OP Specialist Career Model

Kehittäminen ja Teknologiat -osaamiskeskuksessa on otettu käyttöön OP Specialist Career Model, uramalli, jonka tarkoituksena on kannustaa oman osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen

-Uramalli on yksi strategisista kehitystoimenpiteistämme, ja halu kehittää asiantuntijuutta on noussut esille myös henkilöstöltämme henkilöstökyselyissä. Olen todella iloinen, että olemme yhdessä rakentaneet asiantuntijaosaamista tukevan uramallin, jota pääsemme nyt käyttöönottamaan. On tärkeää, että asiantuntijat pystyvät etenemään urallaan ja syventämään osaamistaan, K&T:n johtaja Juho Malmberg kertoo.

Uramalli on viisitasoinen ja ensimmäinen taso on Trainee. Sitä mukaa kun kokemusta ja näyttöjä karttuu ja intoa syventää osaamistaan löytyy, voi edetä asiantuntijana Specialist-, Senior- Expert- ja jopa Principal-osaajaksi. Mallissa kuvataan sekä osaamista että osaamisen hyödyntämistä eli käyttäytymistä ja mm. tiimityötaitoja. Osaamistasot ovat kumulatiivisia ja siirtyminen seuraavalle tasolle tarkoittaa aikaisempien tasojen omaksumista ja näyttöjä.

-Toivomme että asiantuntijan uramalli on kannustava ja konkreettinen väline oman uran ja osaamisen suunnitteluun. Eli kun kasvattaa osaamistaan ja ottaa aiempaa enemmän vastuuta, se myös tunnustetaan. Meillä on K&T:ssä huippuammattilaisia, ja jokainen uramallin taso on vaativa. Principal-osaajaksi voidaan nimetä oman alansa laajasti tunnettu ammattilainen, joka jakaa osaamistaan auttaen muita kasvamaan ja onnistumaan. Uskon, että uramalli tulee entisestään lisäämään OP:n houkuttelevuutta teknologiaosaajien softatalona, toteaa henkilöstöjohtaja Hanne Lehtovuori.

Principalit auttavat muita onnistumaan

K&T:ssä esiteltiin huhtikuussa OP:n ensimmäiset Principalit. He ovat Soli Alho, Timo Hotti, Tomi Nurmi, Thomas O`Rourke ja Juha Vesanto. Principalit ovat laajasti tunnettuja oman alueensa erikoisosaajia ja heitä yhdistää mm. näkemyksellisyys, halu auttaa muita onnistumaan ja ”kyky tehdä mahdottomasta mahdollista”.

Asiantuntijoista koostuvat moniosaavat tiimit ovat pääosassa Ketterässä

Ketterässä toimintatavassa asiantuntijuus korostuu, ja olemme nostaneet moniosaavat asiantuntijatiimit toimintamme keskiöön. Tämä tarkoittaa sitä, että asiantuntijoista koostuvilla tiimeillä on enemmän valtaa. Autonomisen itseohjautuvan toimintamallin myötä perinteiset hierarkiatasot ja esimiestehtävät ovat vähentyneet.

Osaamisen kehittämisessä ns. T-osaaminen, eli sekä oman erityisosaamisen että muiden osaamisalueiden yleisymmärryksen kehittäminen on tärkeää. DevOpsiin liittyy olennaisesti tavoiteltava ajankäyttömalli 70-20-10, eli esim. kehittävissä tiimeissä keskimäärin 70 % ajasta käytetään uuden toiminnallisuuden kehittämiseen ja regulaatioon, 20% toimintavarmuuden ja tuottavuuden parantamiseen ja 10% oppimiseen ja kokeilemiseen.

Uramalli koskettaa noin tuhatta K&T:läistä, ja sitä hyödynnetään tänä vuonna kaikkien asiantuntijoiden kehityssuunnitelmissa ja -keskusteluissa.

-Osaamisen tekeminen näkyväksi nostaa asiantuntijatyön arvostusta ja antaa yhteistä ajatuskehikkoa sille, millaisilla alueilla voisi vielä kehittyä. Osaamisen kasvattamiseen on tietysti lukuisia keinoja. K&T:n Software Akatemia on esimerkiksi yksi väylä osaamisen kehittämiseen. Kannattaa siis avoimesti sparrata omista tavoitteista ja toiveista oman esimiehen kanssa, ja pyytää aktiivisesti palautetta työkavereilta, vinkkaavat mallia kehittämässä olleet Antti Myllymäki ja Jukka Merisalo.