Miten talous toimii? -talouskurssi

Miten talous toimii? -verkkokurssi kertoo siitä, miten leipä löytää pöytäämme, varallisuus maailmassa jakautuu ja maailman suuret ongelmat syntyvät ja voidaan myös ratkaista. Verkkokurssi tarjoaa asiantuntijoiden ajantasaisimman näkemyksen taloustieteen perusteista.

Verkkokurssin ovat toteuttaneet Taloustieteen keskus Helsinki GSE ja rahoittaneet Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto. OP Ryhmä on kurssin viestintäkumppani.

Verkkokurssi on avoin kaikille ja soveltuu parhaiten opinnoissaan toiselle asteelle ehtineille tai sitä vanhemmille. Verkkokurssille voi osallistua 14.10. alkaen osoitteessa talouskurssi.fi

Miksi kulta on arvokkaampaa kuin vesi, vaikka vesi on tärkeämpää? Mistä raha tulee? Pitääkö valita joko talous tai ilmastonmuutoksen pysäyttäminen? Mitä hyötyä on pankeista ja osakemarkkinoista? Kaikkiin näihin kysymyksiin löydät vastauksia, kun opiskelet Miten talous toimii -verkkokurssin.

Miksi OP Ryhmä puhuu taloustaidoista?

Uimataito, lukutaito ja taloustaito ovat kaikki yhtä merkittäviä. OP haluaa tukea suomalaisten taloustaitoja, sillä välitämme suomalaisten taloudellisesta hyvinvoinnista. Toteutamme tämän tarjoamalla uusia palveluita oman talouden kokonaisvaltaiseen hallintaan ja tekemällä aktiivista taloustaitotyötä.  

Haluamme lisätä avointa keskustelua raha-asioista. Nostamme omaan talouteen liittyviä kiperiäkin aiheita esille, ja kannustamme asiakkaitammekin puhumaan rahasta enemmän. Haluamme tehdä suomalaisista fiksua talouskansaa. 

 

Inflaatiolla tarkoitetaan laaja-alaista hintojen nousua. Silloin yhdellä eurolla saa vähemmän kuin ennen, eli euron arvo laskee.

Ekologinen jalanjälki kuvaa sitä, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen tai ihmisryhmän kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn.

Monopoli tarkoittaa tilannetta, jossa jollain tuotteella tai palvelulla on markkinoilla vain yksi myyjä.