Vaikuttavuusrahasto - OP Finnfund Global Impact Fund I Ky

Vaikuttavuusrahasto - OP Finnfund Global Impact Fund I Ky

OP Finnfund Global Impact Fund I Ky on kehittyville markkinoille sijoittava vaikuttavuusrahasto, joka tavoittelee tuoton ohella merkittäviä myönteisiä kehitysvaikutuksia.

Vaikuttavuusrahasto OP Finnfund Global Impact Fund I Ky sijoittaa kehittyville markkinoille vastuullisiin yhtiöihin, joiden tarjoamat palvelut vastaavat suoraan globaaleihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen ja ruokaturvaan sekä edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa. Rahastolla onkin kolme päätoimialaa kehittyvissä maissa: uusiutuva energia, rahoituslaitokset ja kestävä maatalous.

Rahasto sijoittaa kehittyville markkinoille Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa. Tyypillisesti sijoituskohteena olevat yritykset ovat kooltaan pieniä ja usein melko varhaisen vaiheen yrityksiä.

Rahasto seuraa kaikille sijoituskohteille yhteisiä vaikuttavuusindikaattoreita, jotka pohjautuvat muun muassa CO2-päästöihin, työpaikkoihin, verotuloihin ja tasa-arvoon. Näiden lisäksi raportoinnissa seurataan toimialakohtaisia vaikuttavuusindikaattoreita.

Rahaston sijoituskohteiksi otetaan hankkeita, joilla on riskiä vastaavien tuotto-odotusten lisäksi mitattava vaikutus kestävään kehitykseen. Rahastolla tavoitellaan noin 8–12 prosentin nettotuottoa (IRR). Kahdella ensimmäisellä varainhankintakierroksellaan rahasto on kerännyt yhteensä 135 miljoonaa euroa sijoitussitoumuksia.

Rahastoa tarjotaan OP Varainhoidon ammattimaisille sijoittajille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia sijoittajia.

Yhteystiedot:

instituutiovarainhoito@op.fi

OP Varainhoito Oy toimii rahaston salkunhoitajana ja OP-Rahastoyhtiö Oy toimii rahaston vaihtoehtorahaston hoitajana. Finnfund, suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja, toimii rahaston ankkurisijoittajana ja neuvonantajana.