Sponsorointilinjaukset

OP Ryhmän sponsorointilinjaukset

OP haluaa olla läsnä siellä, missä asiakkaammekin ovat. Haluamme tehdä sellaisia tekoja, joilla on merkitystä ja jotka edustavat kestäviä arvoja yhteiskunnassamme.

Hyvästä sponsoroinnista hyötyvät kaikki

Sponsorointiyhteistyön tarkoitus on, että sponsorointikohteen yleisö saa lisäarvoa arvostamalleen asialle. Lisäarvo voi koostua monipuolisista sisällöistä, entistä laadukkaammin järjestetyistä tapahtumista tai kohteisiin liittyvistä oheispalveluista.

Sponsoroitava kohde hyötyy yhteistyöstä ensisijaisesti rahallisen tuen muodossa, mutta myös muiden lisäresurssien myötä. Kohde voi esimerkiksi saada mahdollisuuksia näkyä markkinoinnillisesti ja viestinnällisesti entistä laajemmin tai kehittää omaa toimintaansa monipuolisemmaksi.

OP Ryhmä voi hyvin jos sen asiakkaat voivat hyvin. Vastuunotto yhteiskunnasta ja sen tarjoamista palveluista on tärkeä osa osuustoimintaa. OP:n perustehtävä on edistää omistajajäsentensä, asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tärkeimmät arvomme ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.  Onnistunut OP Ryhmän sponsorointiyhteistyö - jota hyödynnetään markkinoinnissa, viestinnässä ja asiakastyössä – tuo myös lisäarvoa liiketoimintaamme ja tukee yrityksemme mainetta välillisesti tai välittömästi.

Mitä haluamme yhteistyöltä?

Sponsorointikumppanuuksia valittaessa annamme painoarvoa sille, että voimme tehdä asioita, jotka ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, alueellisesti tai valtakunnallisesti vaikuttavia, kohderyhmää kiinnostavia sekä korkeatasoisia ja kehittyviä. Olennaista on myös, että yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti ja kestävien arvojen mukaisesti.

Kehitämme sponsorointia pitkäjänteisesti, ja siksi sopimukset ovat monivuotisia. Pyrimme myös siihen, että yhteistyötä tehdään ympärivuotisesti. Olemme valtakunnallinen toimija, ja siksi toimimme myös yhteistyösuhteissamme sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

Mitä ja ketä sponsoroimme?

OP sponsoroi valtakunnallisesti kulttuuria ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia hankkeita. Osuuspankit sponsoroivat omilla päätöksillään paikallisesti kiinnostavia kohteita.

OP Ryhmä ei sponsoroi yksityishenkilöitä. Harvoissa ja valikoiduissa tapauksissa ryhdymme yksittäisten tapahtumien kumppaniksi. Tällaisten tapahtumien on oltava linjassa OP Ryhmän muiden sponsorointikokonaisuuksien kanssa, ja niiden pitää olla erityisen kiinnostavia, sisällöltään erityislaatuisia sekä poikkeuksellisen ajankohtaisia.