyä kokonaissuunnitelmaa ei siis ole, vaan niiden paikalla vain tavoitteet ja pohjantähti. Päätavoitteena on aina asiakkaan palveleminen entistä paremmin.

”Kvartaaleittain sovitun tavoitteen pohjalta määritetään tiimien eteneminen. Oma palveleva johtamiseni toimii siten, että tiimit nostavat omasta työstään esteitä ja asioita minulle, joita pyrin ratkaisemaan heitä auttaen. Mikromanageeraamisen sijaan asetamme yhdessä tavoitteet ja minä autan tiimiä parhaani mukaan etenemisessä”, Antti kertoo.

Tämän mittaluokan hankkeessa käytännön esimerkkinä ketteryydestä on uudelle tasolle viety automaattitestaus, joka on mahdollistamassa kehitystiimien autonomiaa.

”Tiimi pystyy automaattitestauksen ja -julkaisun uusien ratkaisujen avulla toimimaan hyvin itsenäisesti ilman liiallista teknisten riippuvuuksien koordinointia. Tiimeissä onkin tehty paljon töitä sen eteen, että uudistuksia voidaan julkaista ilman toisten tiimien tekemää riippuvuuksien hallintaa. Tällaisilla tavoilla kehittäjäkokemusta on parannettu ja kehittämisen tehokkuutta nostettu konkreettisesti agilen myötä”, Antti kertoo.

”Meillä on käytössä hyvin API-keskeinen kehittämisen tapa. Lähdemme siitä, että tiimien kehittämät toiminnot, joita muut tiimit tarvitsevat, avataan aina API-rajapintana. Amazon on ollut tässä ”API first” -tyyppisessä ajattelussa pioneeri; siellä on tiukka sääntö, että tiimit eivät saa välittää tietoja sovellusten välillä muuta kuin API-rajapinnan kautta. Näin vältetään siiloutuminen ja turhan kitkan syntyminen. Kun jokainen tiimi toimittaa toisilleen rajapinnan ja hyvin tehdyn API-kuvauksen, eli miten vaihdetaan tietoja sovellusten välillä, siirtyy kehittämisen tehokkuus ihan uudelle tasolle. Tätä ajatusta mekin sovellamme”, hän kuvailee.

Ketterässä tiimissä kehittäjä voi laajentaa omaa osaamistaan uniikiksi osaamiskokonaisuudeksi

Useille suurissa yrityksissä työskenteleville aitoa ketterää tutumpi toimintatapa on, että liiketoiminnan kehittäminen ja ohjelmistokehittäminen tehdään toisistaan erillään. Tiimit saattavat pahimmillaan jutella keskenään ohjausryhmässä vain kerran kuussa. OP on Suomen suurin pankki, mutta ketterän kulttuurimuutoksen myötä liiketoiminnan ja ohjelmistokehittämisen asiantuntijat työskentelevät tasavertaisina asiantuntijoina samassa tiimissä yhteisen päämäärän hyväksi. Kehittäjälle on mallissa uniikkia se, että moniosaajatiimin jäsenenä työn ohessa kertyy monenlaista uutta osaamista. 

”Minulle on ollut suuri ilo huomata, että ohjelmistokehityksen asiantuntijat ovat osoittaneet haluavansa kokonaisvaltaisesti ymmärtää liiketoimintaa ja finanssialaa. Tässä toimintamallissa siihen on myös täydet mahdollisuudet. Sen sijaan, että kehittäjä keskittyy Javan kirjoittamiseen, jokainen tiimissämme voi myös kehittää liiketoimintaymmärrystään, sekä miksi ja miten asiakkaan ongelmia kannattaa ratkoa sen pohjalta. Lopulta tiimi on osaamisineen vielä paljon enemmän kuin jäsentensä summa ja tuottaa yhdessä asiakkaalle parempia palveluita”, Antti iloitsee.

Maksuliikkeen heimossa viedään juuri nyt läpi kansainvälistä maksamista koskevaa uudistusta. Esimerkiksi rajanaapureihimme tehtyihin maksuihin, joissa valuuttana ei ole euro, liittyi paljon sellaisia prosesseja, joiden tausta juonsi OP:lla juurensa pahimmillaan 90-luvulle. Parhaillaan ulkomaanmaksujen kokonaisuutta uudistetaankin teknisestä perustasta aina asiakaspalveluprosesseihin ja asiakkaille tarjottaviin palveluihin saakka. Saman aikaisesti kilpailutetaan esimerkiksi kumppanisopimuksia. Samassa heimossa ja tiimissä tehdään siis hyvin monenlaisia, saman kokonaisuuden uudistamiseen tähtääviä asioita samanaikaisesti.

”Kehittäjänä voit tässä hankkeessa oppia esimerkiksi valuuttakaupoista ja kasvaa roolisi ulkopuolelle. Hankkeen puolesta siitä on myös hyötyä, sillä se mahdollistaa kehittämisen tehokkuuden uudella tavalla. Suurten yritysten mittakaavassa nimenomaan heimotapamme ovat uniikkeja: samassa heimossa kanssasi ovat esimerkiksi operaatiot, jotka pyörittävät ulkomaan maksamisen prosesseja. Voit mennä kehittäjänä suoraan tutustumaan heidän työhönsä ja kysymään, miten tekemisesi auttaisi heitä parhaiten”, Antti kertoo.

Startup-maailman tyyliin saman johdon alla ei siis enää ole vain yksi osaamisalue, vaan koko Maksuliikkeen paletti heimon muodossa. Se synnyttää yhdessä tekemisen tunnetta sekä kasvattaa työn merkityksellisyyden kokemusta. Samassa heimossa pääsee näkemään koko arvoketjun asiakasrajapintaan saakka ja työn tulokset näkyvät koko Maksuliikkeen heimon onnistumisena.

3 syytä, miksi suosittelet pankkialaa ja OP:ta työpaikaksi kehittäjälle, Antti Karhu?

  1. Mielenkiintoiset finanssialan haasteet, joissa osaamisesi laajenee
    ”OP:ssa mielenkiintoista kehittäjälle ylipäänsä on se, että täältä löytyy todella paljon mielenkiintoisia haasteita eri ammattilaisille. Pääset innovoimaan teknologiapuolta, prosesseja ja asiakkaille tarjottavia palveluja ja halutessasi voit laajentaa osaamistasi eri asioille vihkiytyneissä tiimeissä. Kaikkein tärkein tavoite on asiakkaille parempien palveluiden tuottaminen, ja heidän ongelmiensa ratkaisu aiempaa paremmin.”
  2. OP:lla todella luotetaan asiantuntijoihin
    ”Kaikki tiimien jäsenet ovat tasavertaisia osaamisalasta riippumatta. Jokainen tuo yhteisen päämäärän eteen oman osaamisensa, mutta tekeminen ei silti ole rajoittunut vain jokaisen omaan toimenkuvaan. Päinvastoin toimenkuvan laajentamiseen kannustetaan. Ja kun kontrollin sijasta luotamme toisiimme, lisää se myös tehokkuutta.”
  3. Yhteiskunnallisesti merkittävä toimija
    ”OP on Suomen suurin maksujen välittäjä. On yhteiskunnallisesti merkittävää esimerkiksi Suomen ulkomaankaupan osalta, että maksut pyörivät. Tätä olet kehittäjänä mukana mahdollistamassa erittäin konkreettisella tavalla.”
Kiinnostuitko OP:n laajoista mahdollisuuksista kehittämisen ammattilaisille? Haluaisitko olla mukana moniosaajatiimeinä toteutettavissa, jättimäisissä kehityshankkeissa, joiden lopputulokset ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä?