20 ilmastotekoa vuonna 2020

Ilmastonmuutos on yksi aikamme polttavimpia ongelmia, joka vaikuttaa pitkällä aikavälillä omistaja-asiakkaisiimme ja toimintaympäristöömme. OP Ryhmän perustehtävään kuuluu kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme ja toimintaympäristömme kestävän taloudellisen menestyksen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen. Se on lupaus joka vaatii meiltä tekoja. Siksi tavoitteenamme oli 20 ilmastotekoa vuonna 2020.

Miksi 20 ilmastotekoa?

  • Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset huolestuttavat entistä useampia suomalaisia, erityisesti nuoria.
  • Tietoa ilmastonmuutoksesta on paljon, mutta päätöksenteko hillitsevien toimien käyttöönotosta on hidasta ja vaikeaa. Sen osoittivat esimerkiksi joulukuussa 2019 Madridissa käydyt YK:n ilmastoneuvottelut.
  • Ilmastonmuutos on niin vaikea ja iso asia, että laajasti velvoittavan yhteisen regulaation tekeminen vie aikaa. Se on ollut nähtävissä myös vihreän rahoituksen ja kestävän yritystoiminnan kriteeristöä määrittävän EU-taksonomian viimeistelyssä.
  • Yrityksillä ja finanssialalla on keskeinen rooli työssä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi – ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen vaatii valtavia investointeja. Siirtymä hiilineutraaliin talouteen edellyttää pelkästään EU:ssa 270 miljardin euron investointeja vuosittain.
  • Ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii toimia kaikilta, ja me aiomme tehdä osamme. Kestävän talouden edistäminen on yksi vasta päivitetyn vastuullisuusohjelmamme kulmakivistä. Haluamme, että tämä vuosikymmen on ratkaisun vuosikymmen.

Mitkä ovat 20 ilmastotekoamme?

  • Vuonna 2020 tuomme tarjolle uusia ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtääviä rahoitustuotteita, kanavoimme sijoituksia ilmastonmuutoksen hidastamiseen, autamme asiakkaitamme tulemaan tietoisiksi oman arkensa ilmastovaikutuksista, tuemme kestävyyskriteerilainojen avulla yrityksiä matkalla vastuullisempaan talouskasvuun, tuemme maa- ja metsätaloussektoria tiellä kestävämpään huomiseen ja lisäämme osaltamme tietoa ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista.
  • Omassa toiminnassamme olemme matkalla kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä.

Me uskomme, että aikamme isot ongelmat ovat ratkaistavissa. Yhteinen tulevaisuus vaatii vastuullisuustekoja.

OP mukana Carbon Action -hankkeessa, joka kouluttaa maanviljelijöitä entistä viisaampaan maaperän käyttöön
Vallila
OP siirtyy päästöttömään kaukolämpöön
Vastuullisen sijoittamisen kysyntä kasvanut koronakriisin aikana
Talvinen metsä
WWF Suomi selvitti OP:n tuella ilmastomuutoksen maisemavaikutuksia
Katsaus sijoitusten ilmastonmuutoksen riskeistä ja mahdollisuuksista
OP Yrityspankki rahoittajana Helenin ja CPC Finlandin uudessa Lakiakangas 3 -tuulipuistossa
Aurinkopaneelit
OP Kiinteistösijoitus Oy asennuttaa 12 uutta aurinkovoimalaa hallitsemiinsa kiinteistöihin
Suomen ensimmäinen kehittyvien markkinoiden vaikuttavuusrahasto
OP Vuokratuoton ensimmäinen asuntokohde siirtyi maalämpöön
OP-Asuntoluottopankilla on valmiudet laskea liikkeeseen Green Covered Bond -joukkovelkakirjalainoja
OP Kiinteistösijoituksen hallinnoimat kiinteistöt käyttävät uusiutuvaa sähköenergiaa
OP Kiinteistösijoitus mukaan Net Zero Carbon Buildings -sitoumukseen
OP Yrityspankki vahvistaa asemaansa vihreänä finanssitalona
OP Varainhoito mukana CDP:n Science Based Targets -aloitteen mukaisessa kampanjassa
Sähköautojen latausasemien kapasiteettia kasvatettu OP:n Vallilan toimitiloissa
OP Varainhoito mukaan sijoittaja-aloitteeseen metsäkadon pysäyttämiseksi
OP:n keskusyhteisö hiilineutraaliin jätehuoltoon
OP:n ESG-verkosto vahvistaa vastuullista varallisuudenhoitoa
OP Ryhmän työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi pysyi erinomaisella tasolla
Vaikutimme sijoitustemme ilmastotyöhön